Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Dmuchawa powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Filtr dokładny. Konstrukcja filtrów dokładnych gazu generatorowego zależy od rodzaju stosowanego paliwa stałego oraz sposobu jego odgazowania (z dodatkiem pary wodnej lub bez pary wodnej). Najczęściej spotyka się dokładne filtry mokre, suche lub półsuche, przy czym odmiany podstawowe mają najrozmaitsze układy i wykonania. Suchy filtr dokładny zawiera wkład filtrujący z filcu, sukna, sproszkowanego korka, waty szklanej itp. Niekiedy stosuje sie wielowarstwowe wkłady z różnych materiałów. Półsuchy filtr dokładny ma zwykle wkład  wypełniony pierścieniami Rasziga, na których osadzają się kropelki wody lub oleju, unoszone przez gaz z płuczki. Mokry filtr dokładny usuwa zanieczyszczenia z gazu przez ich wyplukiwanie w oleju lub wodzie, podobnie jak zwykła płuczka. Filtr końcowy (odsmalacz). Mimo wstępnego oczyszczenia w oczyszczaczach zgrubnych, częściowo w chłodnicy oraz w filtrach dokładnych, po wymieszaniu gazu z powietrzem, z wilgotnego gazu generatorowego mogą się wydzielać jeszcze cząstki substancji smolistych. W celu ostatecznego oczyszczenia gazu z resztek smoły, jeszcze przed doprowadzeniem go do mieszacza, stosuje się filtry końcowe  wypełnione płytkami perforowanymi. Filtry takie działają zadowalająco tylko przy dużych prędkościach przepływu gazu. [przypisy: bramy segmentowe łódź, przesycanie aluminium, Blog motoryzacyjny ]

Dmuchawa powietrza. Wszystkie instalacje generatorowe wyposażone są w specjalne dmuchawy wymuszające przepływ powietrza. Tłoczenie powietrza jest niezbędne do rozpalenia paliwa stałego w gazownicy i zapoczątkowania procesu wytwarzania gazu palnego, kiedy silnik jeszcze nie pracuje. Dmuchawa powietrza przypomina zwykle swą konstrukcją i sposobem działania odśrodkową pompe wody. Dmuchawę napędza najczęściej mały silnik elektryczny, zasilany z akumulatora samochodu.

Zależnie od miejsca zabudowania dmuchawy w instalacji generatorowej, stosuje się dmuchawy o działaniu tłoczącym lub ssącym.

Mieszacz (mieszalnik). Do wytwarzania odpowiedniej mieszanki gazowo-powietrznej służy specjalny mieszacz o możliwie małych oporach przepływu. Skład mieszanki gazu generatorowego z powietrzem zapewnić powinien możliwie największą moc Silnika, co ma miejsce przy niewielkim nadmiarze powietrza (współczynnik składu mieszanki 1 . . .1,1).

Ciśnienie w gazownicy oraz skład gazu ulegają częstym zmianom, co zmusza do regulowania ilości powietrza dopływającego do mieszacza. Najczęściej w instalacjach generatorowych dopływ powietrza do mieszalnika regulowany jest przez kierowcę, przy użyciu ręcznej dźwigni zmieniającej otwarcie przepustnicy powietrza. Spotyka się również coraz częściej mieszacze z samoczynną regulacja mieszanki, które zapewniają dopływ odpowiedniej ilości powietrza w stosunku do ilości gazu generatorowego, reagując na zmiany jego składu i wartości opalowej.
[patrz też: salon citroen warszawa, marvel otomoto, salon citroen kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: marvel otomoto salon citroen kraków salon citroen warszawa