Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Filtry paliwa silników gaźnikowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Paliwo doprowadzane do urządzeń wtryskowych silników wysokoprężnych lub o zapłonie iskrowym powinno być o wiele dokładniej filtrowane niż wystarcza to w razie zasilania gaźnikowego. Wszelkie drobne zanieczyszczenia mechaniczne, zwłaszcza twarde cząstki substancji mineralnych, jak tlenki metali, krzemionka itp. przenikające do  pompy wtryskowej lub wtryskiwaczy powodują bardzo szybkie zużycie ich najkosztowniejszych części. Twarde ciała obce dostając sie pomiędzy dotarte powierzchnie cylinderka i tłoczka w pompie wtryskowej lub przylgnie czy prowadzenie iglicy rozpylacza, względnie przylgnie zaworka odcinającego, zarysowują gładź lub indywidualnie dotarte powierzchnie, powodują ich zagniatanie i zacieranie, co przyspiesza powstawanie niepożądanych luzów. Cząstki zanieczyszczeń mniejsze niż luzy pomiędzy dotartymi powierzchniami nie powodują juz tak szybko dużych uszkodzeń, choć twardsze z nich mogą się wbijać w dotartą powierzchnie i powodować ścieranie drugiej powierzchni przesuwającej się po niej. Uwidocznia się to np. przez matowienie powierzchni lustrzanych. [więcej w: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Jak Wynika z powyższego, różne zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie do silników wtryskowych mogą powodować różne uszkodzenia, zależnie od swych wymiarów i twardości. Ponieważ w urządzeniach wtryskowych luzy pomiędzy uszczelniającymi powierzchniami wynoszą początkowo 0,0015. – .0,0025 mm, za niepożądane i przyspieszające zużycie części uważa się zwykle wszystkie zanieczyszczenia o ziarnistości powyżej 0,001 mm (l mikron). Drobniejsze zanieczyszczenia o charakterze iłów, bardzo trudne do Oddzielenia, traktuje się jako zło konieczne.

Wszystkie zanieczyszczenia o ziarnistości ponad mikron powinny być w zasadzie zatrzymywane przez filtry dokładnego oczyszczania, działające z reguły według zasady odsączania. Zanieczyszczenia o dużej ziarnistości wskazane jest oddzielać jak najwcześniej, w osadnikach, filtrach siatkowych lub płytkowych — jeszcze przed dojściem paliwa do pompy zasilającej. W układach zasilania silników wtryskowych paliwo podlega wiec zwykle trzykrotnemu, a co najmniej dwukrotnemu oczyszczaniu w filtrach o coraz większej dokładności oddzielania zanieczyszczeń.

Pierwszy stopień oczyszczania przeważnie stanowi filtr siatkowy w zbiorniku paliwa. Z kolei paliwo przesącza sie przez filtr szczelinowy lub siatkowy, zespolony z pompą zasi łającą. Niekiedy, podobnie jak w razie zasilania gaźnikowego, stosuje sie dodatkowy filtr szczelinowy, wbudowany w przewód ssący pompy zasilającej. Filtr ten oraz filtr zespolony z pompą zasilająca Są podobne do filtrów paliwa stosowanych w układach zasilania silników gaźnikowych. Nazywa się je zwykle filtrami wstępnymi. W końcu paliwo tłoczone przez pompę zasilającą jeszcze przed doprowadzeniem do urządzenia wtryskowego przesącza się przez pojedynczy lub podwójny filtr dokładnego oczyszczania, którego sprawność decyduje o trwałości części pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.

Filtry paliwa silników gaźnikowych. Najczęściej stosowane są filtry płytkowe lub siatkowe ze szklanymi osadnikami. Zasysane do filtru paliwo napływa do osadnika, gdzie zmienia kierunek przepływu i wytraca szybkość, wskutek czego znaczna część stosunkowo ciężkich zanieczyszczeń mechanicznych i woda opadają w dół, gromadząc się w pobliżu dna osadnika. Lżejsze zanieczyszczenia zatrzymują się na zewnętrznej ściance stosu płytek spełniającego zadania wkładu filtrującego, skąd opadają na dół, zmywane strumieniem dopływającego paliwa.

Filtr dodatkowy, wbudowany w przewód ssący pompy zasilającej pomiędzy zbiornikiem i pompą, zwykle umocowany na ramie, składa się z korpusu i przymocowanego doń kołpaka, który spełnia zadania odstojnika. Kołpak połączony jest korpusem za pomoca jarzma i śruby.
[hasła pokrewne: mm cars otomoto, mm cars używane, gaźnik weber ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaźnik weber mm cars otomoto mm cars używane