Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Gaźnik rozruchowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Możliwość samoczynnego uchylania sie zapewnia się zasysaczowi przez mimośrodowe ułożyskowanie. Kiedy silnik zaczyna pracować, wskutek wzrostu podciśnienia w rurze ssącej pod naporem powietrza zasysacz przezwycięża opór sprężyn i uchyla się o pewien kąt, co umożliwia dopływanie zwiększonych ilości powietrza do gardzieli gaźnika.

Zalanie gaźnika. Ponieważ wskutek przymknięcia zasysacza w gardzieli panuje duże podciśnienie, paliwo obficie wydobywa się ze wszystkich rozpylaczy i mała ilość przepływającego powietrza często nie jest w stanie unieść ze sobą wszystkiego paliwa. Wobec dużego podciśnienia lekkie frakcje paliwa odparowują wówczas bardzo intensywnie i wraz z powietrzem zasysane są do cylindrów. Natomiast reszta nadmiaru paliwa (ciężkie frakcje) osiada w postaci kropelek na ściankach rury ssącej (lub wypływa otworem na zewnątrz). [podobne: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Z reguły gaźnik zaopatruje sie w urządzenie pomocnicze, które po uruchomieniu silnika samoczynnie zwiększa dopływ powietrza do komory zmieszania. W tym celu najczęściej stosuje się zaworek samoczynny wbudowany w zasysacz lub zapewnia się zasysaczowi możliwość samoczynnego uchylania się w miarę wzrastania podciśnienia. Zaworek samoczynny wbudow ny w zasysacz ma zwykle postał dociskanej przez sprężynę płytki, która zakrywa otwory w zasysaczu.

Gaźnik rozruchowy współpracuje zwykle z urządzeniem biegu jałowego. Paliwo jest zasysane ze studzienki zaopatrzonej w dysze powietrza do mieszalnika, w którym wytwarza sie emulsja paliwowo-powietrzna. Przepływ powietrza przez gaźnik rozruchowy jest regulowany za pomocą dyszy powietrza, a dopływ paliwa do gaźnika oraz mieszanki do rury ssącej za pomocą zaworu płytkowego, osadzonego obrotowo. W studzience panuje podciśnienie pośrednie, pod wpływem którego podnosi się w niej poziom paliwa.

Z komory pływakowej paliwo przepływa przez dysze rozruchową do studzienki, w której mieści się ilość paliwa wystarczająca do wytwarzania bardzo bogatej mieszanki podczas pierwszych kilku obrotów walu korbowego. Po zassaniu pewnej ilości mieszanki do cylindrów poziom paliwa w studzience obniża się, wskutek czego wylot kanału wynurza się  i od tej chwili  gaźnik rozruchowy dostarcza już tylko emulsje paliwa z powietrzem, a nie samo paliwo. W razie trudności z uruchomieniem zimnego silnika, kolejne próby rozruchu należy powtarzał w pewnych odstępach czasu, aby przed kolejnym włączeniem rozrusznika poziom paliwa w studzience mógł się wyrównać z poziomem paliwa w komorze pływakowej. Wskutek zbyt częstego powtarzania prób uruchamiania silnika gaźnik rozruchowy wytwarza zbyt ubogą mieszankę, ponieważ paliwo nie nadąża napływać do studzienki. W podobny sposób pracują gaźniki rozruchowe, stosowane jako osprzęt gaźników górnossących lub poziomych
[patrz też: otomoto jarosław, gaźnik solex, eurocar sosnowiec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: eurocar sosnowiec gaźnik solex otomoto jarosław