Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Gaźnik WEBER 32 DR6SP

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Paliwo z komory pływakowej przez główną dyszę paliwa dopływa do rozpylacza w gardzieli. Powietrze kompensacyjne wysysane jest spod pokrywy komory pływakowej przez dyszę kompensacyjną. Utworzona emulsja paliwowo-powietrzna spływa przez otworki do gardzieli. Urządzenie biegu jałowego pobiera paliwo z kanału głównej dyszy paliwa przez dyszę biegu jałowego.

Gaźnik jest wyposażony w oszczędzacz typu tłoczkowego, sterowany podciśnieniowo. Pompka przyspieszająca uruchamiana jest mechanicznie. Cześć paliwa w czasie tłoczenia wypływa przez otwór do zasobnika, skąd następnie po wykonaniu przez tłoczek suwu tłoczenia spływa do gardzieli przedłużając okres wzbogacania mieszanki,

Gaźnik WEBER 32 DR6SP stosowany jest jako osprzęt silnika samochodu FIAT 1400. Kompensacja składu mieszanki polega na powietrznym hamowaniu wypływu paliwa. Gaźnik składa się z dwóch członów :

dyszę główną i powietrza dozowanego dysza. Powietrze do układu głównego i urządzenia biegu jałowego pobierane jest spod pokrywy komory pływakowej. [podobne: pokrowce antyroztoczowe, Upadłość transgraniczna, tribusteron ]

Zadania urządzenia rozruchowego i oszczędzacza spełnia oryginalne urządzenie składające sie z dwóch układów: sterującego i emulsyjnego. W układzie sterującym kółko zębate działa na zębatkę nacięta na tulejce, wewnątrz której znajduje się trzpień zaworu rozruchowego oraz sprężyna dociskająca stożkowy zawór do gniazda. Nieznaczne przekręcenie kółka zębatego w prawo powoduje podniesienie się tulei z naciętą zębatką, wskutek czego zawór tłoczkowy otwiera się i do przewodu ssącego poza gardzielami dopływa dodatkowe powietrze zubożające mieszankę. W takim przypadku omawiane urządzenie przyczynia się do tworzenia ekonomicznej mieszanki, a wiec pracuje jako oszczędzacz. W miarę dalszego przekręcania kółka zębatego w prawo zębatka podnosi sie jeszcze bardziej i odciąga zawór stożkowy od gniazda, w wyniku czego ze studzienki emulsyjnej kanałem rozruchowym wypływa bogata mieszanka do rury ssącej, co ułatwia rozruch zimnego silnika.

Podczas nagrzewania się silnika, w miare podwyższania się jego prędkości biegu, wsku tek wzrostu podciśnienia przesuwa się rurka umożliwiając dopływanie powietrza dodatkowym kanalikiem i ograniczając jednocześnie dopływ powietrza otworami bocznymi, co powoduje zubożenie emulsji wypływającej z urządzenia. Skład i ilość emulsji wytwarzanej przez urządzenie można regulować na okres zimy lub lata przez odpowiednie przestawienie kołpaka, wskutek czego zwiększa się lub zmniejsza przelot, przez który wypływa emulsja z urządzenia.
[patrz też: otomoto jarosław, gaźnik solex, eurocar sosnowiec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: eurocar sosnowiec gaźnik solex otomoto jarosław