Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Gazownice

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Gazownica przeciwprądowa. Do najbardziej znanych należą gazownice typu DEUTZ.

Gazownica współprądowa. Najczęściej spotyka się gazownice typu WISCO, na drewno lub torf, oraz gazownice KRÓNING, na różnego rodzaju brykiety.

Gazownica poprzeczna. Najbardziej rozpowszechnione są: gazownica DA IMLER-BENZ z dyszą poziomą,  ubogie w smoły (jak: węgiel drzewny, półkoks, koks i antracyt), gazownice GAZ 42 (na drewno i torf), gazownice IMBERT (na drewno) oraz gazownice WISCO z centralnym odbiorem gazu. [podobne: bramy segmentowe łódź, przesycanie aluminium, Blog motoryzacyjny ]

Wszystkie wymienione zanieczyszczenia przyspieszają zł1. życie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych. Z tego względu wychodzący z gazownicy gaz palny nie nadaje się do bezpośredniego zasilania silnika spalinowego. Do oczyszczania gazu ze szkodliwych dla silnika zanieczyszczeń oraz obniżania temperatury gazu służą rozmaite urządzenia, najczęściej oczyszczacze zgrubne, osadniki, chłodnice z osadnikami, filtry dokładne oraz filtry końcowe,

Oczyszczacz zgrubny służy do wstępnego oczyszczania gazu, głównie z substancji stałych, jak popiół, pył węglowy i sadzę. W oczyszczaczach zgrubnych osiadają również skraplająca sie para wodna oraz składniki smoliste. Do najczęściej stosowanych należą oczyszczacze skrzynkowe oraz oczyszczacze wirowe (albo cyklony). W oczyszczaczu typu skrzynkowego, przeważnie w postaci szeregowo połączonej baterii filtrów, gaz doprowadzany jest do górnej skrzynki, skąd przepływa ku dołowi. Dolny oczyszczacz napełniony jest zwykle wodą, która parując skrapla się w górnych skrzynkach, skąd spływa do dołu, co ułatwia oddzielanie cząstek pyłu unoszonych przez gaz generatorowy.

Wskutek oddziaływania sił odśrodkowych cząstki pyłu podczas zmian kierunku przepływu gazu generatorowego odrzucane są na ścianki komory i łopatki, po czym opadają do zbiornika znajdującego się u dołu oczyszczacza.

Chłodnica gazu. Wychodzący z gazownicy gaz, nawet po przejściu przez oczyszczacz zgrubny, ma jeszcze temperaturę wynoszącą kilkaset oc. Temperatura gazu doprowadzanego do silnika nie powinna przekraczać 30 oc, z uwagi na ciężarowe napełnienie cylindrów oraz warunki pracy najsilniej obciążonych cieplnie części silnika. Stwarza to konieczność ochłodzania gazu generatorowego do temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia.

Wymagane chłodzenie gazu generatorowego zapewniają specjalne chłodnice zwykłe zaopatrzone w osadniki. Niektóre instalacje generatorowe, jak np. ZIS-21, mają wspólne urządzenia, stanowiące np. oczyszczacz zgrubny oraz chłodnicę z osadnikiem.

[patrz też: mm cars otomoto, mm cars używane, gaźnik weber ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaźnik weber mm cars otomoto mm cars używane