Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Instalacje gazu niskosprężonego

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Działanie instalacji gazu ciekłego typu HESS EN VERK i podobnych nie różni się w zasadzie niczym od działania takich samych instalacji gazu wysokospreżonego. Zachodzi jedynie konieczność przeprowadzania gazu ze stanu ciekłego w stan gazowy. Do zasilania silnika gaz ciekły pobiera się wyłącznie z jednej butli. Dalszą różnicę stanowi sposób regulacji reduktora ponieważ w razie zasilania gazem ciekłym ciśnienie w komorze pierwszego stopnia wynosi tylko około 1,5 kG/cm2.

Budowa i działanie reduktora SOLEX RGPI do instalacji gazu ciekłego odbiegaja znacznie od reduktora typu HESSENVERK. Reduktor SOLEX RGPI ma dwie komory redukcyjne z przeponami sprężynami, jednak bez układu dźwigniowego. W komorze redukcyjnej drugiego stopnia zastosowano płaską sprężynę zaworu. Działanie reduktora RGPI można również podzielić na cztery fazy. Faza I. Silnik nie pracuje, dopływ gazu i ciśnienia gazu do reduktora odcięty. Zawór komory pierwszego stopnia otwarty, wskutek nacisku sprężyny przepony. Zawór drugiego stopnia zamknięty. Przepona komory drugiego stopnia wygięta w lewo.

Faza II. Silnik nie pracuje, dopływ gazu do reduktora otwarty. Pod wpływem wzrastającego ciśnienia gazu w komorze pierwszego stopnia przepona wygina się ku górze. Umożliwia to zamkniecie zaworu i odcięcie dalszego dopływu gazu do reduktora. Zawór komory drugiego stopnia zamknięty. [przypisy: wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Rekrutacja it, rekrutacja specjalistów it, doradztwo personalne it, bruksizm ]

Faza III. Rozruch i bieg jałowy silnika. Pod wpływem podciśnienia w rurze ssącej silnika, w gaźniku-mieszaczu i w połączonej z nim przewodem niskiego ciśnienia komorze drugiego stopnia następuje częściowe ugięcie przepony w prawo. Nacisk wkrętu regulacyjnego przepony na płaską sprężynę zaworu powoduje wygięcie sprężyny i nieznaczne otwarcie zaworu drugiego stopnia. Gaz w niewielkich ilościach przepływa z komory pierwszego stopnia do komory drugiego stopnia i dalej do gaźnika, Z chwilą spadku ciśnienia w komorze pierwszego stopnia następuje otwarcie zaworu i wpuszczenie do reduktora nowej dawki gazu.

Gaz niskosprężony jest to paliwo gazowe, magazynowane w zbiornikach o dużej objętości, przy niewielkim ciśnieniu roboczym. Najczęściej jako gaz niskosprężony stosuje się gaz świetlny, gaz fermentacyjny lub gaz koksowniczy.Robocze ciśnienie gazu wewnątrz zbiornika nie przekracza zwykle 100 mm słupa wody czyli około 100 kG/m2. Ciśnienie ładowania wynosi około 50. . .80 mm słupa wody
[przypisy: mm cars otomoto, mm cars używane, gaźnik weber ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaźnik weber mm cars otomoto mm cars używane