Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Kanały I i II stopnia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Gaźnik SOLEX PAIAT jest wyposażony w urządzenie, które, w okresie kiedy silnik nie pracuje lub pracuje na biegu jałowym, odpowietrza komorę pływakową na zewnątrz gaźnika, a w zwykłych warunkach pracy silnika odpowietrza ja „do wewnątrz.

Natomiast kiedy silnik przyspiesza swój bieg i prądnica zaczyna ładował akumulator, przewietrzanie zostaje przełączone na wewnętrzne. Gaźnik ROCHESTER 4GC, dwustopniowy, czterokanałowy, stosowany jest w rozmaitych wersjach jako osprzęt silników dużych amerykańskich samochodów osobowych. Gaźnik ten jest zdwojonym dwustopniowym gaźnikiem dwukanałowym. W zakresie małych obciążeń silnika w gaźniku pracują tylko dwa kanały I stopnia, a dopiero podczas pracy silnika z dużym obciążeniem mieszankę wytwarzają również i kanały II stopnia. Kompensacja Składu mieszanki polega na powietrznym hamowaniu wypływu paliwa.

Kanały I i II stopnia zasilane są z oddzielnych komór pływakowych, przy czym podczas pracy silnika na biegu jałowym, a częściowo i w okresie małego jego obciążenia paliwo do kanałów I stopnia pobierane jest z obu komór pływakowych. Do komór emulsyjnych paliwo dopływa wówczas przez dysze główne z komór pływakowych, lewej i prawej. Wytworzona emulsja, zubożona powietrzem przenikającym dyszami i rozpylaczami pomocniczymi, wydobywa się do każdego kanału  stopnia kanalikami wylotowymi. Układ zasilany z komory pływakowej I stopnia ma dwa rozpylacze biegu jałowego, przy czym wolny przelot jednego z nich jest regulowany za pomocą śruby.

Zawór do przewietrzania komory pływakowej ułatwia rozruch gorącego silnika i zapewnia regularny jego bieg jałowy w wysokiej temperaturze otoczenia. Kiedy przepustnica  jest przymknięta, układ dźwigniowy otwiera zawór przewietrzający, wskutek czego pary benzyny mogą odpływać do otoczenia. Jeżeli obciążenie silnika jest niewielkie, układ dźwigniowy powoduje jedynie uchylanie przepustnic I stopnia gaźnika. Podczas zwiększania obciążenia silnika z głównych rozpylaczy biegu jałowego przestaje wypływać emulsja paliwowo-powietrzna i zaczyna działać główne urządzenie zasilając. [więcej w: pokrowce antyroztoczowe, Upadłość transgraniczna, tribusteron ]

Główny układ zasilający I stopnia pobiera paliwo ze studzienki emulsyjnej rurką emulsyjną. Powietrze hamujące wypływ paliwa dopływa do studzienki przez dyszę. Ze studzienki emulsja paliwowo-powietrzna jest zasysana przewodem do gardzieli. Wytwarzana w gardzieli mieszanka miesza się dodatkowo z powietrzem w gardzieli pomocniczej.
[podobne: otomoto częstochowa, otomoto interauto, samochody poleasingowe śląsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: otomoto częstochowa otomoto interauto samochody poleasingowe śląsk