Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Oszczędzacz

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wytwarzanie mieszanki gazowo -powietrznej. Zależnie od metody zasilania silnika, palna mieszanka gazowo-powietrzna powstaje w specjalnym mieszaczu (silnik przeznaczony do wyłącznej eksploatacji na paliwie gazowym) lub w gaźniku przystosowanym do zasilania gazem (silnik zasilany paliwem gazowym lub ciekłym). Gaz może być doprowadzany do gaźnika przy użyciu specjalnej  końcowki lub wkładki. Stosowane są również wkładki uniwersalne.

Zawór butli. W instalacjach gazowych stosowanych w kraju, w przeciwieństwie do instalacji ESCOGAZ lub stosowanych w ZSRR, każda butla zaopatrzona jest w zawór, co pozwala w razie konieczności wyłączyć z obiegu instalacji jedną lub parę butli. W instalacjach krajowych stosuje sie zawory typu RCB lub zawory PERUN. Zawór do napełniania butli Wbudowanych w samochodzie umożliwia uzupełnienie zapasu paliwa gazowego jednocześnie we wszystkich butlach, bez Zdejmowania ich z leżaków.

Zawór trójdrożny-odcinający służy do odcinania dopływu gazu z butli do reduktora ciśnienia gazu; zarówno przekrój zaworu w czasie postoju samochodu, jak i w butli typu PERUN okresie uzupełniania zapasu paliwa gazowego. Z zaworem odcinaj cym połączony jest wskaźnik ciśnienia gazu w butlach i w przewodach wysokiego ciśnienia. [patrz też: wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Rekrutacja it, rekrutacja specjalistów it, doradztwo personalne it, bruksizm ]

Gaz rozprężający się gwałtownie w reduktorze, zwłaszcza podczas pobierania w dużych ilościach, ulega silnemu  ochłodzeniu, co powoduje znaczne obniżenie się jego temperatury i oszronienie reduktora. Gaz palny, który nie „odstał się” dostatecznie długo w zasobnikach stacji ładowania gazu, zawiera stosunkowo znaczne ilości pary wodnej. W niskiej temperaturze panującej w reduktorze para wodna sie skrapla, a kondensat łatwo zamarza, co powoduje poważne zakłócenia w pracy reduktora i w zasilaniu silnika. Zjawisko to występuje zwłaszcza w niskiej temperaturze otoczenia i przy dużej wilgotności powietrza. Przewody gazowe. W instalacji gazowej gazu wysokosprężonego stosuje się jako przewody gazowe Wysokiego ciśnienia rurki stalowe, ciągnione, bez szwu, a IOX 2,5 mm oraz  6 X2 mm. Jako przewody niskiego ciśnienia stosuje się węże gumowe, wzmocnione przekładkami z tkaniny. Przewody stalowe łączy się z króćcami zaworów (trójników) oraz z filtrem gazu przy użyciu złączy typu ERMETO.

Oszczędzacz. W instalacji gazowej samochodu GAZ-51B, wyposażonego w gaźnik-mieszacz K-49 AB, zastosowano urządzenie zmniejszające zużycie paliwa gazowego. Urządzenie to może być zastosowane i w instalacjach zasilania innych silników. W górnej części korpusu oszczędzacza znajdują się dwie końcówki, z których jedna jest połączona z rurą ssąca silnika, a druga z urządzeniem odciążająco-rozruchowym reduktora. Obie te końcówki mają połączenie z górna częścią komory oszczędzacza, ponad przeponą zaworu. Podczas nieznacznego otwarcia przepustnicy gaźnika w rurze ssącej silnika oraz w połączonej z nią przewodem gumowym komo rze oszczędzacza panuje stosunkowo wysokie podciśnienie. Wówczas na przeponę zaworu oszczędzacza działa dość duża różnica ciśnień, która przezwyciężając opór sprężyny utrzymuje zawór w położeniu zamknięcia. W rezultacie gaz może dopływać z reduktora do gaźnika wyłącznie przez łącznik wlotowy oszczędzacza oraz dławik. Podczas uchylania przepustnicy gaźnika podciśnienie w rurze ssącej ora* w komorze oszczędzacza maleje, a pod naciskiem sprężyny otwiera się zawór oszczędzacza. Umożliwia to dopływ gazu do gaźnika również i poprzez wkładkę dozującą oszczędzacza i otwarty zawór. Wielkości obu przelotów są tak dobrane, że zapewniają prawidłowy skład mieszanki w zakresie dużych obciążeń silnika.
[podobne: centra dobór akumulatora, inchcape warszawa, otomoto mielec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centra dobór akumulatora inchcape warszawa otomoto mielec