Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Zbiorniki paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Wymienione niedogodności tracą na znaczeniu gdy chodzi o silniki wysokoprężne. Olej napędowy nie należy bowiem do materiałów niebezpiecznych z uwagi na łatwopalność, a urządzenie wtryskowe uniemożliwia przypadkowe opróżnienie się zbiornika, jeżeli tylko przewody paliwa są szczelne. Tak więc ze względu na prostotę instalacji układy opadowe są często stosowane do zasilania tanich silników wysokoprężnych, zwłaszcza ciągników drogowych i rolniczych. Oczywiście do układu opadowego musi być odpowiednio dobrana pompa wtryskowa. Większość stosowanych pomp wtryskowych pracuje prawidłowo przy ciśnieniu podawania paliwa 0,5 do m słupa paliwa.

Elementy układów zasilania, Układ zasilania składa sie zwykle ze zbiornika paliwa, filtru wstępnego oczyszczania, pompy zasilającej, filtrów dokładnego oczyszczania oraz przewodów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zbiorniki paliwa

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Silnik dwuwałowy z wydzieloną turbiną napędową (1956 r.). Promieniowa sprężarka jednostopniowa napędzana jest przez jednostopniową turbing osiową. Jedna kątowa komora spalania. Turbina napędowa osiowa jednostopniowa.

Spaliny wytwarzane w jednej dzbanowej komorze spalana przepływają do jednostopniowej turbiny wysokiego ciśnienia napędzającej sprężarkę wysokiego ciśnienia. Duża ilość tlenu zawartego w spalinach pozwala na przeprowadzenie ponownego spalania w międzystopniowej komorze spalania, skąd spaliny o podwyższonej temperaturze przepływają do jednostopniowej osiowej turbiny napędowej, a następnie do dwustopniowej turbiny osiowej napędzającej sprężarkę niskiego ciśnienia i dalej do wymiennika ciepła.

Dzięki takiemu układowi silnik cechuje wąski zakres zmian jednostkowego zużycia paliwa w następstwie zmian mocy od znamionowej aż do 20% mocy znamionowej Motors w 1956 r. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

BOEING-502

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

ROVER T-8. Silnik pierwszego na świecie samochodu osobowego z napędem turbinowym (1050 r.). Sprężarka promieniowa jednostopniowa napędzana jest jednostopniową turbiną osiową wysokiego ciśnienia. Jedna komora spalania kątowa. Turbina napędowa, jednostopniowa, osiowa, niskiego ciśnienia. [patrz też: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

BOEING-502. Read the rest of this entry »

Comments Off on BOEING-502

Działanie turbiny

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Sprężarkę w samochodowym silniku turbospalinowym napędza z reguły turbina jednostopniowa. Turbina napędowa jest jedno- do pięciostopniową turbiną osiowa lub jednostopniową turbiną promieniową o przepływie dośrodkowym, tzw. turbiną dośrodkową. Zastosowanie dwóch turbin dośrodkowych lub wielostopniowej turbiny dośrodkowej zmusza do niekorzystnego ksztaltowania kanału łączącego obydwie turbiny lub też poszczególne stopnie jednej turbiny.

Przy mocy mniejszej niż 300 KM turbina dośrodkowa jest korzystniejsza od osiowej, zwłaszcza pod względem sprawności, kosztów wytwarzania i możliwości uzyskiwania dużego spadku ciśnienia w jednym stopniu.

Kanały międzyłopatkowe nieruchomych kierownic zwężają się w kierunku przepływu spalin, tworzą zatem dysze, w których ciśnienie i temperatura spalin zmniejszają się, a wzrasta natomiast ich prędkość i energia kinetyczna. Predkość wypływu spalin z kierownicy jest bliska prędkości dźwięku i wówczas może być określona z zależności: Cl R To [m/sek], gdzie: stosunek prędkości wypływu spalin z kierownicy turbiny z uwzględnieniem tarcia do prędkości wypływu bez uwzględnienia tarcia, z 1,33 — wykładnik adiabaty rozprężania adiabatycznego odwracalnego (izentropowego) w zakresie temperatur 1000. . 600 oc, R • 30 kGm/kg0K stala gazowa spalin, To [OK] — temperatura początku rozpręzania. [patrz też: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Układ łopatek kierownicy nadaje spalinom wymagany kierunek napływu na łopatki wirnika. W stosunku do ruchomych łopatek wirnika istotna jest prędkość względna spalin (IV) równa geometrycznej różnicy prędkości bezwzględnej (c) i prędkości obwodowej (u). Krawędzie wlotowe łopatek wirnika turbiny osiowej tworzą z płaszczyzna prostopadłą do osi obrotu wirnika taki sam kąt PI , jak i prędkość względna spalin na wlocie do wirnika. Z wirnika spaliny wypływają z prędkością względna skierowaną zgodnie z krawędzia spływu łopatek pod kątem 132 w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu wirnika. Ponieważ prędkość bezwzględna Ce + u spalin wypływających z ostatniego stopnia turbiny Jest tracona, zmniejsza się ją do minimum przez prawie osiowe skierowanie spalin.

Prędkości bezwzględne c i względne w na wlocie i wylocie z wirnika turbiny można rozłożyć na składowe obwodowe u, osiowe a oraz promieniowe r. Różnica składowych obwodowych prędkości pozwala określić pracę przekazywaną przez spaliny wirnikowi.

Stopień reakcyjności stopnia turbiny (Q) jest to stosunek spadku entalpii spalin w wirniku do spadku entalpii spalin w całym stopniu. Turbina jest akcyjna, jeżeli jej stopień reakcyjności jest równy zeru. Pole przekroju kanału międzyłopatkowego wirnika turbiny akcyjnej nie zmienia się. W silnikach samochodowych stosowane są wyłącznie turbiny reakcyjne składające się ze stopni o stopniach reakcyjności 0,3, 0,5. W stopniu turbiny reakcyjnej ciśnienie spalin spada zarówno w kierownicy, jak i w wirniku. Kanały międzylopatkowe wirnika zwężają się w kierunku przepływu spalin, wskutek czego wzrasta prędkość względna spalin. Prędkość bezwzględna spalin w wirniku maleje, ponieważ spaliny .przekazują wirnikowi część swej energii kinetycznej.

Praca obwodowa stopnia turbiny (lu) określana jest ze składowych obwodowych prędkości bezwzględnych na wlocie i wylocie z wirnika. Dla stopnia dośrodkowego praca obwodowa wynosi: = (Czu • ul —ui)/2gz [kGm/kg]. W stopniu osiowym turbiny prędkości obwodowe na wlocie uł i na wylocie z wirnika są prawie równe uł ue u. W stopniu dośrodkowym turbiny > co pozwala na przekazywanie przez spaliny większej pracy łopatkom wirnika, czyli przy określonym spadku ciśnienia na zmniejszenie liczby stopni turbiny promieniowej w stosunku do liczby stopni turbiny osiowej.
[patrz też: otomoto częstochowa, otomoto interauto, samochody poleasingowe śląsk ]

Comments Off on Działanie turbiny

« Previous Entries Next Entries »