Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Podciśnieniowa pompka przyspieszająca

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Mechanicznie sterowana pompka przyspieszająca ma przeważnie postać cylinderka i – tłoczka. Nacisk popychacza na tłoczek przenosi się zwykle za pośrednictwem sprężyny śrubowej, aby podczas gwałtownego uchylania przepustnicy w układzie dźwigienek nie występowały zbyt duże obciążenia. Popychacz pompki przyspieszającej jest połączony z mechanizmem sterującym przepustnicy.

Pompka przyspieszająca ma dwa zaworki: ssący — wbudowany w kanale pomiędzy komorą pływakową a pompką, tłoczący — w kanale pomiędzy pompką a rozpylaczem. [więcej w: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Zaworek ssący, przeważnie kulkowy, przepuszcza paliwo z komory pływakowej do cylinderka podczas wykonywania przez tłoczek suwu ssania, a w okresie tłoczenia paliwa do rozpylacza jest zamknięty i uniemożliwia odpływanie paliwa do komory pływakowej. Zaworek tłoczący spełnia zwykle dodatkowo zadania zaworu wzbogacającego — w okresie przymusowego otwarcia wskutek nacisku sprężyny na tłoczek.

Podciśnieniowa pompka przyspieszająca jest przeważnie wykonana jako przeponowa. Przepona dzieli komorę pompki na dwie przestrzenie: jedną połączoną z komora pływakową, a drugą kanałem ssącym gaźnika, za przepustnicą. Jak długo przepustnica jest przymknięta, tak długo przepona napięta wskutek dużego podciśnienia Ściska sprężynę. Wsku tek gwałtownego uchylenia przepustnicy w kanale za nią gwałtownie zanika podciśnienie i przepona pod naciskiem spreżyny odkształca się w przeciwną stronę, wtłaczając paliw przez dysze do rozpylacza głównego.

Przepona jest połączona jednocześnie z zaworem wzbogacającym w taki sposób, że po wytłoczeniu dawki paliwa pozostaje on otwarty, jeżeli przepustnica jest nadal całkowicie uchylona. Wówczas zawór wzbogacający umożliwia dopływanie do rozpylacza dodatkowych ilości paliwa przez dyszę główną i przez dyszę pompki przyspieszającej. Wadą omawianego urządzenia jest okoliczność, że w razie nieszczelności powodującej zanik podciśnienia oddziałującego na przepone, pompka przyspieszająca przestaje pracować, a zawór wzbogacający jest stale otwarty, co powoduje zwiększone zużycie paliwa przez silnik.

Oszczędzacz nastawny zuboża mieszankę przy pośrednich położeniach przepustnicy, przez zmniejszanie w określonych warunkach dopływu paliwa do głównego rozpylacza. Oszczędzacze nastawne spotyka się Jedynie w takich gaźnikach o nieskomplikowanej budowie, gdzie spełniają one zadania omówionych już urządzeń wzbogacających. Oszczędzacz nastawny prawie zawsze sterowany jest ręcznie za pomocą przycisku w tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy.

 

[więcej w: kugelfischer, auto complex nowy sącz, euro car otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto complex nowy sącz euro car otomoto kugelfischer