Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘auto complex nowy sącz’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Zmiana przepustowości dyszy powietrza zmienia kąt pochylenia krzywej współczynnika nadmiaru powietrza płytek sprężystych. W miarę dalszego uchylania przepustnicy podciśnienie wciąż rośnie, a zawór lub płytki przepuszczają coraz więcej powietrza, co zapobiega nadmiernemu wzbogacaniu sie mieszanki wytwarzanej przez gaźnik.

Istotnymi niedogodnościami są natomiast trudności w regulacji elementów kontrolujących dopływanie dodatkowego powietrza oraz ich skłonność do drgań, które poważnie zakłócają prawidłowość kompensacji. Współczynnik nadmiaru powietrza określa prosta wychodząca z początku układu współrzędnych. W zakresie małych obciążeń silnika krzywa odchyla się w górę, czyli mieszanka wzbogaca się w miarę spadku podciśnienia w gardzieli. Im większa jest przepustowość dyszy kompensacyjnej, tym bogatsza jest mieszanka przy małym podciśnieniu w gardzieli. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

Posts Tagged ‘auto complex nowy sącz’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Mechanicznie sterowana pompka przyspieszająca ma przeważnie postać cylinderka i – tłoczka. Nacisk popychacza na tłoczek przenosi się zwykle za pośrednictwem sprężyny śrubowej, aby podczas gwałtownego uchylania przepustnicy w układzie dźwigienek nie występowały zbyt duże obciążenia. Popychacz pompki przyspieszającej jest połączony z mechanizmem sterującym przepustnicy.

Pompka przyspieszająca ma dwa zaworki: ssący — wbudowany w kanale pomiędzy komorą pływakową a pompką, tłoczący — w kanale pomiędzy pompką a rozpylaczem. [więcej w: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Zaworek ssący, przeważnie kulkowy, przepuszcza paliwo z komory pływakowej do cylinderka podczas wykonywania przez tłoczek suwu ssania, a w okresie tłoczenia paliwa do rozpylacza jest zamknięty i uniemożliwia odpływanie paliwa do komory pływakowej. Zaworek tłoczący spełnia zwykle dodatkowo zadania zaworu wzbogacającego — w okresie przymusowego otwarcia wskutek nacisku sprężyny na tłoczek.

Podciśnieniowa pompka przyspieszająca jest przeważnie wykonana jako przeponowa. Przepona dzieli komorę pompki na dwie przestrzenie: jedną połączoną z komora pływakową, a drugą kanałem ssącym gaźnika, za przepustnicą. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

Posts Tagged ‘auto complex nowy sącz’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Gaźnik G-43 składa się z członu górnego, odlanego z cynkalu, w którym znajduje sie kanał ssący, komora pływakowa i komora zmieszania, oraz żeliwnego lub cynkalowego członu dolnego, stanowiącego obudowę przepustnicy. Gardziel jest wymienna i daje się wyjać po rozlaczeniu członów. Pokrywę komory pływakowej można odjąć bez odkręcania jakichkolwiek przewodów. Główna dysza paliwa jest wkręcona bezpośrednio w kadłub gaźnika i osłonięta wkrętem zaślepiaiącym otwór. Dysza paliwa urządzenia biegu jałowego pobiera paliwo z kanału za główną dyszą paliwa. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

Posts Tagged ‘auto complex nowy sącz’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Stosuje się okresowe lub ciągle zasilanie wtryskowe; rozpylacze urządzenia bezpośredniego działania zawsze rozpraszają paliwo w określonych okresach czasu — np. tylko podczas suwu ssania lub suwu rozprężania — a w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania paliwo nie wydostaje się z rozpylaczy ; urządzenia pośredniego działania pracują okresowo lub w sposób ciągły, a wiec ich rozpylacze wtryskują paliwo tylko w określonych sytuacjach (np. w okresach otwarcia zaworów ssących), albo nieprzerwanie, jeżeli zasilanie est włączone ; ciągle zasilanie wtryskowe przypomina poniekąd zasilanie gaźnikowe,  system regulacji dawkowaniem; urządzenie regulujące ilości wtryskiwanego paliwa odpowiednio do chwilowego napełnienia cylindrów może zmieniać dawkowanie dzięki mechanicznemu sprzężeniu z przepustnicą dławiącą dopływ powietrza do cylindrów lub stosownie do podciśnienia w rurze ssącej ; często korzysta się z obu sposobów jednocześnie; niekiedy wprowadza się dalsze układy sterujące dawkowaniem (np. w zależności od temperatury cieczy chłodzącej, temperatury zasysanego powietrza, ciśnienia barometrycznego i innych czynników), [podobne: voluson, ekrany bezszwowe, cyklofosfamid ]

— sposób doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy; rozróżnia się wielosekcyjne i jednosekcyjne pompy wtryskowe; do poszczególnych rozpylaczy paliwo mogą doprowadzać niezależne sekcje tłoczące, umieszczone zwykle we wspólnej obudowie (każdy cylinder silnika jest wówczas zasilany przez oddzielny układ wtryskowy); ciśnienie wtryskiwania może wytwarzał również jednosekcyjna pompa wtryskowa, współpracująca z rozdzielaczem, który zgodnie z kolejnością wtryskiwania kieruje dawki paliwa do rozpylaczy,

— rodzaj rozpylaczy; stosowane są zarówno rozpylacze otwarte, jak i zamknięte (iglicowe lub kulkowe}, o rozmaitej konstrukcji, zależnie od systemu zasilania, ciśnienia wtryskiwania oraz budowy silnika; niekiedy spotyka się proste zwężki dławiące.

Zadowalający sposób rozpraszania się paliwa rozpylanego bezpośrednio we wnętrzu cylindrów uzyskuje się przeważnie dzięki dość wysokiemu ciśnieniu wtryskiwania oraz dość dokładnej regulacji w czasie początku i końca wtryskiwania. Sprawia to, że urządzenia wtryskowe bezpośredniego dzialania są na ogól o wiele kosztowniejsze niż urządzenia pośredniego działania, które przeważnie cechują niskie ciśnienia wtryskiwania oraz umiarkowana dokładność regulacji okresów trwania wtryskiwania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

« Previous Entries Next Entries »