Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘auto szyby’

Podciśnieniowy regulator pompy paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Podczas suwu napełniania tłoczek wysuwa się z obudowy pompy wtryskowej i jednocześnie nieco sie obraca. W okresie, kiedy kanaliki promieniowe w tulei upustowej pokrywają się z promieniowymi kanalikami wlotowymi w tłoczku, z komory zasilającej napływa intensywnie paliwo do wnętrza cylinderka. Bezpośrednio przed zmianą kierunku posuwistego ruchu tłoczka na przeciwny, jego ścianka przeslania wyloty kanalików w tulei upustowej, wskutek czego kończy sie w zasadzie napełnianie cylinderka paliwem (którego drobne ilości napływają jeszcze nadal przez kanaliki upustowe w tłoczku). [patrz też: autoholowanie, auto szyby, wózki widłowe ]

Po wykonaniu zwrotu tłoczek wsuwa się w głąb cylinderka (suw roboczy), a jednocześnie promieniowy kanalik wylotowy w jego ściance nasuwa się na wlot jednego z ośmiu kanalików odpływowych w obudowie pompy wtryskowej. Początkowo, w miare zmniejszania się pojemności wnętrza cylinderka, paliwo wypływa z niego przez kanaliki upustowe w tłoczku z powrotem do komory zasilającej. Tłoczenie paliwa do wtryskiwacza rozpoczyna się dopiero w chwili, kiedy wyloty kanalików upustowych w przesuwającym się tłoczku zostają całkowicie przesłonięte przez gładź otworu w nieruchomej tulei upustowej. Wówczas bowiem, wskutek wzrostu ciśnienia w cylinderku, otwiera sie osadzony w tłoczku zaworek odcinający i paliwo wydostaje się przez kanalik wylotowy tłoczka oraz pokrywający się z nim kanalik odpływowy do króćca tłoczącego i dalej do wtryskiwacza. Tłoczenie paliwa trwa aż do końca suwu roboczego tłoczka. Następnie powtarza się znów cały omówiony cykl pracy sekcji tłoczącej, lecz tym razem paliwo jest już doprowadzane do następnego wtryskiwacza — przez sąsiedni kanalik odpływowy, kolejny ze względu na kierunek obrotu tłoczka. W ten sposób, podczas jednego pełnego obrotu tłoczka do każdego z ośmiu kanałów ssących silnika wtryśnięta zostaje dokładnie taka sama dawka paliwa. Sterowanie dawkowaniem polega na poosiowym przesuwaniu tulei upustowej, dzięki czemu wcześniej lub później rozpoczyna się tłoczenie paliwa do wtryskiwaczy. Natomiast koniec tłoczenia, a wiec i koniec wtryskiwania, jest stały. Dawkowanie ulega zmianie wskutek przekręcania mimośrodu sterujacego, którego kołek ustalający zmusza tuleje upustową do przemieszczenia sie w odpowiednim kierunku.

Podciśnieniowy regulator pompy paliwa zależnie od podwtryskowej AMERICAN BOSCH ciśnienia panującego w rurze ssącej silnika jest ustawiane przez tłoczkowy regulator podciśnieniowy, który za pomocą układu mechanicznego przesuwa tuleję upustową lub utrzymuje ją w określonym położeniu. Wzbogacanie mieszanki na okres rozruchu zimnego silnika i podczas jego biegu jałowego zapewnia dodatkowe urządzenie sterujące, wbudowane w dławice nastawną regulatora.

Comments Off on Podciśnieniowy regulator pompy paliwa

Posts Tagged ‘auto szyby’

Podciśnieniowy regulator pompy paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Tanie silniki małych samochodów, ze względu na prostotę obsługi i niski koszt, wyposaża się najczęściej w gaźniki silników motocyklowych. Gaźnik taki nie zapewnia jednak równie ekonomicznej pracy silnika, jak zwykły gaźnik samochodowy.

Gaźnik motocyklowy na ogól nie ma gardzieli w takim zrozumieniu, jak gaźnik samochodowy. Najczęściej gaźnik motocyklowy ma dwie przepustnice: powietrza i mieszanki, lecz zmienianie wolnego przelotu dla przepływu powietrza wokół rozpylacza nie zapewnia odpowiedniego składu mieszanki w całym zakresie obciążeń silnika. Dlatego też przeważnie stosuje się dodatkową kompensację skladu mieszanki przez zmienianie wolnego przelotu dyszy paliwa za pomocą stożkowej iglicy, odpowiednio do zmian otwarcia przepustnicy mieszanki. Według tej zasady pracują prawie wszystkie gaźniki motocyklowe. [podobne: Hydraulika siłowa, firma spedycyjna, auto szyby ]

Przepustnica jest wbudowana w korpus gaźnika. Wewnątrz przepustnicy mieszanki znajduje się przepustnica powietrza. Położenia obydwóch przepustnic zmieniane są za pomoca giętkich cięgieł i sprężyn powrotnych. W położeniu najniższym przepustnica mieszanki jest uchylona tylko na tyle, aby zapewnić dostateczny przepływ mieszanki podczas jałowego biegu silnika. Wielkość szczeliny reguluje sie śrubą, służącą jako zderzak przepustnicy.

Do wytwarzania emulsji paliwowo-powietrznej układ biegu jałowego pobiera ze studzienki paliwo dozowane dyszą paliwa, a powietrze dozowane przez dyszę i śrubę regulacyjną.

Podczas rozruchu zimnego silnika mieszankę wzbogaca się przez sztuczne podniesienie poziomu paliwa, a więc przez tzw. „przelanie gaźnika”, „zatopienie pływaka” lub zdławienie wlotu powietrza do gaźnika. Paliwo w takich warunkach bardzo intensywnie wypływa wszystkimi rozpylaczami. Gaźnik AMAL jest skonstruowany podobnie, jak gaźnik BING. Kompensacja składu mieszanki odbywa się mechanicznie oraz częściowo drogą powietrznego hamowania wypływu paliwa w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika ; zapewnia to regularny bieg silnika pracującego z małym obciążeniem, nawet w razie silnego zubożenia mieszanki (już niedopuszczalnego w przypadku zasilania gaźnikowego, ze względu na wypadanie zapłonów w cylindrach i „strzelanie” w gaźnik lub w rurę wydechową), ograniczone zużycie części ; intensywne parowanie paliwa we wnętrzu cylindrów zmniejsza obciążenia cieplne części najsilniej nagrzewających się od spalin ; urządzenie wtryskowe rozpyla paliwo na bardzo drobne kropelki, które niemal natychmiast parują nawet w powietrzu o dość niskiej temperaturze; dzięki temu brak w ogóle możliwości wydzielania się ciekłego paliwa w rurze ssącej lub w cylindrach, a więc niszczenia filmu olejowego na gładzi cylindrów i rozcieńczania oleju silnikowego, co w razie zasilania gaźnikowego pogarsza warunki smarowania części silnika i powoduje wzmożone ich zużycie,

Comments Off on Podciśnieniowy regulator pompy paliwa

« Previous Entries