Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘autoholowanie’

Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Według tej samej zasady uzyskuje się wymagane zwiększenie dawkowania podczas biegu jałowego silnika, który osiągnął już stan równowagi cieplnej. Wprawdzie kanalik wlotowy jest zaślepiony przez suwak różnicowy, lecz w okresie przymknięcia przepustnic , w przestrzeni przed nią panuje ciśnienie zbliżone do barometrycznego, wskutek czego do komory rozrządczej dopływa powietrze przez kanalik wyrównawczy. Zmniejszenie podciśnienia w komorze  rozrządczej w stosunku do ciśnienia w rurze ssącej, za przepustnicą, zapewnia wiec wymagane wówczas zwiększenie dawkowania. Po włączeniu zapłonu, praw e od razu elektryczna pompa zasilająca wytwarza w instalacji pełne ciśnienie robocze (1,4. . .2,1 kG/cm2). Z chwilą włączenia rozrusznika prąd dopływa jednocześnie do elektromagnesu zmuszającego wałek mimośrodowy do przekręcenia się i przesunięcia suwaka różnicowego w dół, poza położenie ustawione przez termostat. Opadający suwak różnicowy odrywa zawór iglicowy od gniazdka, wskutek czego do komory rozrządczej napływa paliwo pod ciśnieniem zasilania i mieszając się z powietrzem atmosferycznym intensywnie wytryskuje przez dyszę rozruchową do wnętrza rury ssącej. Jednocześnie z wyłączeniem rozrusznika przerwany zostaje dopływ prądu elektromagnesu i rozprężająca się sprężyna powrotna zamyka zawór iglicowy. [hasła pokrewne: autoholowanie, przegląd techniczny, oczyszczalnia przydomowa ]

Wskutek nadmiernego wzrostu podciśnienia rurze ssącej, np. po gwałtownym zwolnieniu pedału przyspieszenia łub w okresie hamowania silnikiem, powinno następować samoczynne ograniczenie dawkowania. We wspomnianych sytuacjach zawór redukcyjny, wbudowany w denku tłoczka regulatora pompy wtryskowej, samoczynnie ogranicza dawkowanie lub nawet przerywa zasilanie silnika.

Jeżeli różnica ciśnień po o u stronach tłoczka regulatora przekracza 0,72. . .0,75 kG/ me, zawór redukcyjny odrywa się od swego gniazda, unosi się w górę i poprzez cięgło przesuwa tuleje upustową — ograniczając dawkowanie. Natomiast jak długo podciśnienie działające na tłoczek regulatora zmienia się w zakresie do 0,7 kG/cm2, zawór redukcyjny jest dociskany do gniazda przez sprężynę, a więc porusza sie z tłoczkiem i nie wpływa na sterowanie dawkowaniem przez regulator.

Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH mają zamknięte rozpylacze grzybkowe o iglicach opadających.

Podzespół taki jest nierozbieralny i nie wymaga regulacji ciśnienia wtryskiwania. W razie wadliwego działania rozpylacza cały wtryskiwacz wymienia się na nowy.

Comments Off on Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

Posts Tagged ‘autoholowanie’

Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Zwiększanie dawkowania podczas nagrzewania sie lub biegu jałowego silnika polega na zmniejszaniu podciśnienia utrzymujacego się w komorze rozrządczej urządzenia sterującego (w dławicy nastawnej) i działającego na tłoczek regulatora pompy wtryskowej — w stosunku do rzeczywistego podciśnienia panującego wówczas wewnątrz rury ssącej. Sprawia to, że regulator ustawia tuleję upustową w położeniu stosunkowo dużego dawkowania (większego, niż odpowiadające chwilowemu podciśnieniu w rurze ssącej).

Komora rozrządcza ma dwa połączenia z rura ssącą jedno przez dyszę rozruchową, a drugie przez kanalik wyrównawczy, którego wlot znajduje się przed przepustnicą (odnosząc do kierunku przepływu powietrza). Ponadto do komory rozrządczej może dopływać powietrze atmosferyczne — jeżeli walcowy suwak różnicowy nie przeslania wolnego przelotu kanalika wlotowego.

Wskutek przekręcania wałka mimośrodowego, związany z nim za pomocą kołka prowadzącego suwak różnicowy opada w dół lub unosi sie w górę a więc zwiększa, zmniejsza lub w ogóle odcina dopływ powietrza atmosferycznego do komory rozrządczej. Walek mimośrodowy sprzężony jest z termostatem omywanym alb przez ciecz chłodzącą, albo przez spaliny, a ponadto z mechanizmem krzywkowym, nastawianym ręcznie za pośrednictwem przycisku na desce rozdzielczej. Przycisk ten poz la na okresowe zwiększanie dawkowania, niezależnie od oddziaływania regulatora pompy wtryskowej (np. w razie uszkodzenia termostatu). [hasła pokrewne: autoholowanie, przegląd techniczny, oczyszczalnia przydomowa ]

Podczas ostygania silnika (np. po zatrzymaniu lub w razie przechłodzenia) termostat przekręca wałek mimośrodowy, a suwak różnicowy opada w dól i umożliwia napływanie powietrza atmosferycznego do komory rozrządczej, co powoduje zmniejszenie się panującego w niej podciśnienia i zwiększenie dawkowania przez regulator. Po rozruchu zimnego silnika do komory rozrządczej napływa dość obficie powietrze atmosferyczne, wskutek czego dawkowanie jest o wiele większe niż ustawiane przez regulator w zwykłych warunkach ruchu. W miarę nagrzewania się silnika termostat przekręcając wałek mimośrodowy unosi suwak różnicowy w górę, czyli coraz silniej dla dopływ powietrza atmosferycznego do komory rozrzadczej. W rezultacie podciśnienie w komorze rozrządczej wzrasat i coraz bardziej wyrównuje się z podciśnieniem w rurze ssącej, dzięki czemu chwilowe dawkowanie coraz mniej różni się od dawkowania jakie ustawia regulator pompy wtryskowej w czasie, kiedy silnik jest już prawidłowo nagrzany, a suwak różnicowy zaślepia kanalik wlotowy.

 

 

Comments Off on Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

« Previous Entries