Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Tłuczeń spod podkładów

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Tłuczeń spod podkładów jest przenoszony korytem roboczym na przesiewacz. Przesiewacz oddziela od tłucznia wszystkie zanieczyszczenia 0 granulacji mniejszej niż 20 mm oraz rozdziela tłuczeń według klas. Przesiewacz składa się z dwu poziomów sit: pierwszy poziom ma dwa rodzaje sit — o oczkach 50 X 50 mm i mm, a drugi poziom — o oczkach 28X28 mm i mm. W miarę zużywania się sita mogą być wymieniane bez większych trudności. Rama przesiewacza do ramy głównej maszyny jest przymocowana specjalnymi amortyzatorami. Rzeszota są napędzane ruchem wibracyjnym od wału mimośrodowego ,obracającego się w łożyskach na ramie przesiewacza. Mimośród wału wynosi 5 mm. Do napędu wału mimośrodowego użyto silnika elektrycznego 6 0 mocy 17 kW i przekładni pasowej trójrzędowej. Częstotliwość drgań przesiewacza wynosi około drgań na sekundę. Przesiewacz opiera się na ramie na ośmiu sprężynach spiralnych i jest pochylony pod kątem T/9 rad i(20 0 ) w stosunku do ramy głównej maszyny, Oczyszczony tłuczeń z przesiewacza przedostaje się na szyb zsypowy, który ma również dwa poziomy. Na każdym z tych poziomów są usytuowane płetwy stałe i nastawne do regulacji zsypywania sie tłucznia. Regulacja taka jest konieczna zwłaszcza wtedy, gdy oczyszczarka pracuje na łuku z przechyłką. Cały zsyp jest wykonany z blach i wsparty na dwóch belkach 4, przymocowanych do ramy maszyny. W dolnej części przesiewacza znajduje się zsyp zanieczyszczeń, do którego dostają się wszystkie zanieczyszczenia z odsiewanego tłucznia. Ze zsypu zanieczyszczenia dostają sie na przenośnik taśmowy stały długości 4400 mm, a z niego — na przenośnik wychylny długości 6750 mm. Taśma na przenośnikach jest wyprofilowana w kształcie niecki, co gwarantuje lepszy transport wysiewek. [patrz też: nagrzewnice powietrza, transport maszyn, Firma transportowa ]

Comments Off on Tłuczeń spod podkładów

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Tłuczeń spod podkładów

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Króciec wlewu zamykany jest pokrywa zaopatrzoną w wywietrznik, łączący wnętrze zbiornika z atmosferą. Zapobiega to tworzeniu się podciśnienia lub nadciśnienia w zbiorniku, co mogłoby zakłócić prawidłowość działania układu zasilania. Często zamiast wywietrznika stosuje sie zespól z dwóch zaworków, podciśnieniowego i nadciśnieniowego.

Zaworek podciśnieniowy umożliwia napływanie powietrza do zbiornika w miarę opróżniania go z paliwa, a więc nie dopuszcza do powstania podciśnienia w zbiorniku. Natomiast zaworek nadciśnieniowy pozwala na odpływanie par paliwa do otoczenia, co zapobiega powstawaniu nadciśnienia w zbiorniku, np. wskutek silnego nasłonecznienia.

Króciec  ma zwykle dużą średnicę, co umożliwia zapełnianie zbiornika z kanistrów. Króciec wlewu znajduje się zwykle po prawej stronie lub z tyku pojazdu, tak aby zapas paliwa w zbiorniku można było uzupełniać z pobocza drogi.

Wlot do przewodu ssącego pompy zasilającej znajduje się w najniższym miejscu w zbiorniku, na wysokości około 10 mm ponad dnem. Takie wykonanie zabezpiecza przed zasysaniem z dna zbiornika osadzających się tam nieczystości. Niekiedy wlot przewodu ssącego paliwa osłoniety jest filtrem siatkowym. [hasła pokrewne: beton dekoracyjny, wyposażenie gastronomii, przegląd techniczny ]

Opadowy układ zasilania zaopatrzony jest zwykle we wbudowany pod zbiornikiem kran trójdrożny z tzw. „rezerwą” , Z chwilą obniżenia się poziomu paliwa w zbiorniku do obrzeża wystającej rurki, ustaje odpływ ze zbiornika.  Dopiero po przekręceniu kurka można opróżnić zbiornik z reszty paliwa.

Przewody paliwa łączące zbiornik z pompą zasilająca i urządzeniem dawkującym wykonywane są zwykle z rurek bez szwu z metali kolorowych lub stalowych, miedziowanych albo ołowiowanych. Zabezpieczenie rurek stalowych przed korozją jest konieczne ze względu na aktywność siarki zawartej przeważnie w drobnych ilościach w paliwie. W układzie zasilania stosuje się na ogół rurki o średnicy wewnętrznej 4. , 12 mm, tak aby prędkość przepływu paliwa w przewodach nie przekraczała nigdzie I misek. Grubość ścianek przewodów zasilających wynosi zwykle 0,8 . . . 1,5 mm. Na przejściach pomiędzy rama a silnikiem zakłada się odcinki przewodów elastycznych, odpornych na chemiczne działanie paliwa. Zapobiega to pękaniu przewodów metalowych wskutek ruchów silnika względem ramy lub nadwozia. Przewody paliwa przymocowuje się do elementów ramy lub nadwozia zwykle w odstępach co .0,5 m. Przewody; zasilające powinny albo nieprzerwanie wznosić się w górę, albo opadać — bez przegięć sprzyjających utrzymywaniu sie korków parowych. W opadowym układzie zasilania paliwo na całej drodze od zbiornika do gaźnika lub pompy wtryskowej powinno stale opadać w dół. Natomiast w obiegowym układzie zasilania zasysane paliwo na całym odcinku pomiędzy zbiornikiem a pompą zasilającą powinno stale się podnosic w górę.

Łatwość odpowietrzania przewodów jest szczególnie ważna, gdy chodzi o układy zasilania silników wysokoprężnych. Przewód ssący pompy zasilającej i jej przewód tłoczący składa się zwykle z kilku członów połączonych ze sobą oraz z pompą i filtrami odpowiednimi złączkami gwintowymi. Wymaganą szczelność złą zek uzyskuje się różnymi sposobami.

Comments Off on Tłuczeń spod podkładów

« Previous Entries