Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘ekrany bezszwowe’

Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Urządzenie BOSCH do silnika dwusuwowego jest przeznaczone do zasilania dwucylindrowego silnika dwusuwowego o umiarkowanej pojemności skokowej. Schemat połączeń instalacji przypomina pod wieloma względami typowe urządzenie wtryskowe BOSCH do silnika wysokoprężnego. Odmierzone już dokładnie dawki paliwa rozpylane są we wnętrzu każdego z cylindrów silnika przez oddzielny układ wtryskowy, złożony z sekcji tłoczącej, przewodu wysokiego ciśnienia i wtryskiwacza.

Sekcje tloczace obu układów wtryskowych mieszczą się we wspólnej obudowie i wraz z mechanizmami napędu oraz sterowania dawkowaniem tworzą tzw. pompę wtryskową. Sekcja tłocząca składa sie z zespołu cylinderka i tłoczka, zaworka odcinającego, popychacza z rolką, sprężyny powrotnej oraz tulei pokrętnej z pierścieniem zębatym. Read the rest of this entry »

Comments Off on Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posts Tagged ‘ekrany bezszwowe’

Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Stosuje się okresowe lub ciągle zasilanie wtryskowe; rozpylacze urządzenia bezpośredniego działania zawsze rozpraszają paliwo w określonych okresach czasu — np. tylko podczas suwu ssania lub suwu rozprężania — a w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania paliwo nie wydostaje się z rozpylaczy ; urządzenia pośredniego działania pracują okresowo lub w sposób ciągły, a wiec ich rozpylacze wtryskują paliwo tylko w określonych sytuacjach (np. w okresach otwarcia zaworów ssących), albo nieprzerwanie, jeżeli zasilanie est włączone ; ciągle zasilanie wtryskowe przypomina poniekąd zasilanie gaźnikowe,  system regulacji dawkowaniem; urządzenie regulujące ilości wtryskiwanego paliwa odpowiednio do chwilowego napełnienia cylindrów może zmieniać dawkowanie dzięki mechanicznemu sprzężeniu z przepustnicą dławiącą dopływ powietrza do cylindrów lub stosownie do podciśnienia w rurze ssącej ; często korzysta się z obu sposobów jednocześnie; niekiedy wprowadza się dalsze układy sterujące dawkowaniem (np. w zależności od temperatury cieczy chłodzącej, temperatury zasysanego powietrza, ciśnienia barometrycznego i innych czynników), [podobne: naklejka na legitymację, ekrany bezszwowe, cyklofosfamid ]

— sposób doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy; rozróżnia się wielosekcyjne i jednosekcyjne pompy wtryskowe; do poszczególnych rozpylaczy paliwo mogą doprowadzać niezależne sekcje tłoczące, umieszczone zwykle we wspólnej obudowie (każdy cylinder silnika jest wówczas zasilany przez oddzielny układ wtryskowy); ciśnienie wtryskiwania może wytwarzał również jednosekcyjna pompa wtryskowa, współpracująca z rozdzielaczem, który zgodnie z kolejnością wtryskiwania kieruje dawki paliwa do rozpylaczy,

— rodzaj rozpylaczy; stosowane są zarówno rozpylacze otwarte, jak i zamknięte (iglicowe lub kulkowe}, o rozmaitej konstrukcji, zależnie od systemu zasilania, ciśnienia wtryskiwania oraz budowy silnika; niekiedy spotyka się proste zwężki dławiące.

Zadowalający sposób rozpraszania się paliwa rozpylanego bezpośrednio we wnętrzu cylindrów uzyskuje się przeważnie dzięki dość wysokiemu ciśnieniu wtryskiwania oraz dość dokładnej regulacji w czasie początku i końca wtryskiwania. Sprawia to, że urządzenia wtryskowe bezpośredniego dzialania są na ogól o wiele kosztowniejsze niż urządzenia pośredniego działania, które przeważnie cechują niskie ciśnienia wtryskiwania oraz umiarkowana dokładność regulacji okresów trwania wtryskiwania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posts Tagged ‘ekrany bezszwowe’

Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Zasilanie wtryskowe silników o zapłonie iskrowym obarczone jest jednak i dość istotnymi wadami. Podstawowa niedogodność stanowi konieczność stosowania precyzyjnego osprzętu, znacznie kosztowniejszego od względnie tanich układów zasilania seryjnych silników gaźnikowych. Problem ten traci jednak na znaczeniu, gdy chodzi o samochody sportowe, wyczynowe lub specjalnego przeznaczenia, których silniki wyposaża się z reguły albo w skomplikowane gaźniki wielokanałowe, albo w układy zasilania o dwóch lub kilku gaźnikach.

Celowość wtryskowego zasilania silnika dwusuwowego ogranicza ponadto okoliczność, że w razie wstępnego sprężania czystego powietrza w skrzyni korbowej trzeba stosować oddzielny układ smarowania, zbędny W razie tzw. smarowania mieszankowego, polegającego na dodawaniu niewielkiej (2. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posts Tagged ‘ekrany bezszwowe’

Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off on Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

« Previous Entries