Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Silnik dwuwałowy z wydzieloną turbiną napędową (1956 r.). Promieniowa sprężarka jednostopniowa napędzana jest przez jednostopniową turbing osiową. Jedna kątowa komora spalania. Turbina napędowa osiowa jednostopniowa.

Spaliny wytwarzane w jednej dzbanowej komorze spalana przepływają do jednostopniowej turbiny wysokiego ciśnienia napędzającej sprężarkę wysokiego ciśnienia. Duża ilość tlenu zawartego w spalinach pozwala na przeprowadzenie ponownego spalania w międzystopniowej komorze spalania, skąd spaliny o podwyższonej temperaturze przepływają do jednostopniowej osiowej turbiny napędowej, a następnie do dwustopniowej turbiny osiowej napędzającej sprężarkę niskiego ciśnienia i dalej do wymiennika ciepła.

Dzięki takiemu układowi silnik cechuje wąski zakres zmian jednostkowego zużycia paliwa w następstwie zmian mocy od znamionowej aż do 20% mocy znamionowej Motors w 1956 r. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przewody paliwa prowadzi się możliwie daleko od silnie rozgrzewających się elementów, jak np. tłumika lub rury wydechowej. Istotne to jest zwłaszcza dla silników benzynowych. Wskutek nagrzewania się przewodu, w jego wnętrzu łatwo parują lekkie frakcje paliwa, w następstwie czego tworzą się korki gazowe, utrudniające prawidłowy dopływ paliwa do gaźnika lub pompy wtryskowej. Przewody paliwa zawiesza się w sposób zapobiegający ich drganiu lub ocieraniu się o wystające elementy, ponieważ w innym przypadku szybko następuje miejscowe uszkodzenie przewodu wskutek zmęczenia materiału lub przetarcia. [więcej w: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Zanieczyszczenia w paliwie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Gaz ciekły (popularnie płynny), najczęściej mieszanina propanu i butanu, wyróżnia się tym, że już przy umiarkowanym stosunkowo nadciśnieniu przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły. Dzięki temu w butlach można zmagazynować znaczne ilości gazu płynnego w stanie ciekłym.

Instalacja gazu ciekłego. Najbardziej rozpowszechnione są: instalacja typu HESSENVERK oraz pochodne (RC i NAMI) i instalacja typu SOLEX. Typowa instalacja gazu ciekłego składa się z dwóch butli gazu ciekłego, przeważnie o pojemności około 33 kG każda, zespołu zaworów odcinających, podgrzewacza gazu ciekłego, filtru gazu, reduktora ciśnienia gazu, odparowalnika (tylko w instalacji SOLEX) oraz przewodów i złączy. [patrz też: euro car otomoto, Rekrutacja it, rekrutacja specjalistów it, doradztwo personalne it, bruksizm ]

Budowa, przeznaczenie i działanie poszczególnych elementów instalacji gazu ciekłego, mimo pewnych różnic konstrukcyjnych, nie odbiegają zasadniczo od podobnych elementów instalacji gazu wysokosprężonego. Istotne różnice występują jedynie w wykonaniu butli gazowych oraz częściowo w budowie zaworów butli i zespołu zaworów odcinających. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Powietrze doprowadzane jest do dolnej części paleniska poprzez dysze i ruszt, a wytworzony gaz odpływa z górnej części gazownicy. Paliwo ładowane od góry opada w miarę wypalania się w kierunku rusztu, a wiec w kierunku odwrotnym niż przepływa gaz, System ten wykorzystuje się do gazowania paliwa 0 malej zawartości składników smolistych

Odwrócony proces gazowania. Powietrze doprowadza ne jest mniej więcej w połowie wysokości gazownicy, podczas gdy gaz odpływa z dolnej części gazownicy. Paliwo w miarę spalania opada ku dołowi, czyli zgodnie z kierunkiem odprowadzania gazu (proces współprądowy). System ten wykorzystuje się do gazowa ia paliwa bogatego w składniki smoliste oraz lotne.

Poprzeczny proces gazowania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zmiana przepustowości dyszy powietrza zmienia kąt pochylenia krzywej współczynnika nadmiaru powietrza płytek sprężystych. W miarę dalszego uchylania przepustnicy podciśnienie wciąż rośnie, a zawór lub płytki przepuszczają coraz więcej powietrza, co zapobiega nadmiernemu wzbogacaniu sie mieszanki wytwarzanej przez gaźnik.

Istotnymi niedogodnościami są natomiast trudności w regulacji elementów kontrolujących dopływanie dodatkowego powietrza oraz ich skłonność do drgań, które poważnie zakłócają prawidłowość kompensacji. Współczynnik nadmiaru powietrza określa prosta wychodząca z początku układu współrzędnych. W zakresie małych obciążeń silnika krzywa odchyla się w górę, czyli mieszanka wzbogaca się w miarę spadku podciśnienia w gardzieli. Im większa jest przepustowość dyszy kompensacyjnej, tym bogatsza jest mieszanka przy małym podciśnieniu w gardzieli. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Mechanicznie sterowana pompka przyspieszająca ma przeważnie postać cylinderka i – tłoczka. Nacisk popychacza na tłoczek przenosi się zwykle za pośrednictwem sprężyny śrubowej, aby podczas gwałtownego uchylania przepustnicy w układzie dźwigienek nie występowały zbyt duże obciążenia. Popychacz pompki przyspieszającej jest połączony z mechanizmem sterującym przepustnicy.

Pompka przyspieszająca ma dwa zaworki: ssący — wbudowany w kanale pomiędzy komorą pływakową a pompką, tłoczący — w kanale pomiędzy pompką a rozpylaczem. [więcej w: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Zaworek ssący, przeważnie kulkowy, przepuszcza paliwo z komory pływakowej do cylinderka podczas wykonywania przez tłoczek suwu ssania, a w okresie tłoczenia paliwa do rozpylacza jest zamknięty i uniemożliwia odpływanie paliwa do komory pływakowej. Zaworek tłoczący spełnia zwykle dodatkowo zadania zaworu wzbogacającego — w okresie przymusowego otwarcia wskutek nacisku sprężyny na tłoczek.

Podciśnieniowa pompka przyspieszająca jest przeważnie wykonana jako przeponowa. Przepona dzieli komorę pompki na dwie przestrzenie: jedną połączoną z komora pływakową, a drugą kanałem ssącym gaźnika, za przepustnicą. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Gaźnik G-43 składa się z członu górnego, odlanego z cynkalu, w którym znajduje sie kanał ssący, komora pływakowa i komora zmieszania, oraz żeliwnego lub cynkalowego członu dolnego, stanowiącego obudowę przepustnicy. Gardziel jest wymienna i daje się wyjać po rozlaczeniu członów. Pokrywę komory pływakowej można odjąć bez odkręcania jakichkolwiek przewodów. Główna dysza paliwa jest wkręcona bezpośrednio w kadłub gaźnika i osłonięta wkrętem zaślepiaiącym otwór. Dysza paliwa urządzenia biegu jałowego pobiera paliwo z kanału za główną dyszą paliwa. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Stosuje się okresowe lub ciągle zasilanie wtryskowe; rozpylacze urządzenia bezpośredniego działania zawsze rozpraszają paliwo w określonych okresach czasu — np. tylko podczas suwu ssania lub suwu rozprężania — a w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania paliwo nie wydostaje się z rozpylaczy ; urządzenia pośredniego działania pracują okresowo lub w sposób ciągły, a wiec ich rozpylacze wtryskują paliwo tylko w określonych sytuacjach (np. w okresach otwarcia zaworów ssących), albo nieprzerwanie, jeżeli zasilanie est włączone ; ciągle zasilanie wtryskowe przypomina poniekąd zasilanie gaźnikowe,  system regulacji dawkowaniem; urządzenie regulujące ilości wtryskiwanego paliwa odpowiednio do chwilowego napełnienia cylindrów może zmieniać dawkowanie dzięki mechanicznemu sprzężeniu z przepustnicą dławiącą dopływ powietrza do cylindrów lub stosownie do podciśnienia w rurze ssącej ; często korzysta się z obu sposobów jednocześnie; niekiedy wprowadza się dalsze układy sterujące dawkowaniem (np. w zależności od temperatury cieczy chłodzącej, temperatury zasysanego powietrza, ciśnienia barometrycznego i innych czynników), [podobne: voluson, ekrany bezszwowe, cyklofosfamid ]

— sposób doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy; rozróżnia się wielosekcyjne i jednosekcyjne pompy wtryskowe; do poszczególnych rozpylaczy paliwo mogą doprowadzać niezależne sekcje tłoczące, umieszczone zwykle we wspólnej obudowie (każdy cylinder silnika jest wówczas zasilany przez oddzielny układ wtryskowy); ciśnienie wtryskiwania może wytwarzał również jednosekcyjna pompa wtryskowa, współpracująca z rozdzielaczem, który zgodnie z kolejnością wtryskiwania kieruje dawki paliwa do rozpylaczy,

— rodzaj rozpylaczy; stosowane są zarówno rozpylacze otwarte, jak i zamknięte (iglicowe lub kulkowe}, o rozmaitej konstrukcji, zależnie od systemu zasilania, ciśnienia wtryskiwania oraz budowy silnika; niekiedy spotyka się proste zwężki dławiące.

Zadowalający sposób rozpraszania się paliwa rozpylanego bezpośrednio we wnętrzu cylindrów uzyskuje się przeważnie dzięki dość wysokiemu ciśnieniu wtryskiwania oraz dość dokładnej regulacji w czasie początku i końca wtryskiwania. Sprawia to, że urządzenia wtryskowe bezpośredniego dzialania są na ogól o wiele kosztowniejsze niż urządzenia pośredniego działania, które przeważnie cechują niskie ciśnienia wtryskiwania oraz umiarkowana dokładność regulacji okresów trwania wtryskiwania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Nastawna dławica regulatora obrotów zaopatrzona jest w rozpylacz, który rozprasza wewnątrz rury ssącej olej silnikowy, dopływający pod umiarkowanym nadciśnieniem z układu smarowania pompy wtryskowej. Powietrze zasysane do cylindrów unosi ze soba kropelki oleju, dzięki czemu uzyskuje się dośc skuteczne smarowanie gładzi cylindrów, podobnie jak w razie smarowania mieszankowego.

Wtryskiwacze omawianego urządzenia działają identycznie jak wtryskiwacze o rozpylaczach zamkniętych, stosowane w osprzęcie silników wysokoprężnych. Ze względu na kierunek ruchu iglicy rozpylacza podczas rozpoczynania się wtryskiwania paliwa, rozróżnia się ogólnie rozpylacze o iglicach unoszących się i rozpylacze o iglicach opadających . Przez prowadzenie iglicy w rozpylaczu wtryskiwacza do silnika o zaplonie iskrowym przecieka zawsze pewna ilość paliwa. Wtryskiwacze z rozpylaczami o unoszących się iglicach trzeba więc wyposażać w przewody nadmiarowe, odprowadzające przeciekające paliwo z powrotem do zbiornika. [przypisy: voluson, ekrany bezszwowe, cyklofosfamid ]

Typowe wtryskiwacze rozpylaczy o iglicach opadających, paliwo przenikające przez prowadzenie iglic przedostaje się do wnętrza cylindrów, dzięki czemu przewody nadmiarowe są zbędne.

Omawiane urządzenie wtryskowe wykazuje znaczną wrażliwość na zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie dopływającym do sekcji tłoczących. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

Posts Tagged ‘euro car otomoto’

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Chwilowa pojemność komory upustowej, a więc i chwilowe dawkowanie zależy od położenia zderzaka regulacyjnego, który zatrzymuje swobodny tłoczek regulacyjny, ustępujący pod naporem paliwa wytłaczanego z cylinderka. Podczas suwu napełniania do cylinderka dopływa najpierw paliwo z komory upustowej, a następnie dodatkowo z komory zasilającej (poprzez komorę ciśnieniową).

Dawkowanie pompy wtryskowej ustawia regulator podciśnieniowy odpowiednio do podciśnienia w rurze ssącej oraz Ciśnienia barometrycznego- Regulator podciśnieniowy składa się z wybieraka przeponowego (reagującego na podciśnienie w rurze ssącej) i aneroidu, które współdziałając utrzymują w określonym położeniu lub przesuwają za pośrednictwem płytki krzywkowej i popychacza zderzak regulacyjny pompy wtryskowej. [przypisy: karlik poznań, auto skup sosnowiec, żuraw warsztatowy ]

Uruchamianie silnika ułatwia elektromagnetyczny wtryskiwacz rozruchowy. Walek napędowy który w okresie włączenia rozrusznika rozpyla w sposób ciągły paliwo we wnętrzu kanału pomocniczej przepustnicy dławicy nastawnej. Termostat bimetalowy, reagujący na temperaturę cieczy krążącej w układzie chłodzenia silnika, przyspiesza nagrzewanie się silnika powodując zwiększanie dawkowania przez uchylanie zaworu umożliwiającego dopływanie dodatkowych ilości powietrza do przeponowego wybieraka regulatora podciśnieniowego. Regularny jałowy bieg nagrzanego silnika zapewnia urządzenie biegu jałowego, korygujące działanie regulatora podciśnieniowego w okresie zupełnego przymknięcia przepustnic dławicy nastawnej (zwolnienia pedału przyspieszenia).

Zależnie od przeznaczenia (rodzaju silnika) urządzenie biegu jałowego albo wzbogaca mieszankę umożliwiając dopływanie powietrza atmosferycznego do przeponowego wybieraka regulatora, albo zuboża mieszankę pozwalając na wysysanie powietrza z komory aneroidu regulatora.

Wtryskiwacze MARVEL-SCHEBLER o zamkniętych rozpylaczach grzybkowych wbudowane są w króćcach rury ssącej i rozpraszają paliwo w kanałach ssących głowic cylindrów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Systemy zasilania

« Previous Entries