Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘haki holownicze’

U klad hamulcowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

U kład hamulcowy jest zasilany z dwustopniowej sprężarki powietrznej. Zapas powietrza jest gromadzony w zbiorniku. Ciśnienie powietrza w układzie wynosi 0,8 MN/m2 (8 at). Sprężarka włącza się i wyłącza w zakresie ciśnień 0,6 do 0,8 MN/mZ (6 do 8 at). Ciśnienie w cylindrach hamulcowych jest ograniczane od 0,35 do 0,5 MN/m2 (3,5 do 5 at) przez odpowiednie ustawienie zaworu bezpieczeństwa. Oczyszczarka może być hamowana zaworami maszynisty, a w składzie pociągu — hamulcem zespolonym (ciśnieniem powietrza ze zbiorników pomocniczych). Przestawiając zawór maszynisty w pozycje hamowania, powietrze ze zbiornika przez zawór maszynisty i podwójne zawory zwrotne przepływa bezpośrednio do cylindrów hamulcowych. W położeniu zasadniczym (odhamowania) powietrze ze zbiornika przepływa również przez zawór maszynisty do głównego przewodu hamulcowego. Jeżeli zawory odcinające będą otwarte, to powietrze napełni zbiorniki pomocnicze. Przy korzystaniu z hamulca zespolonego zawory odcinające muszą być otwarte. Wszelkie spadki ciśnienia w głównym przewodzie hamulcowym spowodują przesterowanie się zaworu rozrządczego na hamowanie, wykorzystując ciśnienie powietrza zbiorników pomocniczych. Do hamowania samej oczyszczarki wykorzystuje się zawór maszynisty, a do hamowania oczyszczarki i ewentualnie towarzyszącego wagonu musi być użyty zawór maszynisty 7. U kład elektryczny oczyszczarki jest zasilany z prądnicy prądu przemiennego trójfazowego 220/380 V i częstotliwości 50 Hz. Prądnica ma moc 250 kVA przy 1500 obr/min (25 obr/s). Układ elektryczny składa się z siłowni, rozdzielni niskiego napięcia, pulpitu sterowniczego jazdy transportowej, pulpitu sterowniczego jazdy roboczej, elektrycznego napędu jazdy transportowej, elektrycznego napędu jazdy roboczej, napędu łańcucha wybierakowego, napędu przesiewacza, napędu przenośników taśmowych, napędu regulatora koryt, napędu sprężarki, instalacji oświetleniowej prądu stałego, instalacji oświetleniowej prądu przemiennego, instalacji wycieraczek oraz instalacji sprzęgieł elektromagnetycznych. [patrz też: wózki transportowe, kurs prawa jazdy, pasy napędowe ]

Comments Off on U klad hamulcowy

Posts Tagged ‘haki holownicze’

U klad hamulcowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Gaźnik SOLEX AIP składa się z trzech podstawowych części: kadłuba z komorą pływakową, pokrywy komory pływakowej, stanowiącej całość z gardzieli. Paliwo wytryskuje przez trzy poprzeczne otworki wylotowe. Dwie ścianki gardzieli o regulowanym przekroju prostokątnym wykonane są jako zawieszone na zawiasach skrzydła profilowe, Wolny przelot gardzieli może się zmieniać w granicach od 11,5 X 37 min do 32 x 37 mm. Część przekroju gardzieli jest zajęta przez rozpylacz. Skrajne położenia skrzydeł wyznaczone są przez ograniczniki — nadlewy wewnętrzne oraz ścianki kadłuba.

Na pochylonych powierzchniach skrzydeł u góry opierają się dwie zasłonki blaszane przyciskane sprężynkami. Skrzydła mają u dołu wycięcia, przez które przestrzenie poza skrzydłami łączą się z komorą mieszankową gaźnika. Blaszane zasłonki nie dopuszczają zasysanego powietrza do przestrzeni poza skrzydłami, co wywołuje różnicę ciśnień, powodującą większe lub mniejsze rozchylenie skrzydeł.

W członie dolnym ułożyskowana jest przepustnica, a z zewnątrz niego gaźniczek rozruchowy, czerpiący paliwo ze studzienki umieszczonej obok komory pływakowej.

W razie zapalenia się mieszanki w gaźniku („strzału w gaźniku”) zasłonki blaszane podnoszą się, co ułatwia uchodzenie spalin i zapobiega powstawaniu nadciśnienia. [przypisy: castingi do reklam, Firma transportowa, haki holownicze ]

Komora mieszankowa, w której jest wbudowana przepustnica, ma przekrój kwadratowy o wymiarze 37 x 37 mm i stanowi jakby przedłużenie gardzieli. W obudowę komory mieszankowej gaźnika wbudowany jest podciśnieniowy ogranicznik szybkobieżności. Do sterowania zasysacza i przepustnicy oraz do przymusowego ustawiania skrzydeł gardzieli służy układ dźwigienek.

Na okres uruchamiania silnika przymyka się zasysacz, a odgięty koniec dwuramiennej dźwigienki uchyla wówczas przepustnicę o niewielki kąt. Po włączeniu rozrusznika wał korbowy zaczyna się obracać i w rurze ssącej powstaje podciśnienie, co powoduje wypływanie paliwa z otworów rozpylacza. Paliwo ścieka w dół i rozprasza się w strumieniu powietrza przepływającego obok uchylonej przepustnicy. Na powierzchni przepustnicy są wytłoczone dwa żeberka prowadzące do środka dolnego obrzeża, które kierują paliwo ściekające na przepustnice w strumień powietrza. Zapobiega to osiadaniu paliwa na ściankach rury ssącej.

Comments Off on U klad hamulcowy

« Previous Entries