Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Gazownice

Posted in Uncategorized  by admin
October 14th, 2016

Gazownica przeciwprądowa. Do najbardziej znanych należą gazownice typu DEUTZ.

Gazownica współprądowa. Najczęściej spotyka się gazownice typu WISCO, na drewno lub torf, oraz gazownice KRÓNING, na różnego rodzaju brykiety.

Gazownica poprzeczna. Najbardziej rozpowszechnione są: gazownica DA IMLER-BENZ z dyszą poziomą,  ubogie w smoły (jak: węgiel drzewny, półkoks, koks i antracyt), gazownice GAZ 42 (na drewno i torf), gazownice IMBERT (na drewno) oraz gazownice WISCO z centralnym odbiorem gazu. [podobne: wynajem aut warszawa, hurtownia szkła, Firma transportowa ]

Wszystkie wymienione zanieczyszczenia przyspieszają zł1. życie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych. Z tego względu wychodzący z gazownicy gaz palny nie nadaje się do bezpośredniego zasilania silnika spalinowego. Do oczyszczania gazu ze szkodliwych dla silnika zanieczyszczeń oraz obniżania temperatury gazu służą rozmaite urządzenia, najczęściej oczyszczacze zgrubne, osadniki, chłodnice z osadnikami, filtry dokładne oraz filtry końcowe,

Oczyszczacz zgrubny służy do wstępnego oczyszczania gazu, głównie z substancji stałych, jak popiół, pył węglowy i sadzę. W oczyszczaczach zgrubnych osiadają również skraplająca sie para wodna oraz składniki smoliste. Do najczęściej stosowanych należą oczyszczacze skrzynkowe oraz oczyszczacze wirowe (albo cyklony). W oczyszczaczu typu skrzynkowego, przeważnie w postaci szeregowo połączonej baterii filtrów, gaz doprowadzany jest do górnej skrzynki, skąd przepływa ku dołowi. Dolny oczyszczacz napełniony jest zwykle wodą, która parując skrapla się w górnych skrzynkach, skąd spływa do dołu, co ułatwia oddzielanie cząstek pyłu unoszonych przez gaz generatorowy.

Wskutek oddziaływania sił odśrodkowych cząstki pyłu podczas zmian kierunku przepływu gazu generatorowego odrzucane są na ścianki komory i łopatki, po czym opadają do zbiornika znajdującego się u dołu oczyszczacza.

Chłodnica gazu. Wychodzący z gazownicy gaz, nawet po przejściu przez oczyszczacz zgrubny, ma jeszcze temperaturę wynoszącą kilkaset oc. Temperatura gazu doprowadzanego do silnika nie powinna przekraczać 30 oc, z uwagi na ciężarowe napełnienie cylindrów oraz warunki pracy najsilniej obciążonych cieplnie części silnika. Stwarza to konieczność ochłodzania gazu generatorowego do temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia.

Wymagane chłodzenie gazu generatorowego zapewniają specjalne chłodnice zwykłe zaopatrzone w osadniki. Niektóre instalacje generatorowe, jak np. ZIS-21, mają wspólne urządzenia, stanowiące np. oczyszczacz zgrubny oraz chłodnicę z osadnikiem.

Comments Off on Gazownice

Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Gazownice

Posted in Uncategorized  by admin
October 14th, 2016

Powietrze doprowadzane jest do dolnej części paleniska poprzez dysze i ruszt, a wytworzony gaz odpływa z górnej części gazownicy. Paliwo ładowane od góry opada w miarę wypalania się w kierunku rusztu, a wiec w kierunku odwrotnym niż przepływa gaz, System ten wykorzystuje się do gazowania paliwa 0 malej zawartości składników smolistych

Odwrócony proces gazowania. Powietrze doprowadza ne jest mniej więcej w połowie wysokości gazownicy, podczas gdy gaz odpływa z dolnej części gazownicy. Paliwo w miarę spalania opada ku dołowi, czyli zgodnie z kierunkiem odprowadzania gazu (proces współprądowy). System ten wykorzystuje się do gazowa ia paliwa bogatego w składniki smoliste oraz lotne.

Poprzeczny proces gazowania. Powietrze doprowadzane jest z dużą szybkością do paleniska z boku, przez jedną lub kilka dysz. Wytwarzany gaz palny odpływa po przeciwnej stronie dysz, poprzez ruszt lub specjalne osłony kierujące. Ponieważ strefa spalania obejmuje niewielką przestrzeń, w której panują wysokie temperatury, system ten nadaje się tylko do gazowania paliwa o malej zawartości składników smolistych (z uwagi na zanieczyszczanie sie rusztu). Działanie gazownicy. Podczas wytwarzania gazu (generatorowego), w gazownicy można rozróżnić cztery zasadnicze s trefy, z uwagi na zachodzące w nich procesy fizyko-chemiczne. Są to:

— strefa osuszania — o temperaturze do 200 oc, [podobne: wynajem aut warszawa, hurtownia szkła, Firma transportowa ]

— strefa wytlewania — suchej destylacji oraz powstawania półkoksów i koksów zakresie temperatur do 900 oc, — strefa powstawania gazu — o zakresie temperatur 800. . oc,

— strefa spalania — o zakresie temperatur 1200. . .1500 oc (w gazownicach poprzecznych).

W strefie osuszania i wytlewania następuje przygotowanie paliwa stałego do odgazowania. Natomiast w strefie powstawania gazu i spalania odbywa się właściwe odgazowywanie.

Rzeczywistego przebiegu zjawisk fizyko-chemicznych w gazownicy dotychczas jeszcze nie wyjaśniono ostatecznie.

Zależnie od rodzaju stosowanego paliwa w praktyce rozróżnia się cztery zasadnicze odmiany gazownic: na drewno i torf, na węgiel brunatny oraz brykiety, na antracyt, węgiel kamienny, koks i półkoks oraz gazownice uniwersalne pracujące zadowalająco bez Względu na rodzaj stosowanego paliwa i zawartość w nim składników smolistych

Comments Off on Gazownice

« Previous Entries