Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘kugelfischer’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Zmiana przepustowości dyszy powietrza zmienia kąt pochylenia krzywej współczynnika nadmiaru powietrza płytek sprężystych. W miarę dalszego uchylania przepustnicy podciśnienie wciąż rośnie, a zawór lub płytki przepuszczają coraz więcej powietrza, co zapobiega nadmiernemu wzbogacaniu sie mieszanki wytwarzanej przez gaźnik.

Istotnymi niedogodnościami są natomiast trudności w regulacji elementów kontrolujących dopływanie dodatkowego powietrza oraz ich skłonność do drgań, które poważnie zakłócają prawidłowość kompensacji. Współczynnik nadmiaru powietrza określa prosta wychodząca z początku układu współrzędnych. W zakresie małych obciążeń silnika krzywa odchyla się w górę, czyli mieszanka wzbogaca się w miarę spadku podciśnienia w gardzieli. Im większa jest przepustowość dyszy kompensacyjnej, tym bogatsza jest mieszanka przy małym podciśnieniu w gardzieli. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

Posts Tagged ‘kugelfischer’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Mechanicznie sterowana pompka przyspieszająca ma przeważnie postać cylinderka i – tłoczka. Nacisk popychacza na tłoczek przenosi się zwykle za pośrednictwem sprężyny śrubowej, aby podczas gwałtownego uchylania przepustnicy w układzie dźwigienek nie występowały zbyt duże obciążenia. Popychacz pompki przyspieszającej jest połączony z mechanizmem sterującym przepustnicy.

Pompka przyspieszająca ma dwa zaworki: ssący — wbudowany w kanale pomiędzy komorą pływakową a pompką, tłoczący — w kanale pomiędzy pompką a rozpylaczem. [więcej w: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Zaworek ssący, przeważnie kulkowy, przepuszcza paliwo z komory pływakowej do cylinderka podczas wykonywania przez tłoczek suwu ssania, a w okresie tłoczenia paliwa do rozpylacza jest zamknięty i uniemożliwia odpływanie paliwa do komory pływakowej. Zaworek tłoczący spełnia zwykle dodatkowo zadania zaworu wzbogacającego — w okresie przymusowego otwarcia wskutek nacisku sprężyny na tłoczek.

Podciśnieniowa pompka przyspieszająca jest przeważnie wykonana jako przeponowa. Przepona dzieli komorę pompki na dwie przestrzenie: jedną połączoną z komora pływakową, a drugą kanałem ssącym gaźnika, za przepustnicą. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

Posts Tagged ‘kugelfischer’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Gaźnik G-43 składa się z członu górnego, odlanego z cynkalu, w którym znajduje sie kanał ssący, komora pływakowa i komora zmieszania, oraz żeliwnego lub cynkalowego członu dolnego, stanowiącego obudowę przepustnicy. Gardziel jest wymienna i daje się wyjać po rozlaczeniu członów. Pokrywę komory pływakowej można odjąć bez odkręcania jakichkolwiek przewodów. Główna dysza paliwa jest wkręcona bezpośrednio w kadłub gaźnika i osłonięta wkrętem zaślepiaiącym otwór. Dysza paliwa urządzenia biegu jałowego pobiera paliwo z kanału za główną dyszą paliwa. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

Posts Tagged ‘kugelfischer’

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Stosuje się okresowe lub ciągle zasilanie wtryskowe; rozpylacze urządzenia bezpośredniego działania zawsze rozpraszają paliwo w określonych okresach czasu — np. tylko podczas suwu ssania lub suwu rozprężania — a w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania paliwo nie wydostaje się z rozpylaczy ; urządzenia pośredniego działania pracują okresowo lub w sposób ciągły, a wiec ich rozpylacze wtryskują paliwo tylko w określonych sytuacjach (np. w okresach otwarcia zaworów ssących), albo nieprzerwanie, jeżeli zasilanie est włączone ; ciągle zasilanie wtryskowe przypomina poniekąd zasilanie gaźnikowe,  system regulacji dawkowaniem; urządzenie regulujące ilości wtryskiwanego paliwa odpowiednio do chwilowego napełnienia cylindrów może zmieniać dawkowanie dzięki mechanicznemu sprzężeniu z przepustnicą dławiącą dopływ powietrza do cylindrów lub stosownie do podciśnienia w rurze ssącej ; często korzysta się z obu sposobów jednocześnie; niekiedy wprowadza się dalsze układy sterujące dawkowaniem (np. w zależności od temperatury cieczy chłodzącej, temperatury zasysanego powietrza, ciśnienia barometrycznego i innych czynników), [podobne: voluson, ekrany bezszwowe, cyklofosfamid ]

— sposób doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy; rozróżnia się wielosekcyjne i jednosekcyjne pompy wtryskowe; do poszczególnych rozpylaczy paliwo mogą doprowadzać niezależne sekcje tłoczące, umieszczone zwykle we wspólnej obudowie (każdy cylinder silnika jest wówczas zasilany przez oddzielny układ wtryskowy); ciśnienie wtryskiwania może wytwarzał również jednosekcyjna pompa wtryskowa, współpracująca z rozdzielaczem, który zgodnie z kolejnością wtryskiwania kieruje dawki paliwa do rozpylaczy,

— rodzaj rozpylaczy; stosowane są zarówno rozpylacze otwarte, jak i zamknięte (iglicowe lub kulkowe}, o rozmaitej konstrukcji, zależnie od systemu zasilania, ciśnienia wtryskiwania oraz budowy silnika; niekiedy spotyka się proste zwężki dławiące.

Zadowalający sposób rozpraszania się paliwa rozpylanego bezpośrednio we wnętrzu cylindrów uzyskuje się przeważnie dzięki dość wysokiemu ciśnieniu wtryskiwania oraz dość dokładnej regulacji w czasie początku i końca wtryskiwania. Sprawia to, że urządzenia wtryskowe bezpośredniego dzialania są na ogól o wiele kosztowniejsze niż urządzenia pośredniego działania, które przeważnie cechują niskie ciśnienia wtryskiwania oraz umiarkowana dokładność regulacji okresów trwania wtryskiwania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Współczynnik nadmiaru powietrza

« Previous Entries Next Entries »