Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘nauka jazdy Lublin’

Poziom paliwa w komorze pływakowej

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Oszczędzacze nastawne działają według rozmaitych zasad, przy czym najczęściej mieszanka jest zubożana przez dławienie dopływu paliwa do głównego rozpylacza. Podczas rozruchu i w okresie nagrzewania silnik zasila się bogatą mieszanką. Oszczędzacz nastawny włącza się tylko w pewnych warunkach (np. długotrwała jazda ze średnią szybkością), kiedy przez zubożenie mieszanki zmniejszyć można zużycie paliwa bez pogarszania warunków pracy silnika.

Komora pływakowa i mechanizm pływakowy. Budowa komory pływakowej zależy od sposobu doprowadzania paliwa do gaźnika. W nowoczesnym gaźniku króciec dopływu paliwa znajduje się u góry (w pokrywie komory pływakowej) lub z boku (w ściance komory) Szczegóły wykonania komory pływakowej wynikają z kształtu pływaka i metody doprowadzania paliwa. Komor pływakową umieszcza się zwykle z boku komory zmieszania, przeważnie od przodu samochodu, aby podczas jazdy pod górę wskutek pochylania się gaźnika następowało wzbogacanie mieszanki, a nie jej zubożanie. [więcej w: Automatyka przemysłowa, maszyny pakujące, nauka jazdy Lublin ]

Poziom paliwa w komorze pływakowej jest regulowany przez mechanizm pływakowy. Zawór iglicowy, wbudowany w ściance komory pływakowej, jest sterowany przez pływak za pośrednictwem dźwigienki kątowej. Pływak gaźnika wykonuje się zwykle z cienkiej blachy mosiężnej lub tworzywa sztucznego. Urządzenie pływakowe utrzymuje poziom paliwa z dokładnością 2. . .3 mm. Przed dopłynięciem do komory pływakowej paliwo przesącza gie przez siatkowy wkład filtrujący, umieszczony w króćcu mocującym przewód paliwa do obsady gniazda zaworu iglicowego. Ogranicznik szybkobieżności uniemożliwia prace silnika ze zbyt wysoką prędkością obrotową wału korbowego. Zbyt szybki bieg silnika powoduje bowiem wzmożone zużycie jego części oraz paliwa i oleju, a w pewnych przypadkach może nawet stać się przyczyną poważnych uszkodzeń elementów układu korbowego lub rozrządu.

Działanie ogranicznika szybkobieżności polega na coraz silniejszym dławieniu dopływu mieszanki z gaźnika do rury ssącej, jeżeli wzrastająca prędkość obrotowa wału korbowego przewyższa znamionową. Ogranicznik szybkobieżności jest wykonany albo jako oddzielne urządzenie zainstalowane pomiędzy gaźnikiem i rurą ssącą, albo jako pomocnicze urządzenie wbudowane w gaźniku. Ogranicznik ZENITH – STROMBERG, stanowiący oddzielne urządzenie, ma przepustnice osadzoną na ośce przesuniętej względem osi symetrii kanału mieszanki. Sprężyna o regulowanym napięciu wstępnym w zwykłych warunkach pracy silnika utrzymuje przepustnicę w położeniu całkowitego uchylenia.

Comments Off on Poziom paliwa w komorze pływakowej

Posts Tagged ‘nauka jazdy Lublin’

Poziom paliwa w komorze pływakowej

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Mechanicznie sterowana pompka przyspieszająca ma przeważnie postać cylinderka i – tłoczka. Nacisk popychacza na tłoczek przenosi się zwykle za pośrednictwem sprężyny śrubowej, aby podczas gwałtownego uchylania przepustnicy w układzie dźwigienek nie występowały zbyt duże obciążenia. Popychacz pompki przyspieszającej jest połączony z mechanizmem sterującym przepustnicy.

Pompka przyspieszająca ma dwa zaworki: ssący — wbudowany w kanale pomiędzy komorą pływakową a pompką, tłoczący — w kanale pomiędzy pompką a rozpylaczem. [więcej w: Automatyka przemysłowa, maszyny pakujące, nauka jazdy Lublin ]

Zaworek ssący, przeważnie kulkowy, przepuszcza paliwo z komory pływakowej do cylinderka podczas wykonywania przez tłoczek suwu ssania, a w okresie tłoczenia paliwa do rozpylacza jest zamknięty i uniemożliwia odpływanie paliwa do komory pływakowej. Zaworek tłoczący spełnia zwykle dodatkowo zadania zaworu wzbogacającego — w okresie przymusowego otwarcia wskutek nacisku sprężyny na tłoczek.

Podciśnieniowa pompka przyspieszająca jest przeważnie wykonana jako przeponowa. Przepona dzieli komorę pompki na dwie przestrzenie: jedną połączoną z komora pływakową, a drugą kanałem ssącym gaźnika, za przepustnicą. Jak długo przepustnica jest przymknięta, tak długo przepona napięta wskutek dużego podciśnienia Ściska sprężynę. Wsku tek gwałtownego uchylenia przepustnicy w kanale za nią gwałtownie zanika podciśnienie i przepona pod naciskiem spreżyny odkształca się w przeciwną stronę, wtłaczając paliw przez dysze do rozpylacza głównego.

Przepona jest połączona jednocześnie z zaworem wzbogacającym w taki sposób, że po wytłoczeniu dawki paliwa pozostaje on otwarty, jeżeli przepustnica jest nadal całkowicie uchylona. Wówczas zawór wzbogacający umożliwia dopływanie do rozpylacza dodatkowych ilości paliwa przez dyszę główną i przez dyszę pompki przyspieszającej. Wadą omawianego urządzenia jest okoliczność, że w razie nieszczelności powodującej zanik podciśnienia oddziałującego na przepone, pompka przyspieszająca przestaje pracować, a zawór wzbogacający jest stale otwarty, co powoduje zwiększone zużycie paliwa przez silnik.

Oszczędzacz nastawny zuboża mieszankę przy pośrednich położeniach przepustnicy, przez zmniejszanie w określonych warunkach dopływu paliwa do głównego rozpylacza. Oszczędzacze nastawne spotyka się Jedynie w takich gaźnikach o nieskomplikowanej budowie, gdzie spełniają one zadania omówionych już urządzeń wzbogacających. Oszczędzacz nastawny prawie zawsze sterowany jest ręcznie za pomocą przycisku w tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy.

 

Comments Off on Poziom paliwa w komorze pływakowej

« Previous Entries