Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Firma Toyota to w Polsce synonim drogiego, świetnie wykonanego i bezawaryjnego auta. Do dzisiaj możemy spotkać modele, które pomimo pełnoletności, sprawują się świetnie i nie mają śladu rdzy. Niewiele osób wie jednak, że firma Toyota po drugiej wojnie światowej ledwo wiązała koniec z końcem.

Japonia po wojnie była w słabej sytuacji finansowej, a firmy motoryzacyjne były w szczególnym narażeniu na bankructwo. Rząd chciał jak najszybciej odbudować kraj pod względem finansowym, z tego powodu zdecydowano się na zakaz produkowania aut osobowych. Toyota mimo wszystko opracowała nowy model takiego samochodu, o małej pojemności silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Sprężarkę w samochodowym silniku turbospalinowym napędza z reguły turbina jednostopniowa. Turbina napędowa jest jedno- do pięciostopniową turbiną osiowa lub jednostopniową turbiną promieniową o przepływie dośrodkowym, tzw. turbiną dośrodkową. Zastosowanie dwóch turbin dośrodkowych lub wielostopniowej turbiny dośrodkowej zmusza do niekorzystnego ksztaltowania kanału łączącego obydwie turbiny lub też poszczególne stopnie jednej turbiny.

Przy mocy mniejszej niż 300 KM turbina dośrodkowa jest korzystniejsza od osiowej, zwłaszcza pod względem sprawności, kosztów wytwarzania i możliwości uzyskiwania dużego spadku ciśnienia w jednym stopniu.

Kanały międzyłopatkowe nieruchomych kierownic zwężają się w kierunku przepływu spalin, tworzą zatem dysze, w których ciśnienie i temperatura spalin zmniejszają się, a wzrasta natomiast ich prędkość i energia kinetyczna. Predkość wypływu spalin z kierownicy jest bliska prędkości dźwięku i wówczas może być określona z zależności: Cl R To [m/sek], gdzie: stosunek prędkości wypływu spalin z kierownicy turbiny z uwzględnieniem tarcia do prędkości wypływu bez uwzględnienia tarcia, z 1,33 — wykładnik adiabaty rozprężania adiabatycznego odwracalnego (izentropowego) w zakresie temperatur 1000. . 600 oc, R • 30 kGm/kg0K stala gazowa spalin, To [OK] — temperatura początku rozpręzania. [patrz też: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Układ łopatek kierownicy nadaje spalinom wymagany kierunek napływu na łopatki wirnika. W stosunku do ruchomych łopatek wirnika istotna jest prędkość względna spalin (IV) równa geometrycznej różnicy prędkości bezwzględnej (c) i prędkości obwodowej (u). Krawędzie wlotowe łopatek wirnika turbiny osiowej tworzą z płaszczyzna prostopadłą do osi obrotu wirnika taki sam kąt PI , jak i prędkość względna spalin na wlocie do wirnika. Z wirnika spaliny wypływają z prędkością względna skierowaną zgodnie z krawędzia spływu łopatek pod kątem 132 w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu wirnika. Ponieważ prędkość bezwzględna Ce + u spalin wypływających z ostatniego stopnia turbiny Jest tracona, zmniejsza się ją do minimum przez prawie osiowe skierowanie spalin.

Prędkości bezwzględne c i względne w na wlocie i wylocie z wirnika turbiny można rozłożyć na składowe obwodowe u, osiowe a oraz promieniowe r. Różnica składowych obwodowych prędkości pozwala określić pracę przekazywaną przez spaliny wirnikowi.

Stopień reakcyjności stopnia turbiny (Q) jest to stosunek spadku entalpii spalin w wirniku do spadku entalpii spalin w całym stopniu. Turbina jest akcyjna, jeżeli jej stopień reakcyjności jest równy zeru. Pole przekroju kanału międzyłopatkowego wirnika turbiny akcyjnej nie zmienia się. W silnikach samochodowych stosowane są wyłącznie turbiny reakcyjne składające się ze stopni o stopniach reakcyjności 0,3, 0,5. W stopniu turbiny reakcyjnej ciśnienie spalin spada zarówno w kierownicy, jak i w wirniku. Kanały międzylopatkowe wirnika zwężają się w kierunku przepływu spalin, wskutek czego wzrasta prędkość względna spalin. Prędkość bezwzględna spalin w wirniku maleje, ponieważ spaliny .przekazują wirnikowi część swej energii kinetycznej.

Praca obwodowa stopnia turbiny (lu) określana jest ze składowych obwodowych prędkości bezwzględnych na wlocie i wylocie z wirnika. Dla stopnia dośrodkowego praca obwodowa wynosi: = (Czu • ul —ui)/2gz [kGm/kg]. W stopniu osiowym turbiny prędkości obwodowe na wlocie uł i na wylocie z wirnika są prawie równe uł ue u. W stopniu dośrodkowym turbiny > co pozwala na przekazywanie przez spaliny większej pracy łopatkom wirnika, czyli przy określonym spadku ciśnienia na zmniejszenie liczby stopni turbiny promieniowej w stosunku do liczby stopni turbiny osiowej.
[patrz też: otomoto częstochowa, otomoto interauto, samochody poleasingowe śląsk ]

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Urządzenia podciśnieniowe do tłoczenia paliwa, tzw. gwarowo „mamki”, były kiedyś powszechnie stosowane ze względu na prostotę budowy, jednak z uwagi na istotne wady zostały obecnie prawie całkowicie wyparte przez bardziej niezawodne pompy zasilające. Niemniej podciśnieniowe urządzenia zasilające spotyka się dziś jeszcze w osprzecie nowoczesnych silników, jak np. urządzenie systemu AUTOWAC stosowane w wyposażeniu silników LE Y LAND. Urządzenie to składa się ze zbiornika wyrównawczego, urządzenia pływakowego oraz osprzętu pomocniczego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Najczęściej butle spoczywają na drewnianych wspornikach z nakładkami filcowymi i są unieruchomione przy użyciu specjalnych ściągaczy oraz haków. Butle napełnia się gazem wysokosprężonym bez wybudowywania ich z samochodu.

Reduktor ciśnienia gazu. Reduktory samochodowych instalacji gazowych są to urządzenia całkowicie samoczynne, dwustopniowe, typu przeponowo-dźwigniowego. W instalacji gazu wysokospreżonego reduktor obniża ciśnienie gazu w dwóch etapach — najpierw z ciśnienia około 200 kG/cm2 do 3 kGłcm2 w komorze redukcyjnej pierwszego stopnia, a następnie z około 3 kG/cm2 do ciśnienia atmosferycznego w komorze redukcyjnej drugiego stopnia. Reduktor ciśnienia gazu powinien działać zadowalająco bez względu na wysokość ciśnienia gazu w butlach (w granicach od 200 do 10 kG/cm2) i zasilać silnik odpowiednimi ilościami gazu w zależności od obciążenia i prędkości biegu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przepustowość dyszy paliwa nie zależy od miejsca jej wbudowania, czyli odległości od rozpylacza; obrzeże wylotu rozpylacza powinno się znajdować 2 . . .3 mm powyżej poziomu paliwa w rozpylaczu i komorze pływakowej, co zapobiega wyciekaniu benzyny z gaźnika w okresach, kiedy silnik nie pracuje, gardziel (zwężka) ułatwia rozpraszanie się ciekłego paliwa w strumieniu powietrza; w najwęższym przekroju gardzieli znajduje gię wylot rozpylacza; podczas pracy silnika w przekroju tym prędkość przepływu zasysanego powietrza jest największa, dzięki czemu w sąsiedztwie wylotu rozpylacza utrzymuje się największe podciśnienie; wskutek podciśnienia paliwo jest wysysane z rozpylacza; intensywność wydobywania się paliwa z rozpylacza zależy od różnicy ciśnienia w komorze pływakowej i w gardzieli oraz od przepustowości dyszy paliwa,

przepustnica służy do zmieniania chwilowego podciśnienia w gardzieli, a przez to do regulowania ilości i składu mieszanki paliwowo-powietrznej zasysanej przez silnik; kanał przepływowy gaźnika od zwężenia gardzieli do osi obrotu przepustnicy zwany jest komorą mieszania. Gaźnik górnossący pracuje zadowalająco tylko w razie stosunkowo dużej prędkości przepływu powietrza . przez gardziel, co z uwagi na dość silne jego dławienie zmniejsza napełnianie cylindrów, zwłaszcza podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Oddziaływanie zasysacza podczas pracy silnika jest bardzo szkodliwe, ponieważ do cylindrów wraz z mieszanką przedostają się kropelki ciekłego paliwa i osiadają na gładzi zmywając z niej olej. Wzbogacanie mieszanki w okresie rozruchu jest złem koniecznym i w miarę możności powinno trwać jak najkrócej. Pozostawienie włączonego zasysacza po uruchomieniu silnika powoduje w krótkim czasie znaczne zużycie gładzi cylindrów i pogorszenie jakości oleju silnikowego, rozcieńczanego przez paliwo ściekające do skrzyni korbowej. Aby temu zapobiec, stosuje się coraz częściej urządzenie samoczynnie wyłączające zasysacz po rozruchu silnika. Najczęściej samoczynne wyłączanie zasysacza zapewnia się przez wyposażenie gaźnika w tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Kompensacja za pomocą urządzenia pneumatycznego jest o wiele korzystniejsza niż przy użyciu urządzenia mechanicznego, ponieważ skład mieszanki zależy nie tylko od uchylenia przepustnicy, ale i od podciśnienia w rurze ssącej, czyli zmienia się zależnie od prędkości biegu silnika — również i podczas stałego uchylenia przepustnicy. Wadą pneumatycznego sterowania Jest skłonność tłoczka do zacierania się w cylinderku.

Do kompensowania składu mieszanki przez regulowanie dopływu paliwa stosuje się niekiedy zespół z kilku dysz paliwa, odsłanianych kolejno w miare uchylania przepustnicy, np, przez suwak tłokowy, reagujący na zmiany podciśnienia w gardzieli. Przez odpowiedni dobór liczby (zwykle 3 . . .5) i przepustowości poszczególnych dysz paliwa oraz kształtu i przelotu gardzieli uzyskuje się wymaganą zmiennośc składu mieszanki lub zapewnia się stały jej skład w całym zakresie eksploatacyjnych obciążeń silnika. [patrz też: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Urządzenia wzbogacające (economiser). Aby ograniczyć zużycie paliwa przez silnik, gaźnik reguluje sie zwykle w taki sposób, że w zakresie średnich eksploatacyjnych obciążeń silnik jest zasilany ubogą mieszanką (tzw. ekonomiczną). Jednak w razie pełnego obciążenia silnika, tj. w okresie całkowitego uchylenia przepustnicy, bez względu na prędkość obrotową wału korbowego gaźnik powinien dostarczać bogatą mieszankę umożliwiającą silnikowi rozwijanie największej mocy. Wymagane wówczas wzbogacenie mieszanki, pomimo ekonomicznej regulacji gaźnika, zapewnia urządzenie wzbogacające (tzw. oszczędzacz), stanowiący dodatkowy układ kompensacyjny, działający tylko podczas całkowitego uchylenia przepustnicy. Dzięki zastosowaniu urządzenia wzbogacającego gaźnik może być wyregulowany na oszczędne zużycie paliwa w zakresie obciążeń eksploatacyjnych (stąd nazwa: economiser), a w razie potrzeby na większą moc silnika.

Urządzenie wzbogacające jest wbudowane w kanale prowadzącym do rozpylacza głównego lub kompensacyjnego, albo stanowi niezależny układ z oddzielnym rozpylaczem. Urządzenie wzbogacające może być włączone szeregowo lub równolegle, a sterowane mechanicznie lub podciśnieniowo zwiększający przepustowość głównej dyszy paliwa, otwierany układem dźwigniowym sprzężonym z przepustnicą. Podczas uchylania przepustnicy, bezpośrednio przed jej całkowitym uchyleniem, dźwignia naciska na popychacz powodując otwarcie zaworu wzbogacającego. Paliwo dozowane dysza urządzenia wzbogacającego wypływa z rozpylacza wskutek podciśnienia W gardzieli.

[patrz też: otomoto częstochowa, otomoto interauto, samochody poleasingowe śląsk ]

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Gaźnik SOLEX PAIAT jest wyposażony w urządzenie, które, w okresie kiedy silnik nie pracuje lub pracuje na biegu jałowym, odpowietrza komorę pływakową na zewnątrz gaźnika, a w zwykłych warunkach pracy silnika odpowietrza ja „do wewnątrz.

Natomiast kiedy silnik przyspiesza swój bieg i prądnica zaczyna ładował akumulator, przewietrzanie zostaje przełączone na wewnętrzne. Gaźnik ROCHESTER 4GC, dwustopniowy, czterokanałowy, stosowany jest w rozmaitych wersjach jako osprzęt silników dużych amerykańskich samochodów osobowych. Gaźnik ten jest zdwojonym dwustopniowym gaźnikiem dwukanałowym. W zakresie małych obciążeń silnika w gaźniku pracują tylko dwa kanały I stopnia, a dopiero podczas pracy silnika z dużym obciążeniem mieszankę wytwarzają również i kanały II stopnia. Kompensacja Składu mieszanki polega na powietrznym hamowaniu wypływu paliwa.

Kanały I i II stopnia zasilane są z oddzielnych komór pływakowych, przy czym podczas pracy silnika na biegu jałowym, a częściowo i w okresie małego jego obciążenia paliwo do kanałów I stopnia pobierane jest z obu komór pływakowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

Posts Tagged ‘otomoto częstochowa’

Lata powojenne firmy Toyota.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Według tej samej zasady uzyskuje się wymagane zwiększenie dawkowania podczas biegu jałowego silnika, który osiągnął już stan równowagi cieplnej. Wprawdzie kanalik wlotowy jest zaślepiony przez suwak różnicowy, lecz w okresie przymknięcia przepustnic , w przestrzeni przed nią panuje ciśnienie zbliżone do barometrycznego, wskutek czego do komory rozrządczej dopływa powietrze przez kanalik wyrównawczy. Zmniejszenie podciśnienia w komorze  rozrządczej w stosunku do ciśnienia w rurze ssącej, za przepustnicą, zapewnia wiec wymagane wówczas zwiększenie dawkowania. Po włączeniu zapłonu, praw e od razu elektryczna pompa zasilająca wytwarza w instalacji pełne ciśnienie robocze (1,4. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Lata powojenne firmy Toyota.

« Previous Entries