Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘panele fotowoltaiczne’

Tłuczeń spod podkładów

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Tłuczeń spod podkładów jest przenoszony korytem roboczym na przesiewacz. Przesiewacz oddziela od tłucznia wszystkie zanieczyszczenia 0 granulacji mniejszej niż 20 mm oraz rozdziela tłuczeń według klas. Przesiewacz składa się z dwu poziomów sit: pierwszy poziom ma dwa rodzaje sit — o oczkach 50 X 50 mm i mm, a drugi poziom — o oczkach 28X28 mm i mm. W miarę zużywania się sita mogą być wymieniane bez większych trudności. Rama przesiewacza do ramy głównej maszyny jest przymocowana specjalnymi amortyzatorami. Rzeszota są napędzane ruchem wibracyjnym od wału mimośrodowego ,obracającego się w łożyskach na ramie przesiewacza. Mimośród wału wynosi 5 mm. Do napędu wału mimośrodowego użyto silnika elektrycznego 6 0 mocy 17 kW i przekładni pasowej trójrzędowej. Częstotliwość drgań przesiewacza wynosi około drgań na sekundę. Przesiewacz opiera się na ramie na ośmiu sprężynach spiralnych i jest pochylony pod kątem T/9 rad i(20 0 ) w stosunku do ramy głównej maszyny, Oczyszczony tłuczeń z przesiewacza przedostaje się na szyb zsypowy, który ma również dwa poziomy. Na każdym z tych poziomów są usytuowane płetwy stałe i nastawne do regulacji zsypywania sie tłucznia. Regulacja taka jest konieczna zwłaszcza wtedy, gdy oczyszczarka pracuje na łuku z przechyłką. Cały zsyp jest wykonany z blach i wsparty na dwóch belkach 4, przymocowanych do ramy maszyny. W dolnej części przesiewacza znajduje się zsyp zanieczyszczeń, do którego dostają się wszystkie zanieczyszczenia z odsiewanego tłucznia. Ze zsypu zanieczyszczenia dostają sie na przenośnik taśmowy stały długości 4400 mm, a z niego — na przenośnik wychylny długości 6750 mm. Taśma na przenośnikach jest wyprofilowana w kształcie niecki, co gwarantuje lepszy transport wysiewek. [patrz też: nagrzewnice powietrza, transport maszyn, Firma transportowa ]

Comments Off on Tłuczeń spod podkładów

Posts Tagged ‘panele fotowoltaiczne’

Tłuczeń spod podkładów

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Paliwo doprowadzane do urządzeń wtryskowych silników wysokoprężnych lub o zapłonie iskrowym powinno być o wiele dokładniej filtrowane niż wystarcza to w razie zasilania gaźnikowego. Wszelkie drobne zanieczyszczenia mechaniczne, zwłaszcza twarde cząstki substancji mineralnych, jak tlenki metali, krzemionka itp. przenikające do  pompy wtryskowej lub wtryskiwaczy powodują bardzo szybkie zużycie ich najkosztowniejszych części. Twarde ciała obce dostając sie pomiędzy dotarte powierzchnie cylinderka i tłoczka w pompie wtryskowej lub przylgnie czy prowadzenie iglicy rozpylacza, względnie przylgnie zaworka odcinającego, zarysowują gładź lub indywidualnie dotarte powierzchnie, powodują ich zagniatanie i zacieranie, co przyspiesza powstawanie niepożądanych luzów. Cząstki zanieczyszczeń mniejsze niż luzy pomiędzy dotartymi powierzchniami nie powodują juz tak szybko dużych uszkodzeń, choć twardsze z nich mogą się wbijać w dotartą powierzchnie i powodować ścieranie drugiej powierzchni przesuwającej się po niej. Uwidocznia się to np. przez matowienie powierzchni lustrzanych. [więcej w: siłowniki hydrauliczne, panele fotowoltaiczne, mechanika ]

Jak Wynika z powyższego, różne zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie do silników wtryskowych mogą powodować różne uszkodzenia, zależnie od swych wymiarów i twardości. Ponieważ w urządzeniach wtryskowych luzy pomiędzy uszczelniającymi powierzchniami wynoszą początkowo 0,0015. – .0,0025 mm, za niepożądane i przyspieszające zużycie części uważa się zwykle wszystkie zanieczyszczenia o ziarnistości powyżej 0,001 mm (l mikron). Drobniejsze zanieczyszczenia o charakterze iłów, bardzo trudne do Oddzielenia, traktuje się jako zło konieczne.

Wszystkie zanieczyszczenia o ziarnistości ponad mikron powinny być w zasadzie zatrzymywane przez filtry dokładnego oczyszczania, działające z reguły według zasady odsączania. Zanieczyszczenia o dużej ziarnistości wskazane jest oddzielać jak najwcześniej, w osadnikach, filtrach siatkowych lub płytkowych — jeszcze przed dojściem paliwa do pompy zasilającej. W układach zasilania silników wtryskowych paliwo podlega wiec zwykle trzykrotnemu, a co najmniej dwukrotnemu oczyszczaniu w filtrach o coraz większej dokładności oddzielania zanieczyszczeń.

Pierwszy stopień oczyszczania przeważnie stanowi filtr siatkowy w zbiorniku paliwa. Z kolei paliwo przesącza sie przez filtr szczelinowy lub siatkowy, zespolony z pompą zasi łającą. Niekiedy, podobnie jak w razie zasilania gaźnikowego, stosuje sie dodatkowy filtr szczelinowy, wbudowany w przewód ssący pompy zasilającej. Filtr ten oraz filtr zespolony z pompą zasilająca Są podobne do filtrów paliwa stosowanych w układach zasilania silników gaźnikowych. Nazywa się je zwykle filtrami wstępnymi. W końcu paliwo tłoczone przez pompę zasilającą jeszcze przed doprowadzeniem do urządzenia wtryskowego przesącza się przez pojedynczy lub podwójny filtr dokładnego oczyszczania, którego sprawność decyduje o trwałości części pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.

Filtry paliwa silników gaźnikowych. Najczęściej stosowane są filtry płytkowe lub siatkowe ze szklanymi osadnikami. Zasysane do filtru paliwo napływa do osadnika, gdzie zmienia kierunek przepływu i wytraca szybkość, wskutek czego znaczna część stosunkowo ciężkich zanieczyszczeń mechanicznych i woda opadają w dół, gromadząc się w pobliżu dna osadnika. Lżejsze zanieczyszczenia zatrzymują się na zewnętrznej ściance stosu płytek spełniającego zadania wkładu filtrującego, skąd opadają na dół, zmywane strumieniem dopływającego paliwa.

Filtr dodatkowy, wbudowany w przewód ssący pompy zasilającej pomiędzy zbiornikiem i pompą, zwykle umocowany na ramie, składa się z korpusu i przymocowanego doń kołpaka, który spełnia zadania odstojnika. Kołpak połączony jest korpusem za pomoca jarzma i śruby.

Comments Off on Tłuczeń spod podkładów

« Previous Entries