Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘parking lotnisko Chopina’

Instalacja generatorowa z „doładowywaniem”

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

Niekiedy mieszacz, jak np. typu SOLEX ML , wyposażony jest w rozrusznik benzynowy, umożliwiający rozruch silnika na benzynie. W niektórych instalacjach generatorowych stosuje się specjalne urządzenia rozruchowe, np. francuska instalacja SEV Tubostamatic, ma urządzenie rozruchowe składające się z rozrusznika gazowego oraz urządzenia wzmacniającego zapłon.

Instalacja generatorowa z „doładowywaniem”. Spadek mocy znamionowej silnika Zasilanego gazem generatorowym, w porównaniu z zasilaniem benzyną, dochodzi przeciętnie do 35%, a w niektórych przypadkach nawet do 50%. Tak duże zmniejszenie mocy silnika wynika przede wszystkim z małej wartości opalowej mieszanki gazowo-powietrznej oraz niewielkiego napełnienia cylindrów silnika. W celu zmniejszenia spadku mocy silnika stosuje się rozmaite sposoby, jak: podwyższanie stopnia sprężania, intensywne chłodzenie gazu przed doprowadzeniem do mieszacza, zwiększenie przelotów przewodów i zaworów ssących i inne. Jedna z najbardziej skutecznych metod zwiększania mocy silnika zasilanego gazem generatorowym polega na zastosowaniu swoistego „doładowywania” silnika. [przypisy: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

Polega ono na tym, że specjalna sprężarka, napędzana od wału korbowego silnika lub przez turbinę spalinową, tłoczy powietrze do gazownicy, przez co gaz generatorowy odpływa z niej do mieszacza pod niewielkim nadciśnieniem, co zwiększa ciężarowe napełnienie cylindrów mieszanką. W razie zastosowania „doładowywania” bez jakichkolwiek innych przeróbek silnika, spadek jego mocy znamionowej w wyniku zasilania gazem generatorowym nie przekracza 7%, w porównaniu z pracą silnika na benzynie.

Gaźnik elementarny jest to najprostszy gaźnik do wytwarzania palnej mieszanki powietrza z benzyną, który składa się z czterech zasadniczych elementów, spelniających niżej scharakteryzowane zadania :

— komora pływakowa zawiera pływak oraz sterowany przez niego zawór iglicowy, regulujący dopływ paliwa; zadanie pływaka polega na utrzymywaniu stałego poziomu paliwa w komorze, przestrzeń nad lustrem paliwa połączona jest z atmosferą otworem odpowietrzającym,

— dysza i rozpylacz; z komory pływakowej paliwo przedostaje się przez dyszę o kalibrowanym kanaliku do rozpylacza i ustawia sie w nim na takim samym poziomie, co i w komorze pływakowej (według zasady naczyń połączonych.

Comments Off on Instalacja generatorowa z „doładowywaniem”

Posts Tagged ‘parking lotnisko Chopina’

Instalacja generatorowa z „doładowywaniem”

Posted in Uncategorized  by admin
January 15th, 2018

Filtr dokładny. Konstrukcja filtrów dokładnych gazu generatorowego zależy od rodzaju stosowanego paliwa stałego oraz sposobu jego odgazowania (z dodatkiem pary wodnej lub bez pary wodnej). Najczęściej spotyka się dokładne filtry mokre, suche lub półsuche, przy czym odmiany podstawowe mają najrozmaitsze układy i wykonania. Suchy filtr dokładny zawiera wkład filtrujący z filcu, sukna, sproszkowanego korka, waty szklanej itp. Niekiedy stosuje sie wielowarstwowe wkłady z różnych materiałów. Półsuchy filtr dokładny ma zwykle wkład  wypełniony pierścieniami Rasziga, na których osadzają się kropelki wody lub oleju, unoszone przez gaz z płuczki. Mokry filtr dokładny usuwa zanieczyszczenia z gazu przez ich wyplukiwanie w oleju lub wodzie, podobnie jak zwykła płuczka. Filtr końcowy (odsmalacz). Mimo wstępnego oczyszczenia w oczyszczaczach zgrubnych, częściowo w chłodnicy oraz w filtrach dokładnych, po wymieszaniu gazu z powietrzem, z wilgotnego gazu generatorowego mogą się wydzielać jeszcze cząstki substancji smolistych. W celu ostatecznego oczyszczenia gazu z resztek smoły, jeszcze przed doprowadzeniem go do mieszacza, stosuje się filtry końcowe  wypełnione płytkami perforowanymi. Filtry takie działają zadowalająco tylko przy dużych prędkościach przepływu gazu. [przypisy: Parking lotnisko Pyrzowice, parking pyrzowice, parking lotnisko Chopina ]

Dmuchawa powietrza. Wszystkie instalacje generatorowe wyposażone są w specjalne dmuchawy wymuszające przepływ powietrza. Tłoczenie powietrza jest niezbędne do rozpalenia paliwa stałego w gazownicy i zapoczątkowania procesu wytwarzania gazu palnego, kiedy silnik jeszcze nie pracuje. Dmuchawa powietrza przypomina zwykle swą konstrukcją i sposobem działania odśrodkową pompe wody. Dmuchawę napędza najczęściej mały silnik elektryczny, zasilany z akumulatora samochodu.

Zależnie od miejsca zabudowania dmuchawy w instalacji generatorowej, stosuje się dmuchawy o działaniu tłoczącym lub ssącym.

Mieszacz (mieszalnik). Do wytwarzania odpowiedniej mieszanki gazowo-powietrznej służy specjalny mieszacz o możliwie małych oporach przepływu. Skład mieszanki gazu generatorowego z powietrzem zapewnić powinien możliwie największą moc Silnika, co ma miejsce przy niewielkim nadmiarze powietrza (współczynnik składu mieszanki 1 . . .1,1).

Ciśnienie w gazownicy oraz skład gazu ulegają częstym zmianom, co zmusza do regulowania ilości powietrza dopływającego do mieszacza. Najczęściej w instalacjach generatorowych dopływ powietrza do mieszalnika regulowany jest przez kierowcę, przy użyciu ręcznej dźwigni zmieniającej otwarcie przepustnicy powietrza. Spotyka się również coraz częściej mieszacze z samoczynną regulacja mieszanki, które zapewniają dopływ odpowiedniej ilości powietrza w stosunku do ilości gazu generatorowego, reagując na zmiany jego składu i wartości opalowej.

Comments Off on Instalacja generatorowa z „doładowywaniem”

« Previous Entries