Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘plomby kontenerowe’

Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
October 15th, 2016

Ze wzrostem podcisnienia gardzieli maleje ciężar właściwy powietrza przepływającego w sąsiedztwie rozpylacza, wskutek czego w gaźniku elementarnym nie jest możliwe u trzymanie stałego skład mieszanki.

Gaźnik elementarny w porównaniu z gaźnikiem Idealnym wykazuje poważne wady, ponieważ:

— gaźnik elementarny ze zwiększaniem natężenia przepływu powietrza przez gardziel dostarcza coraz bogatszą mieszankę, podczas gdy mieszanka powinna być raczej coraz uboższa i dopiero w razie całkowitego uchylenia przepustnicy stawać sie bogatą,

— gaźnik elementarny nie wytwarza odpowiedniej mieszanki, kiedy przepustnica jest przymknięta, np. podczas jałowego biegu silnika, kiedy silnik zasila mieszanka zbyt uboga (nawet poniżej granicy zapalności), — gaźnik elementarny nie może dostarczać mieszanki odpowiedniej do rozruchu zimnego silnika, [podobne: plomby kontenerowe, nauka jazdy Lublin, wycieraczki samochodowe ]

— gaźnik elementarny nie zapewnia wymaganej stałości składu mieszanki w razie nagłych zmian obciążenia silnika; wskutek gwałtownego uchylenia przepustnicy ilości powietrza i paliwa wprawdzie gwałtownie się zwiększają, lecz w różnym stopniu — powietrze jako lżejsze szybciej zapełnia cylindry niż paliwo i przez krótki okres czasu gaźnik wytwarza mieszankę zbyt ubogą.

Każdy niemal gaźnik spotykany w praktyce jest to gaźnik elementarny wyposażony w rozmaite urządzenia pomocnicze, dzięki którym jego charakterystyka upodabnia się mniej lub bardziej do charakterystyki gaźnika idealnego. Zestaw tego rodzaju urządzeń pomocniczych obejmuje zwykle urządzenie biegu jałowego, urządzenie rozruchowe, główne urządzenie kompensacyjne (zubożające mieszankę), urządzenie wzbogacające (kompensacyjne, dodatkowe), pompkę  rozpylacza nad poziomem paliwa. Dopiero przy takim podciśnieniu paliwo zaczyna wypływać z rozpylacza, przyspieszającą oraz oszczędzacz. Dzięki współdziałaniu wymienionych urządzeń z gaźnikiem elementarnym w dowolnych warunkach pracy silnik jest zasilany mieszanką o najkorzystniejszym składzie. Urządzenie biegu jałowego. Podczas pracy silnika na biegu jałowym i w zakresie małych obciążeń przepustnica w gaźniku jest prawie całkowicie przymknięta. Ponieważ silnik zasysa wówczas do cylindrów małe ilości powietrza, prędkość przepływu powietrza i podciśnienie w gardzieli są tak małe, że przez rozpylacz główny prawie wcale nie wypływa paliwo. Natomiast w przestrzeni za przepustnicą panuje dość duże podciśnienie, około 0,4. . 0,6 kG/cm2.

Comments Off on Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posts Tagged ‘plomby kontenerowe’

Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
October 15th, 2016

Podciśnienie LIP zależy od rodzaju dyszy i sposobu jej umieszczenia. Jeżeli dysza jest wbudowana w kanale paliwa prowadzącym do rozpylacza to: AP = Po — Pg — APg [kG/m2]. Chwilowa intensywność wypływu paliwa z rozpylacza w takim przypadku zależy tylko od przepustowości dyszy i jest ściśle związana z podciśnieniem w gardzieli.  Jak długo silnik nie pracuje, tak długo poziomy paliwa w studzi ence, rozpylaczu i w komorze pływakowej są identyczne. Po rozruchu silnika rozpylacz i studzienka szybko opróżniają sie z paliwa, ponieważ dysza przepuszcza mniej paliwa niż wydostaje sie go ze studzienki przez rozpylacz. W takim przypadku chwilowa intensywność wypływu z rozpylacza nie zależy od podciśnienia w gardzieli, lecz tylko od wysokości H poziomu paliwa ponad ujściem dyszy paliwa. [podobne: plomby kontenerowe, nauka jazdy Lublin, wycieraczki samochodowe ]

Jak długo silnik nie pracuje, tak długo poziomy paliwa w studzience, rozpylaczu i w komorze pływakowej są identyczne. Po rozruchu silnika studzienka opróżnia sie z paliwa. Ponieważ powietrze może wówczas napływać do studzienki tylko przez wąski kanalik dyszy powietrza, ciśnienie w studzience (Pst) jest niższe niż ciśnienia atmosferyczne (Po).

Natomiast podczas pełnego uchylenia przepustnicy i znamionowej prędkości biegu silnika, czyli w okresie największego zużycia powietrza, gaźnik idealny powinien wytwarza bogatą mieszankę o współczynniku 0,85, c umożliwia silnikowi rozwijanie największej mocy.

Działanie gaźnika elementarnego. Ponieważ gaźnik elementarny ma dysze i jeden tylko rozpylacz, którego wylot znajduje się w gardzieli, chwilowy skład wytwarzanej mieszanki paliwowo-powietrznej zależy jedynie od intensywności przepływu powie trza przez gardziel.

Chwilowa intensywność wydobywania się paliwa z rozpylacza zależy od podciśnienia w studzience, czyli i od podciśnienia w gardzieli.

Gaźnik idealny. Jeżeli silnik ma pracować nienagannie z dowolną prędkością biegu (w zakresie prędkości użytecznych) i dowolnym obciążeniem (nie przekraczającym dopuszczalnego), gaźnik powinien wytwarzać mieszankę według charakterystyki gaźnika idealnego. Ujmując poglądowo, w razie niewielkiego obciążenia lub malej predkości biegu silnika, czyli kiedy mieszanka powoli przepływa przewodem ssącym, rozpylanie paliwa, odparowanie i mieszanie się z powietrzem jest mało intensywne.

 

Comments Off on Pomocnicze urządzenia gaźnika

« Previous Entries