Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘podnośniki towarowe’

U klad hamulcowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

U kład hamulcowy jest zasilany z dwustopniowej sprężarki powietrznej. Zapas powietrza jest gromadzony w zbiorniku. Ciśnienie powietrza w układzie wynosi 0,8 MN/m2 (8 at). Sprężarka włącza się i wyłącza w zakresie ciśnień 0,6 do 0,8 MN/mZ (6 do 8 at). Ciśnienie w cylindrach hamulcowych jest ograniczane od 0,35 do 0,5 MN/m2 (3,5 do 5 at) przez odpowiednie ustawienie zaworu bezpieczeństwa. Oczyszczarka może być hamowana zaworami maszynisty, a w składzie pociągu — hamulcem zespolonym (ciśnieniem powietrza ze zbiorników pomocniczych). Przestawiając zawór maszynisty w pozycje hamowania, powietrze ze zbiornika przez zawór maszynisty i podwójne zawory zwrotne przepływa bezpośrednio do cylindrów hamulcowych. W położeniu zasadniczym (odhamowania) powietrze ze zbiornika przepływa również przez zawór maszynisty do głównego przewodu hamulcowego. Jeżeli zawory odcinające będą otwarte, to powietrze napełni zbiorniki pomocnicze. Przy korzystaniu z hamulca zespolonego zawory odcinające muszą być otwarte. Wszelkie spadki ciśnienia w głównym przewodzie hamulcowym spowodują przesterowanie się zaworu rozrządczego na hamowanie, wykorzystując ciśnienie powietrza zbiorników pomocniczych. Do hamowania samej oczyszczarki wykorzystuje się zawór maszynisty, a do hamowania oczyszczarki i ewentualnie towarzyszącego wagonu musi być użyty zawór maszynisty 7. U kład elektryczny oczyszczarki jest zasilany z prądnicy prądu przemiennego trójfazowego 220/380 V i częstotliwości 50 Hz. Prądnica ma moc 250 kVA przy 1500 obr/min (25 obr/s). Układ elektryczny składa się z siłowni, rozdzielni niskiego napięcia, pulpitu sterowniczego jazdy transportowej, pulpitu sterowniczego jazdy roboczej, elektrycznego napędu jazdy transportowej, elektrycznego napędu jazdy roboczej, napędu łańcucha wybierakowego, napędu przesiewacza, napędu przenośników taśmowych, napędu regulatora koryt, napędu sprężarki, instalacji oświetleniowej prądu stałego, instalacji oświetleniowej prądu przemiennego, instalacji wycieraczek oraz instalacji sprzęgieł elektromagnetycznych. [patrz też: wózki transportowe, kurs prawa jazdy, pasy napędowe ]

Comments Off on U klad hamulcowy

Posts Tagged ‘podnośniki towarowe’

U klad hamulcowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Złącze do tankowania (napełniania) ma głowicę ściśle dostosowana do głowicy słupa do tankowania, której konstrukcja praktycznie uniemożliwia przedostawanie się powietrza do gazu napływającego do zbiornika.

Zawór odcinający umożliwia odcinanie dopływu gazu do mieszacza podczas uzupełniania zapasu paliwa gazowego w zbiorniku oraz w czasie postoju samochodu.

Samoczynny zawór odcinający działa podobnie jak zawór zwrotny w instalacji gazu wysokospreżonego, czyli pozwala na przepływ gazu ze zbiornika do mieszacza pod wpływem podciśnienia w rurze ssącej silnika oraz z chwilą zatrzymania silnika automatycznie zamyka dopływ gazu do gaźnika-mieszacza,

Gaźnik-mieszacz, Wytwarzanie mieszanki gazowo-powietrznej następuje w specjalnym mieszaczu lub w przystosowanym gaźniku o odpowiednio dobranych przelotach gardzieli oraz końcówki doprowadzenia gazu.

Gaz generatorowy jest wytwarzany z paliwa stałego w specjalnym urządzeniu zainstalowanym w samochodzie. Gaz generatorowy do zasilania silników samochodowych szeroko stosowano w okresie pierwszej oraz drugiej wojny światowej, głównie ze względu na trudności w zaopatrzeniu w paliwo ciekłe, [przypisy: stojaki rowerowe, plomby kontenerowe, podnośniki towarowe ]

Mimo wielu wad i niedogodności instalacje generatorowe znajdują również i obecnie duże zastosowanie zwłaszcza na terenach, gdzie istnieją możliwości wykorzystania bardzo tanich gatunków paliwa stałego, a dostawa paliwa ciekłego napotyka na trudności.

Instalacja generatorowa. Gaz palny wytwarza się w instalacji generatorowej w wyniku skomplikowanych procesów fizyko-chemicznych. Procesy te zachodzą w wysokich temperaturach, w urządzeniu zwanym gazownicą lub generatorem, które jest podstawowym i najważniejszym elementem instalacji generatorowej.

Typowa instalacja generatorowa składa się z gazownicy, oczyszczaczy, chłodnicy gazu, filtru gazu, dmuchawy oraz mieszacza.

Gazownica służy do wytwarzania gazu palnego z różnych gatunków paliwa stałego, najczęściej z węgla, koksu, torfu lub drewna. Typowa gazownica przypomina piec z otworem u góry, służącym do uzupełniania ubytków paliwa stałego. W dolnej części gazownicy znajduje Slę palenisko, ruchomy ruszt oraz wlot powietrza, podtrzymującego żarzenie.

Zależnie od sposobu doprowadzania powietrza oraz odprowadzania gazu rozróżnia się: gazownice przeciwprądowe o prostym procesie gazowania, gazownice współprądowe o procesie odwróconym, gazownice poprzeczne o poprzecznym procesie gazowania. Konstrukcja gazownicy oraz przebieg procesu odgazowywania zależą od rodzaju stosowanego paliwa stałego.

Comments Off on U klad hamulcowy

« Previous Entries