Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘salon renault katowice’

Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Ze wzrostem podcisnienia gardzieli maleje ciężar właściwy powietrza przepływającego w sąsiedztwie rozpylacza, wskutek czego w gaźniku elementarnym nie jest możliwe u trzymanie stałego skład mieszanki.

Gaźnik elementarny w porównaniu z gaźnikiem Idealnym wykazuje poważne wady, ponieważ:

— gaźnik elementarny ze zwiększaniem natężenia przepływu powietrza przez gardziel dostarcza coraz bogatszą mieszankę, podczas gdy mieszanka powinna być raczej coraz uboższa i dopiero w razie całkowitego uchylenia przepustnicy stawać sie bogatą,

— gaźnik elementarny nie wytwarza odpowiedniej mieszanki, kiedy przepustnica jest przymknięta, np. podczas jałowego biegu silnika, kiedy silnik zasila mieszanka zbyt uboga (nawet poniżej granicy zapalności), — gaźnik elementarny nie może dostarczać mieszanki odpowiedniej do rozruchu zimnego silnika, [podobne: bramy segmentowe łódź, przesycanie aluminium, Blog motoryzacyjny ]

— gaźnik elementarny nie zapewnia wymaganej stałości składu mieszanki w razie nagłych zmian obciążenia silnika; wskutek gwałtownego uchylenia przepustnicy ilości powietrza i paliwa wprawdzie gwałtownie się zwiększają, lecz w różnym stopniu — powietrze jako lżejsze szybciej zapełnia cylindry niż paliwo i przez krótki okres czasu gaźnik wytwarza mieszankę zbyt ubogą.

Każdy niemal gaźnik spotykany w praktyce jest to gaźnik elementarny wyposażony w rozmaite urządzenia pomocnicze, dzięki którym jego charakterystyka upodabnia się mniej lub bardziej do charakterystyki gaźnika idealnego. Zestaw tego rodzaju urządzeń pomocniczych obejmuje zwykle urządzenie biegu jałowego, urządzenie rozruchowe, główne urządzenie kompensacyjne (zubożające mieszankę), urządzenie wzbogacające (kompensacyjne, dodatkowe), pompkę  rozpylacza nad poziomem paliwa. Dopiero przy takim podciśnieniu paliwo zaczyna wypływać z rozpylacza, przyspieszającą oraz oszczędzacz. Dzięki współdziałaniu wymienionych urządzeń z gaźnikiem elementarnym w dowolnych warunkach pracy silnik jest zasilany mieszanką o najkorzystniejszym składzie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posts Tagged ‘salon renault katowice’

Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Dopływające do rozpylacza paliwo dozuje dysza biegu jałowego. Do kanału dopływa od góry powietrze i paliwo,  co zapewnia wytwarzanie się emulsji paliwowo-powietrznej jeszcze przed rozpyleniem paliwa oraz przerywanie rozpylania paliwa z chwilą zaniku podciśnienia w sąsiedztwie przepustnicy (zatrzymania silnika), kiedy to według zasady syfonu paliwo mogłoby nadal wypływać samoczynnie z rozpylacza. Skład i ilość emulsji paliwowo-powietrznej, tworzącej się w razie całkowitego przymknięcia przepustnicy, zależy od ustawieni.

W takim przypadku, jeżeli silnik pracuje z umiarkowanym obciążeniem, poziom paliwa w studzience opada, umieszczona w niej rurka biegu jałowego wynurza się z paliwa i urządzenie biegu jałowego przestaje działać, a więc nie przyczynia się do nadmiernego zużycia paliwa. Urządzenie rozruchowe. Aby zapewnić łatwy rozruch zimnego silnika nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach (np. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posts Tagged ‘salon renault katowice’

Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Kiedy silnik zaczyna pracować otwiera się zawór płytkowy w zasysaczu i przepuszcza dodatkowe ilości powietrza do gardzieli. W miarę jak silnik się rozgrzewa zasysacz powinno się uchylać coraz bardziej.

Jeżeli przepustnica jest przymknięta (jałowy bieg silnika), ruchome skrzydła ograniczają do minimum wolny przelot gardzieli. Prędkość obrotową biegu jałowego silnika reguluje się za pomocą śruby służącej jako zderzak dźwigni przepustnicy. Wkręcanie tej śruby zwiększa szczelinę pomiędzy ściankami komory mieszankowej a przepustnicą, czyli przyspiesza jałowy bieg silnika. Podczas uchylania przepustnicy dźwigienka zaklinowana na jej ośce naciska na skrzynkę dźwigienki prawego skrzydła i odchyla je od położenia środkowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posts Tagged ‘salon renault katowice’

Pomocnicze urządzenia gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Gaźnik opadowy SU ma sprężyne przesuwająca tłoczek do położenia przysłonięcia przelotu, ponieważ nie można wykorzystać tu skłonności tłoka do opadania pod własnym ciezarem.

Komora pływakowa stanowi oddzielne urządzenie przymocowane do gaźnika za pośrednictwem drążonego wspornika i śruby. Dzięki temu możliwe jest skośne zamocowanie poziomego gaźnika SU bez przechylenia jego komory pływakowej. Gaźnik STR OM BERG CD, stosowany jest w rozmaitych wykonani ach w osprzęcie silników amerykańskich samochodów osobowych. Gaźnik ST ROM BERG CD przypomina swym układem poziomy gaźnik SU, przy czym wyróżnia się zastosowaniem przeponowego urządzenia podciśnieniowego do przemieszczania suwaka, spełniającego zadania tłoczka gaźnika SU. Drgania suwaka są bardzo skutecznie tłumione przez hydrauliczny.

Drążek rozruchowy umożliwia przymusowe podnoszenie suwaka, czyli zwiększanie przelotu powietrza i wzbogacanie mieszanki podczas uruchamiania silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pomocnicze urządzenia gaźnika

« Previous Entries Next Entries »