Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe śląsk’

Budowa i działanie gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Przepustowość dyszy paliwa nie zależy od miejsca jej wbudowania, czyli odległości od rozpylacza; obrzeże wylotu rozpylacza powinno się znajdować 2 . . .3 mm powyżej poziomu paliwa w rozpylaczu i komorze pływakowej, co zapobiega wyciekaniu benzyny z gaźnika w okresach, kiedy silnik nie pracuje, gardziel (zwężka) ułatwia rozpraszanie się ciekłego paliwa w strumieniu powietrza; w najwęższym przekroju gardzieli znajduje gię wylot rozpylacza; podczas pracy silnika w przekroju tym prędkość przepływu zasysanego powietrza jest największa, dzięki czemu w sąsiedztwie wylotu rozpylacza utrzymuje się największe podciśnienie; wskutek podciśnienia paliwo jest wysysane z rozpylacza; intensywność wydobywania się paliwa z rozpylacza zależy od różnicy ciśnienia w komorze pływakowej i w gardzieli oraz od przepustowości dyszy paliwa,

przepustnica służy do zmieniania chwilowego podciśnienia w gardzieli, a przez to do regulowania ilości i składu mieszanki paliwowo-powietrznej zasysanej przez silnik; kanał przepływowy gaźnika od zwężenia gardzieli do osi obrotu przepustnicy zwany jest komorą mieszania. Gaźnik górnossący pracuje zadowalająco tylko w razie stosunkowo dużej prędkości przepływu powietrza . przez gardziel, co z uwagi na dość silne jego dławienie zmniejsza napełnianie cylindrów, zwłaszcza podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Budowa i działanie gaźnika

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe śląsk’

Budowa i działanie gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Oddziaływanie zasysacza podczas pracy silnika jest bardzo szkodliwe, ponieważ do cylindrów wraz z mieszanką przedostają się kropelki ciekłego paliwa i osiadają na gładzi zmywając z niej olej. Wzbogacanie mieszanki w okresie rozruchu jest złem koniecznym i w miarę możności powinno trwać jak najkrócej. Pozostawienie włączonego zasysacza po uruchomieniu silnika powoduje w krótkim czasie znaczne zużycie gładzi cylindrów i pogorszenie jakości oleju silnikowego, rozcieńczanego przez paliwo ściekające do skrzyni korbowej. Aby temu zapobiec, stosuje się coraz częściej urządzenie samoczynnie wyłączające zasysacz po rozruchu silnika. Najczęściej samoczynne wyłączanie zasysacza zapewnia się przez wyposażenie gaźnika w tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off on Budowa i działanie gaźnika

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe śląsk’

Budowa i działanie gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Kompensacja za pomocą urządzenia pneumatycznego jest o wiele korzystniejsza niż przy użyciu urządzenia mechanicznego, ponieważ skład mieszanki zależy nie tylko od uchylenia przepustnicy, ale i od podciśnienia w rurze ssącej, czyli zmienia się zależnie od prędkości biegu silnika — również i podczas stałego uchylenia przepustnicy. Wadą pneumatycznego sterowania Jest skłonność tłoczka do zacierania się w cylinderku.

Do kompensowania składu mieszanki przez regulowanie dopływu paliwa stosuje się niekiedy zespół z kilku dysz paliwa, odsłanianych kolejno w miare uchylania przepustnicy, np, przez suwak tłokowy, reagujący na zmiany podciśnienia w gardzieli. Przez odpowiedni dobór liczby (zwykle 3 . . .5) i przepustowości poszczególnych dysz paliwa oraz kształtu i przelotu gardzieli uzyskuje się wymaganą zmiennośc składu mieszanki lub zapewnia się stały jej skład w całym zakresie eksploatacyjnych obciążeń silnika. [patrz też: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Urządzenia wzbogacające (economiser). Aby ograniczyć zużycie paliwa przez silnik, gaźnik reguluje sie zwykle w taki sposób, że w zakresie średnich eksploatacyjnych obciążeń silnik jest zasilany ubogą mieszanką (tzw. ekonomiczną). Jednak w razie pełnego obciążenia silnika, tj. w okresie całkowitego uchylenia przepustnicy, bez względu na prędkość obrotową wału korbowego gaźnik powinien dostarczać bogatą mieszankę umożliwiającą silnikowi rozwijanie największej mocy. Wymagane wówczas wzbogacenie mieszanki, pomimo ekonomicznej regulacji gaźnika, zapewnia urządzenie wzbogacające (tzw. oszczędzacz), stanowiący dodatkowy układ kompensacyjny, działający tylko podczas całkowitego uchylenia przepustnicy. Dzięki zastosowaniu urządzenia wzbogacającego gaźnik może być wyregulowany na oszczędne zużycie paliwa w zakresie obciążeń eksploatacyjnych (stąd nazwa: economiser), a w razie potrzeby na większą moc silnika.

Urządzenie wzbogacające jest wbudowane w kanale prowadzącym do rozpylacza głównego lub kompensacyjnego, albo stanowi niezależny układ z oddzielnym rozpylaczem. Urządzenie wzbogacające może być włączone szeregowo lub równolegle, a sterowane mechanicznie lub podciśnieniowo zwiększający przepustowość głównej dyszy paliwa, otwierany układem dźwigniowym sprzężonym z przepustnicą. Podczas uchylania przepustnicy, bezpośrednio przed jej całkowitym uchyleniem, dźwignia naciska na popychacz powodując otwarcie zaworu wzbogacającego. Paliwo dozowane dysza urządzenia wzbogacającego wypływa z rozpylacza wskutek podciśnienia W gardzieli.

[patrz też: otomoto częstochowa, otomoto interauto, samochody poleasingowe śląsk ]

Comments Off on Budowa i działanie gaźnika

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe śląsk’

Budowa i działanie gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Gaźnik SOLEX PAIAT jest wyposażony w urządzenie, które, w okresie kiedy silnik nie pracuje lub pracuje na biegu jałowym, odpowietrza komorę pływakową na zewnątrz gaźnika, a w zwykłych warunkach pracy silnika odpowietrza ja „do wewnątrz.

Natomiast kiedy silnik przyspiesza swój bieg i prądnica zaczyna ładował akumulator, przewietrzanie zostaje przełączone na wewnętrzne. Gaźnik ROCHESTER 4GC, dwustopniowy, czterokanałowy, stosowany jest w rozmaitych wersjach jako osprzęt silników dużych amerykańskich samochodów osobowych. Gaźnik ten jest zdwojonym dwustopniowym gaźnikiem dwukanałowym. W zakresie małych obciążeń silnika w gaźniku pracują tylko dwa kanały I stopnia, a dopiero podczas pracy silnika z dużym obciążeniem mieszankę wytwarzają również i kanały II stopnia. Kompensacja Składu mieszanki polega na powietrznym hamowaniu wypływu paliwa.

Kanały I i II stopnia zasilane są z oddzielnych komór pływakowych, przy czym podczas pracy silnika na biegu jałowym, a częściowo i w okresie małego jego obciążenia paliwo do kanałów I stopnia pobierane jest z obu komór pływakowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Budowa i działanie gaźnika

« Previous Entries Next Entries »