Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘serwis mazda warszawa’

Instalacje gazu niskosprężonego

Posted in Uncategorized  by admin
October 14th, 2016

Działanie instalacji gazu ciekłego typu HESS EN VERK i podobnych nie różni się w zasadzie niczym od działania takich samych instalacji gazu wysokospreżonego. Zachodzi jedynie konieczność przeprowadzania gazu ze stanu ciekłego w stan gazowy. Do zasilania silnika gaz ciekły pobiera się wyłącznie z jednej butli. Dalszą różnicę stanowi sposób regulacji reduktora ponieważ w razie zasilania gazem ciekłym ciśnienie w komorze pierwszego stopnia wynosi tylko około 1,5 kG/cm2.

Budowa i działanie reduktora SOLEX RGPI do instalacji gazu ciekłego odbiegaja znacznie od reduktora typu HESSENVERK. Reduktor SOLEX RGPI ma dwie komory redukcyjne z przeponami sprężynami, jednak bez układu dźwigniowego. W komorze redukcyjnej drugiego stopnia zastosowano płaską sprężynę zaworu. Działanie reduktora RGPI można również podzielić na cztery fazy. Faza I. Silnik nie pracuje, dopływ gazu i ciśnienia gazu do reduktora odcięty. Zawór komory pierwszego stopnia otwarty, wskutek nacisku sprężyny przepony. Zawór drugiego stopnia zamknięty. Przepona komory drugiego stopnia wygięta w lewo.

Faza II. Silnik nie pracuje, dopływ gazu do reduktora otwarty. Pod wpływem wzrastającego ciśnienia gazu w komorze pierwszego stopnia przepona wygina się ku górze. Umożliwia to zamkniecie zaworu i odcięcie dalszego dopływu gazu do reduktora. Zawór komory drugiego stopnia zamknięty. [przypisy: serwis mazda warszawa, serwis volvo warszawa, regeneracja przekładni kierowniczych ]

Faza III. Rozruch i bieg jałowy silnika. Pod wpływem podciśnienia w rurze ssącej silnika, w gaźniku-mieszaczu i w połączonej z nim przewodem niskiego ciśnienia komorze drugiego stopnia następuje częściowe ugięcie przepony w prawo. Nacisk wkrętu regulacyjnego przepony na płaską sprężynę zaworu powoduje wygięcie sprężyny i nieznaczne otwarcie zaworu drugiego stopnia. Gaz w niewielkich ilościach przepływa z komory pierwszego stopnia do komory drugiego stopnia i dalej do gaźnika, Z chwilą spadku ciśnienia w komorze pierwszego stopnia następuje otwarcie zaworu i wpuszczenie do reduktora nowej dawki gazu.

Gaz niskosprężony jest to paliwo gazowe, magazynowane w zbiornikach o dużej objętości, przy niewielkim ciśnieniu roboczym. Najczęściej jako gaz niskosprężony stosuje się gaz świetlny, gaz fermentacyjny lub gaz koksowniczy.Robocze ciśnienie gazu wewnątrz zbiornika nie przekracza zwykle 100 mm słupa wody czyli około 100 kG/’m2. Ciśnienie ładowania wynosi około 50. . .80 mm słupa wody

Comments Off on Instalacje gazu niskosprężonego

Posts Tagged ‘serwis mazda warszawa’

Instalacje gazu niskosprężonego

Posted in Uncategorized  by admin
October 14th, 2016

Gaz ciekły (popularnie płynny), najczęściej mieszanina propanu i butanu, wyróżnia się tym, że już przy umiarkowanym stosunkowo nadciśnieniu przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły. Dzięki temu w butlach można zmagazynować znaczne ilości gazu płynnego w stanie ciekłym.

Instalacja gazu ciekłego. Najbardziej rozpowszechnione są: instalacja typu HESSENVERK oraz pochodne (RC i NAMI) i instalacja typu SOLEX. Typowa instalacja gazu ciekłego składa się z dwóch butli gazu ciekłego, przeważnie o pojemności około 33 kG każda, zespołu zaworów odcinających, podgrzewacza gazu ciekłego, filtru gazu, reduktora ciśnienia gazu, odparowalnika (tylko w instalacji SOLEX) oraz przewodów i złączy. [patrz też: serwis mazda warszawa, serwis volvo warszawa, regeneracja przekładni kierowniczych ]

Budowa, przeznaczenie i działanie poszczególnych elementów instalacji gazu ciekłego, mimo pewnych różnic konstrukcyjnych, nie odbiegają zasadniczo od podobnych elementów instalacji gazu wysokosprężonego. Istotne różnice występują jedynie w wykonaniu butli gazowych oraz częściowo w budowie zaworów butli i zespołu zaworów odcinających. Przykładowo w reduktorze HESSENVERK model DMIOOF różnica polega jedynie na odmiennej konstrukcji zaworu komory redukcyjnej pierwszego stopnia (zmienione gniazdko zaworu, a zawór zamiast kulki ma uszczelkę gumową). Butle gazu ciekłego mają znacznie lżejszą konstrukcję niż butle gazu wysokospreżonego. Są to z reguły butle cienkościenne, przeważnie konstrukcji spawanej. Rozróżnia sie dwa zasadnicze rodzaje butli gazu ciekłego: butle takie napełnia sie gazem ciekłym, podobnie jak butle gazu wysokosprężonego, w specjalnych stacjach ładowania gazu ciekłego, czyli bez wybudowywania z samochodu.

Zawory butli. Butle jednozaworowe wyposaża się w zawory z króćcami o gwincie stożkowym. Butla wielozaworowa niezależnie od zaworu odcinającego ma również zawór do napełniania oraz wskaźnik poziomu paliwa z podziałką, obrotowy lub automatyczny z pływakiem, o mechanicznym lub magnetycznym napędzie wskazówki.

Zespół zaworów odcinających. W instalacji gazu ciekłego do zasilania silnika pobiera się zawsze gaz wyłącznie z jednej butli. W celu ułatwienia kierowcy otwierania lub zamykania reduktora, kabinie kierowcy instaluje się jeden zespół zaworów odcinających. Aby uniemożliwić ewentualne pomyłki zespól wyposaża się tylko w jedno kółko pokrętne.

Comments Off on Instalacje gazu niskosprężonego

« Previous Entries