Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘stojaki rowerowe’

Instalacje generatorowe

Posted in Uncategorized  by admin
October 14th, 2016

Złącze do tankowania (napełniania) ma głowicę ściśle dostosowana do głowicy słupa do tankowania, której konstrukcja praktycznie uniemożliwia przedostawanie się powietrza do gazu napływającego do zbiornika.

Zawór odcinający umożliwia odcinanie dopływu gazu do mieszacza podczas uzupełniania zapasu paliwa gazowego w zbiorniku oraz w czasie postoju samochodu.

Samoczynny zawór odcinający działa podobnie jak zawór zwrotny w instalacji gazu wysokospreżonego, czyli pozwala na przepływ gazu ze zbiornika do mieszacza pod wpływem podciśnienia w rurze ssącej silnika oraz z chwilą zatrzymania silnika automatycznie zamyka dopływ gazu do gaźnika-mieszacza,

Gaźnik-mieszacz, Wytwarzanie mieszanki gazowo-powietrznej następuje w specjalnym mieszaczu lub w przystosowanym gaźniku o odpowiednio dobranych przelotach gardzieli oraz końcówki doprowadzenia gazu.

Gaz generatorowy jest wytwarzany z paliwa stałego w specjalnym urządzeniu zainstalowanym w samochodzie. Gaz generatorowy do zasilania silników samochodowych szeroko stosowano w okresie pierwszej oraz drugiej wojny światowej, głównie ze względu na trudności w zaopatrzeniu w paliwo ciekłe, [przypisy: stojaki rowerowe, plomby kontenerowe, podnośniki towarowe ]

Mimo wielu wad i niedogodności instalacje generatorowe znajdują również i obecnie duże zastosowanie zwłaszcza na terenach, gdzie istnieją możliwości wykorzystania bardzo tanich gatunków paliwa stałego, a dostawa paliwa ciekłego napotyka na trudności.

Instalacja generatorowa. Gaz palny wytwarza się w instalacji generatorowej w wyniku skomplikowanych procesów fizyko-chemicznych. Procesy te zachodzą w wysokich temperaturach, w urządzeniu zwanym gazownicą lub generatorem, które jest podstawowym i najważniejszym elementem instalacji generatorowej.

Typowa instalacja generatorowa składa się z gazownicy, oczyszczaczy, chłodnicy gazu, filtru gazu, dmuchawy oraz mieszacza.

Gazownica służy do wytwarzania gazu palnego z różnych gatunków paliwa stałego, najczęściej z węgla, koksu, torfu lub drewna. Typowa gazownica przypomina piec z otworem u góry, służącym do uzupełniania ubytków paliwa stałego. W dolnej części gazownicy znajduje Slę palenisko, ruchomy ruszt oraz wlot powietrza, podtrzymującego żarzenie.

Zależnie od sposobu doprowadzania powietrza oraz odprowadzania gazu rozróżnia się: gazownice przeciwprądowe o prostym procesie gazowania, gazownice współprądowe o procesie odwróconym, gazownice poprzeczne o poprzecznym procesie gazowania. Konstrukcja gazownicy oraz przebieg procesu odgazowywania zależą od rodzaju stosowanego paliwa stałego.

Comments Off on Instalacje generatorowe

Posts Tagged ‘stojaki rowerowe’

Instalacje generatorowe

Posted in Uncategorized  by admin
October 14th, 2016

Działanie instalacji gazu ciekłego typu HESS EN VERK i podobnych nie różni się w zasadzie niczym od działania takich samych instalacji gazu wysokospreżonego. Zachodzi jedynie konieczność przeprowadzania gazu ze stanu ciekłego w stan gazowy. Do zasilania silnika gaz ciekły pobiera się wyłącznie z jednej butli. Dalszą różnicę stanowi sposób regulacji reduktora ponieważ w razie zasilania gazem ciekłym ciśnienie w komorze pierwszego stopnia wynosi tylko około 1,5 kG/cm2.

Budowa i działanie reduktora SOLEX RGPI do instalacji gazu ciekłego odbiegaja znacznie od reduktora typu HESSENVERK. Reduktor SOLEX RGPI ma dwie komory redukcyjne z przeponami sprężynami, jednak bez układu dźwigniowego. W komorze redukcyjnej drugiego stopnia zastosowano płaską sprężynę zaworu. Działanie reduktora RGPI można również podzielić na cztery fazy. Faza I. Silnik nie pracuje, dopływ gazu i ciśnienia gazu do reduktora odcięty. Zawór komory pierwszego stopnia otwarty, wskutek nacisku sprężyny przepony. Zawór drugiego stopnia zamknięty. Przepona komory drugiego stopnia wygięta w lewo.

Faza II. Silnik nie pracuje, dopływ gazu do reduktora otwarty. Pod wpływem wzrastającego ciśnienia gazu w komorze pierwszego stopnia przepona wygina się ku górze. Umożliwia to zamkniecie zaworu i odcięcie dalszego dopływu gazu do reduktora. Zawór komory drugiego stopnia zamknięty. [przypisy: stojaki rowerowe, plomby kontenerowe, podnośniki towarowe ]

Faza III. Rozruch i bieg jałowy silnika. Pod wpływem podciśnienia w rurze ssącej silnika, w gaźniku-mieszaczu i w połączonej z nim przewodem niskiego ciśnienia komorze drugiego stopnia następuje częściowe ugięcie przepony w prawo. Nacisk wkrętu regulacyjnego przepony na płaską sprężynę zaworu powoduje wygięcie sprężyny i nieznaczne otwarcie zaworu drugiego stopnia. Gaz w niewielkich ilościach przepływa z komory pierwszego stopnia do komory drugiego stopnia i dalej do gaźnika, Z chwilą spadku ciśnienia w komorze pierwszego stopnia następuje otwarcie zaworu i wpuszczenie do reduktora nowej dawki gazu.

Gaz niskosprężony jest to paliwo gazowe, magazynowane w zbiornikach o dużej objętości, przy niewielkim ciśnieniu roboczym. Najczęściej jako gaz niskosprężony stosuje się gaz świetlny, gaz fermentacyjny lub gaz koksowniczy.Robocze ciśnienie gazu wewnątrz zbiornika nie przekracza zwykle 100 mm słupa wody czyli około 100 kG/’m2. Ciśnienie ładowania wynosi około 50. . .80 mm słupa wody

Comments Off on Instalacje generatorowe

« Previous Entries