Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘warszawa wypożyczalnia samochodów’

Systemy zasilania silników gazami palnymi

Posted in Uncategorized  by admin
January 17th, 2018

Ze względu na stan gazu zmagazynowanego w butlach rozróżnia się zwykle trzy zasadnicze systemy zasilania silników samochodowych:

— zasilanie gazem wysokosprężonym,

— zasilanie gazem ciekłym (płynnym),

— zasilanie gazem niskosprężonym,

Wszystkie wspomniane sposoby są stosowane głównie do zasilania gazami palnymi silników o zapłonie iskrowym. Odrębne zagadnienie stanowi natomiast rzadko spotykane zasilanie gazami palnymi silników wysokoprężnych (o zapłonie samoczynnym).

Zalety i wady zasilania gazami palnymi. Stosowanie gazów palnych jako materiałów pędnych do silników samochodowych ma dodatnie i ujemne strony, przy czym wchodzą tu w grę zarówno czynniki techniczne, jak i ekonomiczne, które w większości przypadków decydują. Celowość stosowania gazów palnych zamiast benzyny do zasilania silników samochodowych uzasadnia znaczna obniżka kosztów własnych transportu, wynikająca z poważnej różnicy cen paliwa gazowego, oraz mniejszego zużycia jednostkowego paliwa gazowego i oleju silnikowego, jak również i mniejsze zużycie silnika (jeżeli gaz nie zawiera związków cyjanowych i siarkowych), co zwiększa przebiegi międzynaprawcze. Przeciw stosowaniu gazów palnych 80 przemawiają rozmaite względy techniczne, jak np. spadek znamionowej mocy silnika (o oko10 12% w razie zasilania gazem ciekłym, 0 16. . 18%).

Gaz wysokosprężony w odróżnieniu od gazu ciekłego lub gazu niskosprężonego, jest to paliwo gazowe sprężone w butlach do ciśnienia 200 k G/cm2. Pozwala to na zmagazynowanie dość znacznej ilości paliwa gazowego w butlach o określonej objętości.

Jako gaz wysokospreżony stosuje się najczęściej gaz ziemny (składający się głównie z metanu oraz niewielkiej zawartości etanu, wodoru i tlenku węgla rzadziej — gaz świetlny lub. gaz fermentacyjny. [więcej w: warszawa wypożyczalnia samochodów, parking warszawa lotnisko, warszawa wynajem samochodów ]

Instalacja gazu wysokosprężonego. Najczęściej stosowane są instalacje typu HESSENVERK, firmy Rudolf Mayert,. na których wzorowane są instalacje zarówno polskie, typu RC, jak i produkowane w ZSRR, wyposażone w reduktory ciśnienia gazu typu MKZ oraz typu ESCOGAZ

 

Comments Off on Systemy zasilania silników gazami palnymi

Posts Tagged ‘warszawa wypożyczalnia samochodów’

Systemy zasilania silników gazami palnymi

Posted in Uncategorized  by admin
January 17th, 2018

Urządzenia podciśnieniowe do tłoczenia paliwa, tzw. gwarowo „mamki”, były kiedyś powszechnie stosowane ze względu na prostotę budowy, jednak z uwagi na istotne wady zostały obecnie prawie całkowicie wyparte przez bardziej niezawodne pompy zasilające. Niemniej podciśnieniowe urządzenia zasilające spotyka się dziś jeszcze w osprzecie nowoczesnych silników, jak np. urządzenie systemu AUTOWAC stosowane w wyposażeniu silników LE Y LAND. Urządzenie to składa się ze zbiornika wyrównawczego, urządzenia pływakowego oraz osprzętu pomocniczego. Komora pływakowa jest wbudowana we wnętrzu zbiornika wyrównawczego, z którym łączy sie poprzez zawór opadowy. Ze zbiornika wyrównawczego paliwo dopływa do pompy wtryskowej pod własnym ciężarem.

Podczas pracy silnika dzięki wysysaniu powietrza z komory pływakowej (przez pompę podciśnieniową układu hamulcowego) utrzymuje sie w niej podciśnienie. Wówczas zawór opadowy jest zamknięty, a do komory podciśnieniowej napływa paliwo ze zbiornika głównego. W miarę napełniania się komory pływakowej, znajdujący się w niej pływak podnosi się coraz wyżej i w końcu jednocześnie otwiera zawór powietrza i zamyka zawór ssący. Powoduje to natychmiastowy zanik podciśnienia w komorze pływakowej i otwarcie się zaworu opadowego, wskutek czego paliwo Spływa do zbiornika wyrównawczego (połączonego stale z atmosferą poprzez wywietrznik), a pływak opada w dół. Po nieznacznym opadnięciu pływaka samoczynnie zamyka się zawór powietrza i jednocześnie otwiera się zawór ssący. W rezultacie w komorze pływakowej powstaje znów podciśnienie i omówiony przebieg powtarza sic od początku. Podczas pracy silnika pływak urządzenia AUTO VAC wykonuje tylko drobne ruchy drgające, dzięki czemu do zbiornika wyrównawczego napływają jedynie niewielkie ilości paliwa. [więcej w: warszawa wypożyczalnia samochodów, parking warszawa lotnisko, warszawa wynajem samochodów ]

Zbiornik wyrównawczy ma oddzielny wlew umożliwiający napełnianie paliwem pompy wtryskowej w okresie gdy  silnik nie pracuje. Króciec przewodu odprowadzającego paliwo do pompy wtryskowej zaopatrzony jest w kurek trójdrożny, dzięki czemu – urządzenie AUTO VAC spełnia zarazem zadania rezerwowego zbiornika paliwa.

Metody zasilania. Silnik samochodowy może być zasilany gazem palnym, albo zmagazynowanym w butlach gazowych lub innych zbiornikach, zamocowanych na samochodzie albo wytwarzanym w specjalnym urządzeniu — tzw. gazownicy, wbudowanej w pojeździe. Zapas paliwa gazowego zmagazynowanego w butlach uzupełnia okresowo w specjalnych stacjach ładowania gazu. Gazownica wytwarza paliwo gazowe ze stałych materiałów palnych, jak węgiel, drewno, torf, koks lub półkoks i inne, które w swej zwykłej postaci nie nadają sie do zasilania silników spalinowych

Comments Off on Systemy zasilania silników gazami palnymi

« Previous Entries