Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘wynajem samochodów warszawa’

U klad hamulcowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

U kład hamulcowy jest zasilany z dwustopniowej sprężarki powietrznej. Zapas powietrza jest gromadzony w zbiorniku. Ciśnienie powietrza w układzie wynosi 0,8 MN/m2 (8 at). Sprężarka włącza się i wyłącza w zakresie ciśnień 0,6 do 0,8 MN/mZ (6 do 8 at). Ciśnienie w cylindrach hamulcowych jest ograniczane od 0,35 do 0,5 MN/m2 (3,5 do 5 at) przez odpowiednie ustawienie zaworu bezpieczeństwa. Oczyszczarka może być hamowana zaworami maszynisty, a w składzie pociągu — hamulcem zespolonym (ciśnieniem powietrza ze zbiorników pomocniczych). Przestawiając zawór maszynisty w pozycje hamowania, powietrze ze zbiornika przez zawór maszynisty i podwójne zawory zwrotne przepływa bezpośrednio do cylindrów hamulcowych. W położeniu zasadniczym (odhamowania) powietrze ze zbiornika przepływa również przez zawór maszynisty do głównego przewodu hamulcowego. Jeżeli zawory odcinające będą otwarte, to powietrze napełni zbiorniki pomocnicze. Przy korzystaniu z hamulca zespolonego zawory odcinające muszą być otwarte. Wszelkie spadki ciśnienia w głównym przewodzie hamulcowym spowodują przesterowanie się zaworu rozrządczego na hamowanie, wykorzystując ciśnienie powietrza zbiorników pomocniczych. Do hamowania samej oczyszczarki wykorzystuje się zawór maszynisty, a do hamowania oczyszczarki i ewentualnie towarzyszącego wagonu musi być użyty zawór maszynisty 7. U kład elektryczny oczyszczarki jest zasilany z prądnicy prądu przemiennego trójfazowego 220/380 V i częstotliwości 50 Hz. Prądnica ma moc 250 kVA przy 1500 obr/min (25 obr/s). Układ elektryczny składa się z siłowni, rozdzielni niskiego napięcia, pulpitu sterowniczego jazdy transportowej, pulpitu sterowniczego jazdy roboczej, elektrycznego napędu jazdy transportowej, elektrycznego napędu jazdy roboczej, napędu łańcucha wybierakowego, napędu przesiewacza, napędu przenośników taśmowych, napędu regulatora koryt, napędu sprężarki, instalacji oświetleniowej prądu stałego, instalacji oświetleniowej prądu przemiennego, instalacji wycieraczek oraz instalacji sprzęgieł elektromagnetycznych. [patrz też: wynajem samochodów gdańsk, wynajem samochodów Katowice, wynajem samochodów warszawa ]

Comments Off on U klad hamulcowy

Posts Tagged ‘wynajem samochodów warszawa’

U klad hamulcowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Przełożenie przekładni wynosi 1 : 1,62. Drugi stopień przełożenia uzyskuje się przy włączonym sprzęgle VBA-80 na wałku wejściowym, a wyłączonym sprzęgle na wałku pośrednim. Przełożenie przekładni wynosi w tym przypadku I : 1,035, udział zaś w tym przełożeniu biorą koła zębate. Smarowanie całej przekładni odbywa się olejem krążącym w wymuszonym obiegu. Sterowanie sprzęgłami obu przekładni (jednej i drugiej osi) odbywa się za pomocą jednego przełącznika. Przekładnia jazdy roboczej spełnia podwójne zadanie: 1) po włączeniu części biernej sprzęgła zębatego uzyskuje się jazdę transportową; 2) łącząc z2,7 — z2,8 uzyskuje się jazdę roboczą. W środkowym położeniu części biernej sprzęgła (z2,6, z2,7) są odłączone obydwa napędy — roboczy i transportowy. Część bierna sprzęgła zębatego (4,6, z2,7) jest osadzona na wielowypuście wałka wyjściowego przekładni. Sprzęgła zębate przekładni napędu obu osi są włączane jednocześnie dzięki sprzężeniu mechanicznemu. Napęd jazdy roboczej odbywa się od silnika elektrycznego prądu stałego, który z wałkiem wejściowym przekładni jest połączony sprzęgłem elastycznym palcowym, Na czołowych ściankach przekładni znajdują się wzierniki do kontroli poziomu oleju. Przednia przekładnia ma dwa koła zębate Z2,1 oraz 4,17 do napędu szybkościomierzy jazdy transportowej i roboczej. Przekładnia główna 3 przenosi napęd na oś wózka oczyszczarki. Przekładnia ta składa się z pary kół stożkowych o zębach łukowych 23,4 — 23,3 oraz pary kół walcowych o zębach prostych — 4,1. Koło 23,1 jest przymocowane śrubami do kołnierza osi napędowej. Smarowanie przekładni odbywa się wymuszonym obiegiem olejowym. Do kontroli poziomu oleju w przekładniach głównych służą specjalne korki, umieszczone w kadłubach tych przekładni. [przypisy: wynajem samochodów gdańsk, wynajem samochodów Katowice, wynajem samochodów warszawa ]

Comments Off on U klad hamulcowy

« Previous Entries