Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Przewody paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Króciec wlewu zamykany jest pokrywa zaopatrzoną w wywietrznik, łączący wnętrze zbiornika z atmosferą. Zapobiega to tworzeniu się podciśnienia lub nadciśnienia w zbiorniku, co mogłoby zakłócić prawidłowość działania układu zasilania. Często zamiast wywietrznika stosuje sie zespól z dwóch zaworków, podciśnieniowego i nadciśnieniowego.

Zaworek podciśnieniowy umożliwia napływanie powietrza do zbiornika w miarę opróżniania go z paliwa, a więc nie dopuszcza do powstania podciśnienia w zbiorniku. Natomiast zaworek nadciśnieniowy pozwala na odpływanie par paliwa do otoczenia, co zapobiega powstawaniu nadciśnienia w zbiorniku, np. wskutek silnego nasłonecznienia.

Króciec  ma zwykle dużą średnicę, co umożliwia zapełnianie zbiornika z kanistrów. Króciec wlewu znajduje się zwykle po prawej stronie lub z tyku pojazdu, tak aby zapas paliwa w zbiorniku można było uzupełniać z pobocza drogi.

Wlot do przewodu ssącego pompy zasilającej znajduje się w najniższym miejscu w zbiorniku, na wysokości około 10 mm ponad dnem. Takie wykonanie zabezpiecza przed zasysaniem z dna zbiornika osadzających się tam nieczystości. Niekiedy wlot przewodu ssącego paliwa osłoniety jest filtrem siatkowym. [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów Warszawa, wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów ]

Opadowy układ zasilania zaopatrzony jest zwykle we wbudowany pod zbiornikiem kran trójdrożny z tzw. „rezerwą” , Z chwilą obniżenia się poziomu paliwa w zbiorniku do obrzeża wystającej rurki, ustaje odpływ ze zbiornika.  Dopiero po przekręceniu kurka można opróżnić zbiornik z reszty paliwa.

Przewody paliwa łączące zbiornik z pompą zasilająca i urządzeniem dawkującym wykonywane są zwykle z rurek bez szwu z metali kolorowych lub stalowych, miedziowanych albo ołowiowanych. Zabezpieczenie rurek stalowych przed korozją jest konieczne ze względu na aktywność siarki zawartej przeważnie w drobnych ilościach w paliwie. W układzie zasilania stosuje się na ogół rurki o średnicy wewnętrznej 4. , 12 mm, tak aby prędkość przepływu paliwa w przewodach nie przekraczała nigdzie I misek. Grubość ścianek przewodów zasilających wynosi zwykle 0,8 . . . 1,5 mm. Na przejściach pomiędzy rama a silnikiem zakłada się odcinki przewodów elastycznych, odpornych na chemiczne działanie paliwa. Zapobiega to pękaniu przewodów metalowych wskutek ruchów silnika względem ramy lub nadwozia. Przewody paliwa przymocowuje się do elementów ramy lub nadwozia zwykle w odstępach co .0,5 m. Przewody; zasilające powinny albo nieprzerwanie wznosić się w górę, albo opadać — bez przegięć sprzyjających utrzymywaniu sie korków parowych. W opadowym układzie zasilania paliwo na całej drodze od zbiornika do gaźnika lub pompy wtryskowej powinno stale opadać w dół. Natomiast w obiegowym układzie zasilania zasysane paliwo na całym odcinku pomiędzy zbiornikiem a pompą zasilającą powinno stale się podnosic w górę.

Łatwość odpowietrzania przewodów jest szczególnie ważna, gdy chodzi o układy zasilania silników wysokoprężnych. Przewód ssący pompy zasilającej i jej przewód tłoczący składa się zwykle z kilku członów połączonych ze sobą oraz z pompą i filtrami odpowiednimi złączkami gwintowymi. Wymaganą szczelność złą zek uzyskuje się różnymi sposobami.

Comments Off on Przewody paliwa

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Przewody paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Wymienione niedogodności tracą na znaczeniu gdy chodzi o silniki wysokoprężne. Olej napędowy nie należy bowiem do materiałów niebezpiecznych z uwagi na łatwopalność, a urządzenie wtryskowe uniemożliwia przypadkowe opróżnienie się zbiornika, jeżeli tylko przewody paliwa są szczelne. Tak więc ze względu na prostotę instalacji układy opadowe są często stosowane do zasilania tanich silników wysokoprężnych, zwłaszcza ciągników drogowych i rolniczych. Oczywiście do układu opadowego musi być odpowiednio dobrana pompa wtryskowa. Większość stosowanych pomp wtryskowych pracuje prawidłowo przy ciśnieniu podawania paliwa 0,5 do m słupa paliwa.

Elementy układów zasilania, Układ zasilania składa sie zwykle ze zbiornika paliwa, filtru wstępnego oczyszczania, pompy zasilającej, filtrów dokładnego oczyszczania oraz przewodów. Układy zasilania silników wtryskowych wyposaża się w wysokowydajne filtry dokładnego oczyszczania, które powinny oddzielać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne o ziarnistości powyżej 0,001 mm. W układzie zasilania wysokoprężnego silnika wielopaliwowego, przystosowanego do zasilania benzyną stosuje się często dodatkową pompę zasilającą, najczęściej elektryczną, wspólpracującą szeregowo z główną pompą zasilającą. [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów Warszawa, wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów ]

Wykonanie zbiornika paliwa. Prawie zawsze zbiorniki wykonywane sa z blachy stalowej, przez spawanie lub zawijanie obrzeży i nitowanie. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaga się, aby blacha na szwach zbiorników nitowanych była podwójnie zawijana. Od wnętrza zabezpiecza się ścianki zbiornika przed korozją przez nałożenie odpowiednich powłok ochronnych.

Najczęściej stosowane są zbiorniki cynkowane od wewnątrz lub ołowiowane, Możliwe jest ich zabezpieczenie przez bonderyzację lub lakierowanie, przy czym lakier powinien być odporny nie tylko na paliwo, lecz także na alkohol. Pojemność zbiornika jest zwykle tak dobrana, aby pojazd całkowicie obciążony mógł przejechać bez potrzeby uzupełniania zapasu paliwa co najmniej 350. . 500 km.

O kształcie zbiornika decyduje zwykle miejsce jego wbudowania. Zbiorniki cylindryczne stosowane są głównie w pojazdach ciężarowych. Samochody osobowe wyposaża się przeważnie w spłaszczone zbiorniki kształtowe, co pozwala na dobre wykorzystanie miejsca. Zbiornik płaski ma zwykle wnękę w dnie, z której pobiera się paliwo, aby bez względu na pochylenie pojazdu pompa zasilająca mogła bez zakłóceń zasysać paliwo aż do całkowitego opróżnienia zbiornika.

Osprzęt zbiornika paliwa. W najniższym punkcie zbiornika paliwa znajduje się korek spustowy, zwykle o średnicy co najmniej 15 mm, umożliwiający usuwanie szlamu i zanieczyszczeń. Wewnątrz zbiorników paliwa o dużej pojemności, głównie oleju napędowego, umieszcza się zwy kle specjalne przegrody tłumiące. Zapobiegają one zbyt silnemu falowaniu, przelewaniu i pienieniu się paliwa, zwłaszcza w częściowo próżnio nym zbiorniku i w trakcie silnego hamowania lub 41-3. Zbiornik pal iwa podczas jazdy po wyboiste j nawierzchni, co łatwo mogłoby spowodować np. wysoce niepożądane zapowietrzanie się urządzenia wtryskowego.

Zbiornik paliwa umieszczony jest zwykle w pewnej odległości od silnika i przymocowany do wsporników ramy lub nadwozia stalowymi obejmami, zaopatrzonymi w elastyczne podkładki z gumy lub filcu. Zabezpiecza to zbiorniki przed pękaniem wskutek drgań i wstrząsów. Górna lub boczna ścianka zbiornika•paliwa zaopatrzona jest w króciec wlewowy z wyjmowaną stożkową wkładką, najczęściej z siatki metalowej. Wkładka ta wychwytuje duże zanieczyszczenia mechaniczne,. jakie przypadkowo mogą znaleźć się w paliwie, a ponadto w razie pożaru utrudnia przedostawanie się otwartego płomienia do wnętrza zbiornika.

Comments Off on Przewody paliwa

« Previous Entries