Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘wypożyczalnia aut warszawa’

Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Według tej samej zasady uzyskuje się wymagane zwiększenie dawkowania podczas biegu jałowego silnika, który osiągnął już stan równowagi cieplnej. Wprawdzie kanalik wlotowy jest zaślepiony przez suwak różnicowy, lecz w okresie przymknięcia przepustnic , w przestrzeni przed nią panuje ciśnienie zbliżone do barometrycznego, wskutek czego do komory rozrządczej dopływa powietrze przez kanalik wyrównawczy. Zmniejszenie podciśnienia w komorze  rozrządczej w stosunku do ciśnienia w rurze ssącej, za przepustnicą, zapewnia wiec wymagane wówczas zwiększenie dawkowania. Po włączeniu zapłonu, praw e od razu elektryczna pompa zasilająca wytwarza w instalacji pełne ciśnienie robocze (1,4. . .2,1 kG/cm2). Z chwilą włączenia rozrusznika prąd dopływa jednocześnie do elektromagnesu zmuszającego wałek mimośrodowy do przekręcenia się i przesunięcia suwaka różnicowego w dół, poza położenie ustawione przez termostat. Opadający suwak różnicowy odrywa zawór iglicowy od gniazdka, wskutek czego do komory rozrządczej napływa paliwo pod ciśnieniem zasilania i mieszając się z powietrzem atmosferycznym intensywnie wytryskuje przez dyszę rozruchową do wnętrza rury ssącej. Jednocześnie z wyłączeniem rozrusznika przerwany zostaje dopływ prądu elektromagnesu i rozprężająca się sprężyna powrotna zamyka zawór iglicowy. [podobne: wypożyczalnia aut warszawa, Parking Okęcie, wypożyczalnia samochodów ]

Wskutek nadmiernego wzrostu podciśnienia rurze ssącej, np. po gwałtownym zwolnieniu pedału przyspieszenia łub w okresie hamowania silnikiem, powinno następować samoczynne ograniczenie dawkowania. We wspomnianych sytuacjach zawór redukcyjny, wbudowany w denku tłoczka regulatora pompy wtryskowej, samoczynnie ogranicza dawkowanie lub nawet przerywa zasilanie silnika.

Jeżeli różnica ciśnień po o u stronach tłoczka regulatora przekracza 0,72. . .0,75 kG/ me, zawór redukcyjny odrywa się od swego gniazda, unosi się w górę i poprzez cięgło przesuwa tuleje upustową — ograniczając dawkowanie. Natomiast jak długo podciśnienie działające na tłoczek regulatora zmienia się w zakresie do 0,7 kG/cm2, zawór redukcyjny jest dociskany do gniazda przez sprężynę, a więc porusza sie z tłoczkiem i nie wpływa na sterowanie dawkowaniem przez regulator.

Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH mają zamknięte rozpylacze grzybkowe o iglicach opadających.

Podzespół taki jest nierozbieralny i nie wymaga regulacji ciśnienia wtryskiwania. W razie wadliwego działania rozpylacza cały wtryskiwacz wymienia się na nowy.

Urządzenie BOSCH pośredniego działania różni się od urządzenia BOSCH bezpośredniego działania w zasadzie tylko sposobem wbudowania wtryskiwaczy, które rozpylają paliwo w kanałach ssących poszczegolnych cylindrów a nie w komorach spalania. W praktyce spotyka się rozmaite wersie urządzeń BOSCH pośredniego działania, głównie w osprzęcie silników DAIMLER-BENZ stosowanych zasilającą, wbudowaną w pobliżu zbiornika paliwa i sterowaną przez dwa niezależne wyłączniki ręczny oraz ciśnieniowy.

Comments Off on Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

Posts Tagged ‘wypożyczalnia aut warszawa’

Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

Posted in Uncategorized  by admin
January 7th, 2018

Urządzenie BOSCH pośredniego działania różni się od urządzenia BOSCH bezpośredniego działania w zasadzie tylko sposobem wbudowania wtryskiwaczy, które rozpylają paliwo w kanałach ssących poszczegolnych cylindrów a nie w komorach spalania. W praktyce spotyka się rozmaite wersie urządzeń BOSCH pośredniego działania, głównie w osprzęcie silników DAIMLER-BENZ stosowanych zasilającą, wbudowaną w pobliżu zbiornika paliwa i sterowaną przez dwa niezależne wyłączniki ręczny oraz ciśnieniowy.

Komora rozrządcza ma dwa połączenia z rura ssącą jedno przez dyszę rozruchową, a drugie przez kanalik wyrównawczy, którego wlot znajduje się przed przepustnicą (odnosząc do kierunku przepływu powietrza). Ponadto do komory rozrządczej może dopływać powietrze atmosferyczne — jeżeli walcowy suwak różnicowy nie przeslania wolnego przelotu kanalika wlotowego.

Wskutek przekręcania wałka mimośrodowego, związany z nim za pomocą kołka prowadzącego suwak różnicowy opada w dół lub unosi sie w górę a więc zwiększa, zmniejsza lub w ogóle odcina dopływ powietrza atmosferycznego do komory rozrządczej. Walek mimośrodowy sprzężony jest z termostatem omywanym alb przez ciecz chłodzącą, albo przez spaliny, a ponadto z mechanizmem krzywkowym, nastawianym ręcznie za pośrednictwem przycisku na desce rozdzielczej. Przycisk ten poz la na okresowe zwiększanie dawkowania, niezależnie od oddziaływania regulatora pompy wtryskowej (np. w razie uszkodzenia termostatu). [podobne: wypożyczalnia aut warszawa, Parking Okęcie, wypożyczalnia samochodów ]

Podczas ostygania silnika (np. po zatrzymaniu lub w razie przechłodzenia) termostat przekręca wałek mimośrodowy, a suwak różnicowy opada w dól i umożliwia napływanie powietrza atmosferycznego do komory rozrządczej, co powoduje zmniejszenie się panującego w niej podciśnienia i zwiększenie dawkowania przez regulator. Po rozruchu zimnego silnika do komory rozrządczej napływa dość obficie powietrze atmosferyczne, wskutek czego dawkowanie jest o wiele większe niż ustawiane przez regulator w zwykłych warunkach ruchu. W miarę nagrzewania się silnika termostat przekręcając wałek mimośrodowy unosi suwak różnicowy w górę, czyli coraz silniej dla dopływ powietrza atmosferycznego do komory rozrzadczej. W rezultacie podciśnienie w komorze rozrządczej wzrasta i coraz bardziej wyrównuje się z podciśnieniem w rurze ssącej, dzięki czemu chwilowe dawkowanie coraz mniej różni się od dawkowania jakie ustawia regulator pompy wtryskowej w czasie, kiedy silnik jest już prawidłowo nagrzany, a suwak różnicowy zaślepia kanalik wlotowy.

 

 

Comments Off on Wtryskiwacze AMERICAN BOSCH

« Previous Entries