Akcesoria samochodowe sklep
Motoryzacja w czasie ekologii – jakie auto hybrydowe wybrac ?

Posts Tagged ‘wypożyczalnia busów lublin’

Typowe wtryskiwacze rozpylaczy

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Nastawna dławica regulatora obrotów zaopatrzona jest w rozpylacz, który rozprasza wewnątrz rury ssącej olej silnikowy, dopływający pod umiarkowanym nadciśnieniem z układu smarowania pompy wtryskowej. Powietrze zasysane do cylindrów unosi ze soba kropelki oleju, dzięki czemu uzyskuje się dośc skuteczne smarowanie gładzi cylindrów, podobnie jak w razie smarowania mieszankowego.

Wtryskiwacze omawianego urządzenia działają identycznie jak wtryskiwacze o rozpylaczach zamkniętych, stosowane w osprzęcie silników wysokoprężnych. Ze względu na kierunek ruchu iglicy rozpylacza podczas rozpoczynania się wtryskiwania paliwa, rozróżnia się ogólnie rozpylacze o iglicach unoszących się i rozpylacze o iglicach opadających . Przez prowadzenie iglicy w rozpylaczu wtryskiwacza do silnika o zaplonie iskrowym przecieka zawsze pewna ilość paliwa. Wtryskiwacze z rozpylaczami o unoszących się iglicach trzeba więc wyposażać w przewody nadmiarowe, odprowadzające przeciekające paliwo z powrotem do zbiornika. [przypisy: pojazdy specjalistyczne, wypożyczalnia busów lublin, skoki spadochronowe ]

Typowe wtryskiwacze rozpylaczy o iglicach opadających, paliwo przenikające przez prowadzenie iglic przedostaje się do wnętrza cylindrów, dzięki czemu przewody nadmiarowe są zbędne.

Omawiane urządzenie wtryskowe wykazuje znaczną wrażliwość na zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie dopływającym do sekcji tłoczących. Ze względu na bardzo dokładne pasowania indywidualnie dotartych części, jako szkodliwe traktuje się wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne paliwa o ziarnistości ponad 0,001 mm. Stwarza to konieczność stosowania wysokowydajnych filtrów, ponieważ zawartość drobnej choćby ilości zanieczyszczeń powoduje bardzo gwałtowne zużycie najbardziej kosztownych elementów urządzenia wtryskowego, podobnie jak w układach zasilania silników wysokoprężnych.

Ze względu na znaczną lotność paliwa do silników o zapłonie iskrowym, filtry paliwa w omawianym urządzeniu wtryskowym trzeba zwykle zaopatrywać w układy odpowietrzające, które odprowadzają pary paliwa oraz powietrze z powrotem do zbiornika paliwa.

 

Comments Off on Typowe wtryskiwacze rozpylaczy

Posts Tagged ‘wypożyczalnia busów lublin’

Typowe wtryskiwacze rozpylaczy

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Paliwo do silników o zapłoni iskrowym odznacza się na ogół znaczną przenikliwością i o wiele łatwiej niż olej napędowy przecieka pomiędzy tłoczkiem i cylinderkiem, Aby temu zapobiec, cylinderki sekcji tłoczących omawianego urządzenia zaopatrzono w . dławiki odciążające i dlawiki olejowe.

Dławik odciążający w postaci pierścieniowego rowka na gładzi cylinderka poniżej kanalika zasilającego, jest połączony przez kanalik odciążający z komorą wyrównawcza w obudowie pompy wtryskowej. Dzięki temu dookola trzonu tłoczka znajduje się przestrzeń całkowicie wypełniona paliwem, w ktorej panuje ciśnienie wytwarzane przez pompę zasilającą. Dławik odciążający uniemożliwia więc powstawanie różnic ciśnienia, które w okresach tloczenia paliwa do wtryskiwacza sprzyjałyby przeciekaniu paliwa pomiędzy tłoczkiem i dolną częścią gładzi cylinderka, a nadto umożliwia odpływanie z powrotem do komory wyrównawczej paliwa przenikającego pomiędzy tłoczkiem i górną częścią gładzi cylinderka.

Sekcja tłocząca jest wyposażona w nastawny zaworek odcinający, pracujący według tej samej zasady co i zwykłe zaworki odcinające układów wtryskowych silników wysokoprężnych. W danym przypadku stosowanie odciążających zaworków odcinających jest zbędne, ponieważ wydostawanie się niewielkich ilości paliwa z rozpylacza po zakończeniu procesu wtryskiwania nie zakłóca przebiegu spalania w cylindrze. Wstępne napięcie sprężyny powrotnej zaworka odcinającego reguluje się przy użyciu podkładek odległościowych, kompletując je w stos o odpowiedniej wysokości. Sruba nastawna służy zarazem jako zderzak ograniczający skok otwarcia zaworka. Podciśnieniowy regulator obrotów działa według tej samej zasady Co i podciśnieniowe regulatory obrotów BOSCH do silników wysokoprężnych. Regulator obrotów steruje dawkowaniem sekcji tloczących odpowiednio do chwilowego podciśnienia w rurze ssącej silnika, utrzymując niezmienny w przybliżeniu stosunek Nastawna dławica regulatora ciężarowy paliwa do powietrza w mieszance, względu na obciążenie lub prędkość biegu silnika.

Pedał przyspieszenia jest sprzężony z nastawną dławicą regulatora obrotów i służy jedynie do przekręcania przepustnicy dławiącej przepływ powietrza przez rurę ssącą, czyli do regulowania napełnienia cylindrów powietrzem. Wskutek wciskania pedału przyspieszenia przepustnica uchyla się, zwiększając wolny przelot dla powietrza, dzięki czemu podczas pracy silnika odpowiednio maleje podciśnienie w rurze ssącej. Wobec zmniejszenia się różnicy ciśnień działającej na przeponę wybieraka, sprężyna sterująca wówczas rozpręża się i przesuwa zębatkę w kierunku polożenia pełnego dawkowania. W rezultacie jednocześnie wzrasta napełnienie cylindrów i zwiększa się dawkowanie paliwa, co powoduje przyspieszenie biegu silnika.

Podczas zwalniania pedału przyspieszenia przepustnica przymyka się, coraz silniej dławiąc przepływ powietrza, wskutek czego wzrasta podciśnienie w rurze ssącej pracującego silnika, Tym samym zwiększa gie różnica ciśnień działająca na przeponę, która odkształca się i ściskając sprężynę sterującą wybieraka cofa zębatkę w kierunku położenia biegu jalowego. Wobec zmniejszenia si€ napełnienia cylindrów 1 ograniczenia dawkowania paliwa silnik zwalnia Swój bieg. [przypisy: pojazdy specjalistyczne, wypożyczalnia busów lublin, skoki spadochronowe ]

Comments Off on Typowe wtryskiwacze rozpylaczy

« Previous Entries