Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘Wypożyczalnia samochodów Gdańsk’

Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posted in Uncategorized  by admin
January 9th, 2018

Urządzenie BOSCH do silnika dwusuwowego jest przeznaczone do zasilania dwucylindrowego silnika dwusuwowego o umiarkowanej pojemności skokowej. Schemat połączeń instalacji przypomina pod wieloma względami typowe urządzenie wtryskowe BOSCH do silnika wysokoprężnego. Odmierzone już dokładnie dawki paliwa rozpylane są we wnętrzu każdego z cylindrów silnika przez oddzielny układ wtryskowy, złożony z sekcji tłoczącej, przewodu wysokiego ciśnienia i wtryskiwacza.

Sekcje tloczace obu układów wtryskowych mieszczą się we wspólnej obudowie i wraz z mechanizmami napędu oraz sterowania dawkowaniem tworzą tzw. pompę wtryskową. Sekcja tłocząca składa sie z zespołu cylinderka i tłoczka, zaworka odcinającego, popychacza z rolką, sprężyny powrotnej oraz tulei pokrętnej z pierścieniem zębatym. Cylinderek każdej sekcji wciśnięty jest w gniazdo w obudowie i unieruchomiony kołkiem ustalającym. Kanalik zasilający w ściance cylinderka łączy jego wnętrze z komorą wyrównawczą w obudowie pompy wtryskowej, wspólnej dla obydwóch sekcji tłoczących. [podobne: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, Wynajem samochodu Warszawa, Wypożyczalnia samochodów dostawczych ]

Komora wyrównawcza jest całkowicie zalana paliwem, które tłoczy pompa zasilająca. Przewód odpowietrzający odprowadza zbiornika paliwa pary paliwa oraz powietrze, które przypadkowo przenika do wnętrza instalacji.

Podczas pracy silnika tłoczek w cylinderku sekcji nieustannie sie posuwisto-zwrotnie pomiędzy stałymi polożeniami skrajnymi. Cykl pracy sekcji tłoczącej obejmuje dwa kolejne suwy tłoczka — tzw. suw napełniania i suw roboczy. Mechanizm napędu tłoczka składa; się ze sprężyny powrotnej oraz popychacza z rolką. Suw napełniania wykonuje tłoczek wskutek rozprężania się sprężyny powrotnej. Suw roboczy tłoczka wymusza krzywka na wałku napędowym, ściskając jednocześnie sprężynę powrotną.

Zwiększanie lub zmniejszanie dawkowania polega na przekręcaniu w odpowiednim kierunku tłoczka w cylinderku, wskutek czego wydłuża sie lub Skraca długość czynnego suwu roboczego tłoczka, więc i okres czasu, w którym odbywa się tłoczenie paliwo do wtryskiwacza. W omawianym urządzeniu wtryskowymi stosuje się tłoczki o zmiennym początku i stałym końcu tłoczenia, czyli wskutek zwiększania dawkowania rośnie wyprzedzenie wtryskiwania, podczas gdy koniec wtryskiwania jest stały i zależy tylko od ustawienia pompy wtryskowej.

DO jednoczesnego sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących służy wspólna dla obu sekcji zębatka sprzężona z regulatorem obrotów. Podczas poosiowego przesuwania zębatki obracają się o pewien kąt zazębione z nią pierścienie zębate, a wraz z nimi tuleje pokrętne i tłoczki w cylinderkach. Dzięki odpowiednim wycięciom w tulei pokrętnej, z którymi współpracują zabieraki tłoczka, wykonuje on swobodnie ruchy posuwisto-zwrotne, lecz przekręcić się może tylko w razie jednoczesnego przemieszczenia się zębatki sterującej, Regulacja dawkowania sekcji tłoczącej polega na zluzowaniu śruby zaciskającej pierścień zębaty na tulei pokrętne, przekręceniu go względem tulei i ponownym zaciśnięciu w odpowiednim położeniu. Koniec wtryskiwania ustawia się za pomocą śruby regulacyjnej, wkręconej w popychacz i unieruchomionej przy użyciu przeciwnakretki.

 

Comments Off on Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posts Tagged ‘Wypożyczalnia samochodów Gdańsk’

Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posted in Uncategorized  by admin
January 9th, 2018

Stosuje się okresowe lub ciągle zasilanie wtryskowe; rozpylacze urządzenia bezpośredniego działania zawsze rozpraszają paliwo w określonych okresach czasu — np. tylko podczas suwu ssania lub suwu rozprężania — a w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania paliwo nie wydostaje się z rozpylaczy ; urządzenia pośredniego działania pracują okresowo lub w sposób ciągły, a wiec ich rozpylacze wtryskują paliwo tylko w określonych sytuacjach (np. w okresach otwarcia zaworów ssących), albo nieprzerwanie, jeżeli zasilanie est włączone ; ciągle zasilanie wtryskowe przypomina poniekąd zasilanie gaźnikowe,  system regulacji dawkowaniem; urządzenie regulujące ilości wtryskiwanego paliwa odpowiednio do chwilowego napełnienia cylindrów może zmieniać dawkowanie dzięki mechanicznemu sprzężeniu z przepustnicą dławiącą dopływ powietrza do cylindrów lub stosownie do podciśnienia w rurze ssącej ; często korzysta się z obu sposobów jednocześnie; niekiedy wprowadza się dalsze układy sterujące dawkowaniem (np. w zależności od temperatury cieczy chłodzącej, temperatury zasysanego powietrza, ciśnienia barometrycznego i innych czynników), [podobne: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, Wynajem samochodu Warszawa, Wypożyczalnia samochodów dostawczych ]

— sposób doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy; rozróżnia się wielosekcyjne i jednosekcyjne pompy wtryskowe; do poszczególnych rozpylaczy paliwo mogą doprowadzać niezależne sekcje tłoczące, umieszczone zwykle we wspólnej obudowie (każdy cylinder silnika jest wówczas zasilany przez oddzielny układ wtryskowy); ciśnienie wtryskiwania może wytwarzał również jednosekcyjna pompa wtryskowa, współpracująca z rozdzielaczem, który zgodnie z kolejnością wtryskiwania kieruje dawki paliwa do rozpylaczy,

— rodzaj rozpylaczy; stosowane są zarówno rozpylacze otwarte, jak i zamknięte (iglicowe lub kulkowe}, o rozmaitej konstrukcji, zależnie od systemu zasilania, ciśnienia wtryskiwania oraz budowy silnika; niekiedy spotyka się proste zwężki dławiące.

Zadowalający sposób rozpraszania się paliwa rozpylanego bezpośrednio we wnętrzu cylindrów uzyskuje się przeważnie dzięki dość wysokiemu ciśnieniu wtryskiwania oraz dość dokładnej regulacji w czasie początku i końca wtryskiwania. Sprawia to, że urządzenia wtryskowe bezpośredniego dzialania są na ogól o wiele kosztowniejsze niż urządzenia pośredniego działania, które przeważnie cechują niskie ciśnienia wtryskiwania oraz umiarkowana dokładność regulacji okresów trwania wtryskiwania. Koszt instalacji zależy w dużym stopniu od systemu regulacji dawkowaniem, zwłaszcza gdy chodzi o dodatkowe układy sterujące. Ujmując ogólnie, większość wytwórni interesuje się głównie urządzeniami pośredniego działania i pracuje przede wszystkim nad dalszym ich udoskonalaniem.

Comments Off on Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

« Previous Entries