Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów katowice’

Gaźnik WEBER 32 DR6SP

Posted in Uncategorized  by admin
January 11th, 2018

Paliwo z komory pływakowej przez główną dyszę paliwa dopływa do rozpylacza w gardzieli. Powietrze kompensacyjne wysysane jest spod pokrywy komory pływakowej przez dyszę kompensacyjną. Utworzona emulsja paliwowo-powietrzna spływa przez otworki do gardzieli. Urządzenie biegu jałowego pobiera paliwo z kanału głównej dyszy paliwa przez dyszę biegu jałowego.

Gaźnik jest wyposażony w oszczędzacz typu tłoczkowego, sterowany podciśnieniowo. Pompka przyspieszająca uruchamiana jest mechanicznie. Cześć paliwa w czasie tłoczenia wypływa przez otwór do zasobnika, skąd następnie po wykonaniu przez tłoczek suwu tłoczenia spływa do gardzieli przedłużając okres wzbogacania mieszanki,

Gaźnik WEBER 32 DR6SP stosowany jest jako osprzęt silnika samochodu FIAT 1400. Kompensacja składu mieszanki polega na powietrznym hamowaniu wypływu paliwa. Gaźnik składa się z dwóch członów :

dyszę główną i powietrza dozowanego dysza. Powietrze do układu głównego i urządzenia biegu jałowego pobierane jest spod pokrywy komory pływakowej. [podobne: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, Wynajem aut Poznań ]

Zadania urządzenia rozruchowego i oszczędzacza spełnia oryginalne urządzenie składające sie z dwóch układów: sterującego i emulsyjnego. W układzie sterującym kółko zębate działa na zębatkę nacięta na tulejce, wewnątrz której znajduje się trzpień zaworu rozruchowego oraz sprężyna dociskająca stożkowy zawór do gniazda. Nieznaczne przekręcenie kółka zębatego w prawo powoduje podniesienie się tulei z naciętą zębatką, wskutek czego zawór tłoczkowy otwiera się i do przewodu ssącego poza gardzielami dopływa dodatkowe powietrze zubożające mieszankę. W takim przypadku omawiane urządzenie przyczynia się do tworzenia ekonomicznej mieszanki, a wiec pracuje jako oszczędzacz. W miarę dalszego przekręcania kółka zębatego w prawo zębatka podnosi sie jeszcze bardziej i odciąga zawór stożkowy od gniazda, w wyniku czego ze studzienki emulsyjnej kanałem rozruchowym wypływa bogata mieszanka do rury ssącej, co ułatwia rozruch zimnego silnika.

Podczas nagrzewania się silnika, w miare podwyższania się jego prędkości biegu, wsku tek wzrostu podciśnienia przesuwa się rurka umożliwiając dopływanie powietrza dodatkowym kanalikiem i ograniczając jednocześnie dopływ powietrza otworami bocznymi, co powoduje zubożenie emulsji wypływającej z urządzenia. Skład i ilość emulsji wytwarzanej przez urządzenie można regulować na okres zimy lub lata przez odpowiednie przestawienie kołpaka, wskutek czego zwiększa się lub zmniejsza przelot, przez który wypływa emulsja z urządzenia.

Comments Off on Gaźnik WEBER 32 DR6SP

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów katowice’

Gaźnik WEBER 32 DR6SP

Posted in Uncategorized  by admin
January 11th, 2018

Kiedy silnik zaczyna pracować otwiera się zawór płytkowy w zasysaczu i przepuszcza dodatkowe ilości powietrza do gardzieli. W miarę jak silnik się rozgrzewa zasysacz powinno się uchylać coraz bardziej.

Jeżeli przepustnica jest przymknięta (jałowy bieg silnika), ruchome skrzydła ograniczają do minimum wolny przelot gardzieli. Prędkość obrotową biegu jałowego silnika reguluje się za pomocą śruby służącej jako zderzak dźwigni przepustnicy. Wkręcanie tej śruby zwiększa szczelinę pomiędzy ściankami komory mieszankowej a przepustnicą, czyli przyspiesza jałowy bieg silnika. Podczas uchylania przepustnicy dźwigienka zaklinowana na jej ośce naciska na skrzynkę dźwigienki prawego skrzydła i odchyla je od położenia środkowego. Wycięcie w ramieniu naciskając na czopik dźwigienki lewego skrzydła zmusza je do jednoczesnego odchylania się w przeciwną stronę.

Sposób przelot gardzieli zwiększa się bezstopniowo aż do maksimum, przy czym największe rozchylenie skrzydeł podczas prędkości biegu silnika ponad 1000 obr/min utrzymuje się już samoczynnie, dzięki różnicy ciśnień w gardzieli i przestrzeniach poza skrzydłami. Natężenie przepływu powietrza i opory wypływu paliwa Są tak dobrane, że w razie maksymalnego rozchylenia skrzydel wytwarzana jest mieszanka najbardziej ekonomiczna. [podobne: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, Wynajem aut Poznań ]

W rezultacie sprężyna niemal natychmiast zbliża skrzydła, powodując chwilowe zmniejszenie przekroju gardzieli i wzrost podciśnienia. Zapewnia to krótkotrwałe wzmożone wydobywanie się paliwa z rozpyl cza i wzbogacanie mieszanki. W miarę przyspieszania biegu silnika wzrasta natężenie przepływu powietrza i podciśnienie gardzieli, wskutek czego skrzydła, aczkolwiek z opóźnieniem, rozchylają się samoczynnie.

Gaźnik CARTER model BB oraz ET stosowane są jako osprzęt silników samochodów ciężarowych STUDEBAKER i DODGE. Kompensacja składu mieszanki polega na powietrznym hamowaniu wypływu paliwa. Przewód ssący i zasysacz mieszczą się w górnym członie gaźnika. Przepustnica wbudowana jest w dolnym członie gaźnika. Wylot kanalika oszczędzacza znajduje się na kołnierzu gaźnika.

Comments Off on Gaźnik WEBER 32 DR6SP

« Previous Entries