Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów katowice’

Gaźnik ROCHESTER 4 GC

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Wskutek znacznego wzrostu obciążenia silnika zaczyna działać 11 stopień gaźnika. W okresie wciskania pedału przyspieszenia do oporu pracują oba stopnie, przy czym w każdym układzie I stopnia otwiera się zawór oszczędzacza sterowany pneumatycznie. Włączenie się oszczędzacza powoduje zwiększony dopływ paliwa do studzienek emulsyjnych I stopnia.

Gaźnik ROCHESTER 4 GC ma jedną tłoczkową, sterowaną mechanicznie, pompe przyspieszającą, wbudowaną po stronie zasilania I stopnia. Gaźnik ROCHESTER 4GC ma dwie komory pływakowe. Przestrzenie nad poziomem paliwa w komorach pływakowych połączone są kanalikami z przelotem powietrza. Paliwo dopływa do gaźnika jednym przewodem, a kanaliki w pokrywie komór pływakowych rozprowadzają je do obu zaworów iglicowych sterowanych pływakami. Gaźnik ROCHESTER 4 GC wyposażony jest w zasysacze sterowane przez urządzenie termostatyczne, zespolone z urządzeniem podciśnieniowym. Zasysacze wbudowane Są tylko w kanały I stopnia. Jeżeli silnik nie pracuje, urządzenie termostatyczne i podciśnieniowe utrzymuje zasysacze w położeniach zupełnego przymknięcia, a przepustnice I stopnia w pozycjach całkowitego uchylenia. Kiedy silnik zaczyna pracować, wskutek wzrostu podciśnienia za przepustnicą tłoczek urządzenia podciśnieniowego jest wciągany do cylinderka i za pośrednictwem cięgla oraz dźwigni cześciowo uchyla zasysacze. W miarę nagrzewania się silnika zasysacze są coraz bardziej uchylane przez spiralną sprężynę bimetalową prostującą się wskutek nagrzewania. [podobne: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, Wypożyczalnia samochodów Rzeszów ]

Do urządzenia termostatycznego dopływa ciepłe powietrze nagrzewające się w rurze przechodzącej przez rure wydechową. Komora pływakowa, stanowiąca oddzielny człon, jest połączona z korpusem gaźnika za pomocą drążonego wspornika i specjalnej śruby. Paliwo dopływające z komory pływakowej kanałem we wsporniku zapełnia studzienkę, a następnie przez dyszę główną i dyszę paliwa przepływa do rozpylacza. W górnej swej części rozpylacz jest skośnie ścięty, co zwiększa intensywność wydobywania się paliwa i polepsza jego rozpraszanie. Z paliwa doprowadzanego do rozpylacza wytwarza się emulsja paliwowo-powietrzna wskutek dopływu do rozpylacza dodatkowego powietrza.

Urządzenie rozruchowe reguluje sie stosownie do warunków klimatycznych lub atmosferycznych

Comments Off on Gaźnik ROCHESTER 4 GC

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów katowice’

Gaźnik ROCHESTER 4 GC

Posted in Uncategorized  by admin
October 17th, 2016

Gaźnik SOLEX PAIAT jest wyposażony w urządzenie, które, w okresie kiedy silnik nie pracuje lub pracuje na biegu jałowym, odpowietrza komorę pływakową na zewnątrz gaźnika, a w zwykłych warunkach pracy silnika odpowietrza ja „do wewnątrz”.

Natomiast kiedy silnik przyspiesza swój bieg i prądnica zaczyna ładował akumulator, przewietrzanie zostaje przełączone na wewnętrzne. Gaźnik ROCHESTER 4GC, dwustopniowy, czterokanałowy, stosowany jest w rozmaitych wersjach jako osprzęt silników dużych amerykańskich samochodów osobowych. Gaźnik ten jest zdwojonym dwustopniowym gaźnikiem dwukanałowym. W zakresie małych obciążeń silnika w gaźniku pracują tylko dwa kanały I stopnia, a dopiero podczas pracy silnika z dużym obciążeniem mieszankę wytwarzają również i kanały II stopnia. Kompensacja Składu mieszanki polega na powietrznym hamowaniu wypływu paliwa.

Kanały I i II stopnia zasilane są z oddzielnych komór pływakowych, przy czym podczas pracy silnika na biegu jałowym, a częściowo i w okresie małego jego obciążenia paliwo do kanałów I stopnia pobierane jest z obu komór pływakowych. Do komór emulsyjnych paliwo dopływa wówczas przez dysze główne z komór pływakowych, lewej i prawej. Wytworzona emulsja, zubożona powietrzem przenikającym dyszami i rozpylaczami pomocniczymi, wydobywa się do każdego kanału  stopnia kanalikami wylotowymi. Układ zasilany z komory pływakowej I stopnia ma dwa rozpylacze biegu jałowego, przy czym wolny przelot jednego z nich jest regulowany za pomocą śruby.

Zawór do przewietrzania komory pływakowej ułatwia rozruch gorącego silnika i zapewnia regularny jego bieg jałowy w wysokiej temperaturze otoczenia. Kiedy przepustnica  jest przymknięta, układ dźwigniowy otwiera zawór przewietrzający, wskutek czego pary benzyny mogą odpływać do otoczenia. Jeżeli obciążenie silnika jest niewielkie, układ dźwigniowy powoduje jedynie uchylanie przepustnic I stopnia gaźnika. Podczas zwiększania obciążenia silnika z głównych rozpylaczy biegu jałowego przestaje wypływać emulsja paliwowo-powietrzna i zaczyna działać główne urządzenie zasilając. [więcej w: wypożyczalnia samochodów katowice, wypożyczalnia samochodów lublin, Wypożyczalnia samochodów Rzeszów ]

Główny układ zasilający I stopnia pobiera paliwo ze studzienki emulsyjnej rurką emulsyjną. Powietrze hamujące wypływ paliwa dopływa do studzienki przez dyszę. Ze studzienki emulsja paliwowo-powietrzna jest zasysana przewodem do gardzieli. Wytwarzana w gardzieli mieszanka miesza się dodatkowo z powietrzem w gardzieli pomocniczej.

Comments Off on Gaźnik ROCHESTER 4 GC

« Previous Entries