Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Prosty proces gazowania

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Powietrze doprowadzane jest do dolnej części paleniska poprzez dysze i ruszt, a wytworzony gaz odpływa z górnej części gazownicy. Paliwo ładowane od góry opada w miarę wypalania się w kierunku rusztu, a wiec w kierunku odwrotnym niż przepływa gaz, System ten wykorzystuje się do gazowania paliwa 0 malej zawartości składników smolistych

Odwrócony proces gazowania. Powietrze doprowadza ne jest mniej więcej w połowie wysokości gazownicy, podczas gdy gaz odpływa z dolnej części gazownicy. Paliwo w miarę spalania opada ku dołowi, czyli zgodnie z kierunkiem odprowadzania gazu (proces współprądowy). System ten wykorzystuje się do gazowa ia paliwa bogatego w składniki smoliste oraz lotne.

Poprzeczny proces gazowania. Powietrze doprowadzane jest z dużą szybkością do paleniska z boku, przez jedną lub kilka dysz. Wytwarzany gaz palny odpływa po przeciwnej stronie dysz, poprzez ruszt lub specjalne osłony kierujące. Ponieważ strefa spalania obejmuje niewielką przestrzeń, w której panują wysokie temperatury, system ten nadaje się tylko do gazowania paliwa o malej zawartości składników smolistych (z uwagi na zanieczyszczanie sie rusztu). Działanie gazownicy. Podczas wytwarzania gazu (generatorowego), w gazownicy można rozróżnić cztery zasadnicze s trefy, z uwagi na zachodzące w nich procesy fizyko-chemiczne. Są to:

— strefa osuszania — o temperaturze do 200 oc, [podobne: bramy segmentowe łódź, przesycanie aluminium, Blog motoryzacyjny ]

— strefa wytlewania — suchej destylacji oraz powstawania półkoksów i koksów zakresie temperatur do 900 oc, — strefa powstawania gazu — o zakresie temperatur 800. . oc,

— strefa spalania — o zakresie temperatur 1200. . .1500 oc (w gazownicach poprzecznych).

W strefie osuszania i wytlewania następuje przygotowanie paliwa stałego do odgazowania. Natomiast w strefie powstawania gazu i spalania odbywa się właściwe odgazowywanie.

Rzeczywistego przebiegu zjawisk fizyko-chemicznych w gazownicy dotychczas jeszcze nie wyjaśniono ostatecznie.

Zależnie od rodzaju stosowanego paliwa w praktyce rozróżnia się cztery zasadnicze odmiany gazownic: na drewno i torf, na węgiel brunatny oraz brykiety, na antracyt, węgiel kamienny, koks i półkoks oraz gazownice uniwersalne pracujące zadowalająco bez Względu na rodzaj stosowanego paliwa i zawartość w nim składników smolistych

[patrz też: kugelfischer, auto complex nowy sącz, euro car otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto complex nowy sącz euro car otomoto kugelfischer