Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Reduktor ciśnienia gazu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Najczęściej butle spoczywają na drewnianych wspornikach z nakładkami filcowymi i są unieruchomione przy użyciu specjalnych ściągaczy oraz haków. Butle napełnia się gazem wysokosprężonym bez wybudowywania ich z samochodu.

Reduktor ciśnienia gazu. Reduktory samochodowych instalacji gazowych są to urządzenia całkowicie samoczynne, dwustopniowe, typu przeponowo-dźwigniowego. W instalacji gazu wysokospreżonego reduktor obniża ciśnienie gazu w dwóch etapach — najpierw z ciśnienia około 200 kG/cm2 do 3 kGłcm2 w komorze redukcyjnej pierwszego stopnia, a następnie z około 3 kG/cm2 do ciśnienia atmosferycznego w komorze redukcyjnej drugiego stopnia. Reduktor ciśnienia gazu powinien działać zadowalająco bez względu na wysokość ciśnienia gazu w butlach (w granicach od 200 do 10 kG/cm2) i zasilać silnik odpowiednimi ilościami gazu w zależności od obciążenia i prędkości biegu. Z chwilą zatrzymania silnika reduktor powinien samoczynnie odcinać dopływ gazu do komory pierwszego stopnia i dalej do gaźnika.

Ciśnienie gazu w obu komorach reduktora reguluje Się przez zmianę wstępnego napięcia sprężyn działających na przepony, czyli przez wkręcanie lub wykręcanie odpowiednich nakrętek (korpusów sprężyn). [przypisy: wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Rekrutacja it, rekrutacja specjalistów it, doradztwo personalne it, bruksizm ]

Faza II. Silnik nie pracuje, dopływ gazu do reduktora otwarty. Wskutek naporu gazu dopływającego do komory pierwszego stopnia przepona się prostuje, a układ dźwigniowy zamyka zawór kulkowy i odcina dalszy dopływ gazu do reduktora. Ciśnienie w komorze redukcyjnej pierwszego stopnia osiąga odpowiednio do regulacji Około 3 kG/cm2. Zawór płytkowy komory drugiego stopnia jest nadal zamknięty wskutek łącznego oddziaływania sprężyny przepony głównej oraz sprężyny pomocniczej. Faza III. Rozruch oraz bieg jałowy silnika. Wskutek połączenia komory urządzenia odciążająco-rozruchowego z rurą ssącą silnika na przeponę pomocnicza działa podciśnienie, panujące w rurze ssącej silnika. Powoduje to ugięcie przepony pomocniczej i zanik nacisku jej sprężyny na tarcze przepony głównej i pośrednio na zawór komory drugiego stopnia. Pod naporem gazu w komorze pierwszego stopnia zawór komory drugiego stopnia, którego sprężyna przepony głównej nie jest w stanie utrzymać w położeniu zamknięcia, nieznacznie się otwiera. Gaz przepływa z komory pierwszego stopnia do komory drugiego stopnia i dalej do gaźnika, pod niewielkim nadciśnieniem około 5. 10 mm słupa wody, co zapewnia wytwarzanie bogatej mieszanki, niezbędnej w okresie rozruchu silnika. Faza IV (rys. 42-20). Srednie i duże obciążenie silnika. Z chwilą zwiększenia otwarcia przepustnicy gaźnika, podciśnienie, panujące w układzie Ssącym za przepustnicą, wskutek połączenia przewodem gumowym utrzymuje się również i w komorze redukcyjnej drugiego stopnia. Zwiększa to ugięcie przepony głównej, a tym samym i otwarcie zaworu, czyli odpowiednio wzrasta dopływ gazu do gaźnika. Jeżeli tylko wskutek odpływu gazu ciśnienie w komorze pierwszego stopnia nieco się obniży, zawór kulkowy otwiera się i wpuszcza do reduktora nową dawkę gazu.

 
[podobne: otomoto częstochowa, otomoto interauto, samochody poleasingowe śląsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: otomoto częstochowa otomoto interauto samochody poleasingowe śląsk