Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Przewody paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Króciec wlewu zamykany jest pokrywa zaopatrzoną w wywietrznik, łączący wnętrze zbiornika z atmosferą. Zapobiega to tworzeniu się podciśnienia lub nadciśnienia w zbiorniku, co mogłoby zakłócić prawidłowość działania układu zasilania. Często zamiast wywietrznika stosuje sie zespól z dwóch zaworków, podciśnieniowego i nadciśnieniowego.

Zaworek podciśnieniowy umożliwia napływanie powietrza do zbiornika w miarę opróżniania go z paliwa, a więc nie dopuszcza do powstania podciśnienia w zbiorniku. Natomiast zaworek nadciśnieniowy pozwala na odpływanie par paliwa do otoczenia, co zapobiega powstawaniu nadciśnienia w zbiorniku, np. wskutek silnego nasłonecznienia.

Króciec  ma zwykle dużą średnicę, co umożliwia zapełnianie zbiornika z kanistrów. Króciec wlewu znajduje się zwykle po prawej stronie lub z tyku pojazdu, tak aby zapas paliwa w zbiorniku można było uzupełniać z pobocza drogi.

Wlot do przewodu ssącego pompy zasilającej znajduje się w najniższym miejscu w zbiorniku, na wysokości około 10 mm ponad dnem. Takie wykonanie zabezpiecza przed zasysaniem z dna zbiornika osadzających się tam nieczystości. Niekiedy wlot przewodu ssącego paliwa osłoniety jest filtrem siatkowym. [hasła pokrewne: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Opadowy układ zasilania zaopatrzony jest zwykle we wbudowany pod zbiornikiem kran trójdrożny z tzw. „rezerwą” , Z chwilą obniżenia się poziomu paliwa w zbiorniku do obrzeża wystającej rurki, ustaje odpływ ze zbiornika.  Dopiero po przekręceniu kurka można opróżnić zbiornik z reszty paliwa.

Przewody paliwa łączące zbiornik z pompą zasilająca i urządzeniem dawkującym wykonywane są zwykle z rurek bez szwu z metali kolorowych lub stalowych, miedziowanych albo ołowiowanych. Zabezpieczenie rurek stalowych przed korozją jest konieczne ze względu na aktywność siarki zawartej przeważnie w drobnych ilościach w paliwie. W układzie zasilania stosuje się na ogół rurki o średnicy wewnętrznej 4. , 12 mm, tak aby prędkość przepływu paliwa w przewodach nie przekraczała nigdzie I misek. Grubość ścianek przewodów zasilających wynosi zwykle 0,8 . . . 1,5 mm. Na przejściach pomiędzy rama a silnikiem zakłada się odcinki przewodów elastycznych, odpornych na chemiczne działanie paliwa. Zapobiega to pękaniu przewodów metalowych wskutek ruchów silnika względem ramy lub nadwozia. Przewody paliwa przymocowuje się do elementów ramy lub nadwozia zwykle w odstępach co .0,5 m. Przewody; zasilające powinny albo nieprzerwanie wznosić się w górę, albo opadać — bez przegięć sprzyjających utrzymywaniu sie korków parowych. W opadowym układzie zasilania paliwo na całej drodze od zbiornika do gaźnika lub pompy wtryskowej powinno stale opadać w dół. Natomiast w obiegowym układzie zasilania zasysane paliwo na całym odcinku pomiędzy zbiornikiem a pompą zasilającą powinno stale się podnosic w górę.

Łatwość odpowietrzania przewodów jest szczególnie ważna, gdy chodzi o układy zasilania silników wysokoprężnych. Przewód ssący pompy zasilającej i jej przewód tłoczący składa się zwykle z kilku członów połączonych ze sobą oraz z pompą i filtrami odpowiednimi złączkami gwintowymi. Wymaganą szczelność złą zek uzyskuje się różnymi sposobami.
[więcej w: salon citroen warszawa, marvel otomoto, salon citroen kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: marvel otomoto salon citroen kraków salon citroen warszawa