Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Systemy zasilania silników gazami palnymi

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ze względu na stan gazu zmagazynowanego w butlach rozróżnia się zwykle trzy zasadnicze systemy zasilania silników samochodowych:

— zasilanie gazem wysokosprężonym,

— zasilanie gazem ciekłym (płynnym),

— zasilanie gazem niskosprężonym,

Wszystkie wspomniane sposoby są stosowane głównie do zasilania gazami palnymi silników o zapłonie iskrowym. Odrębne zagadnienie stanowi natomiast rzadko spotykane zasilanie gazami palnymi silników wysokoprężnych (o zapłonie samoczynnym).

Zalety i wady zasilania gazami palnymi. Stosowanie gazów palnych jako materiałów pędnych do silników samochodowych ma dodatnie i ujemne strony, przy czym wchodzą tu w grę zarówno czynniki techniczne, jak i ekonomiczne, które w większości przypadków decydują. Celowość stosowania gazów palnych zamiast benzyny do zasilania silników samochodowych uzasadnia znaczna obniżka kosztów własnych transportu, wynikająca z poważnej różnicy cen paliwa gazowego, oraz mniejszego zużycia jednostkowego paliwa gazowego i oleju silnikowego, jak również i mniejsze zużycie silnika (jeżeli gaz nie zawiera związków cyjanowych i siarkowych), co zwiększa przebiegi międzynaprawcze. Przeciw stosowaniu gazów palnych 80 przemawiają rozmaite względy techniczne, jak np. spadek znamionowej mocy silnika (o oko10 12% w razie zasilania gazem ciekłym, 0 16. . 18%).

Gaz wysokosprężony w odróżnieniu od gazu ciekłego lub gazu niskosprężonego, jest to paliwo gazowe sprężone w butlach do ciśnienia 200 k G/cm2. Pozwala to na zmagazynowanie dość znacznej ilości paliwa gazowego w butlach o określonej objętości.

Jako gaz wysokospreżony stosuje się najczęściej gaz ziemny (składający się głównie z metanu oraz niewielkiej zawartości etanu, wodoru i tlenku węgla rzadziej — gaz świetlny lub. gaz fermentacyjny. [więcej w: wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Rekrutacja it, rekrutacja specjalistów it, doradztwo personalne it, bruksizm ]

Instalacja gazu wysokosprężonego. Najczęściej stosowane są instalacje typu HESSENVERK, firmy Rudolf Mayert,. na których wzorowane są instalacje zarówno polskie, typu RC, jak i produkowane w ZSRR, wyposażone w reduktory ciśnienia gazu typu MKZ oraz typu ESCOGAZ

 
[patrz też: centra dobór akumulatora, inchcape warszawa, otomoto mielec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centra dobór akumulatora inchcape warszawa otomoto mielec