Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Systemy zasilania

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Silnik dwuwałowy z wydzieloną turbiną napędową (1956 r.). Promieniowa sprężarka jednostopniowa napędzana jest przez jednostopniową turbing osiową. Jedna kątowa komora spalania. Turbina napędowa osiowa jednostopniowa.

Spaliny wytwarzane w jednej dzbanowej komorze spalana przepływają do jednostopniowej turbiny wysokiego ciśnienia napędzającej sprężarkę wysokiego ciśnienia. Duża ilość tlenu zawartego w spalinach pozwala na przeprowadzenie ponownego spalania w międzystopniowej komorze spalania, skąd spaliny o podwyższonej temperaturze przepływają do jednostopniowej osiowej turbiny napędowej, a następnie do dwustopniowej turbiny osiowej napędzającej sprężarkę niskiego ciśnienia i dalej do wymiennika ciepła.

Dzięki takiemu układowi silnik cechuje wąski zakres zmian jednostkowego zużycia paliwa w następstwie zmian mocy od znamionowej aż do 20% mocy znamionowej Motors w 1956 r. do napęd samochodu GM-XP-50().

Układ zasilania jest to instalacja dostarczająca paliwo do urządzenia dawkującego, a więc do gaźnika lub do pompy wtryskowej. Ze względu na sposób zasilania rozróżnia się zwykle:

— układy opadowe, w których paliwo spływa pod własnym ciężarem do urządzenia dawkującego,

— układy obiegowe, w których paliwo jest zasysane lub przetłaczane do urządzenia dawkującego, — układy mieszane, w których paliwo jest doprowadzane do pomocniczego zbiornika pośredniego, skąd spływa następnie pod własnym ciężarem do gaźnika lub pompy wtryskowej.

Obecnie prawie powszechnie spotyka się układy obiegowe, wyposażone przeważnie w pompy ssąco-tłoczace lub rzadziej w zasysacze podciśnieniowe („mamki”). Stosowanie pompy paliwa jest zwykle konieczne ze względu na sposób umieszczenia w samochodzie zbiornika paliwa, przeważnie dość daleko od silnika i stosunkowo nisko. [hasła pokrewne: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Gdy chodzi o silniki wtryskowe pompa zasilająca jest często nieodzowna z uwagi na dość znaczne opory przepływu filtrów, zwłaszcza dokładnego oczyszczania. Ponadto pompa  zasilająca zapewnia ciągłe odpowietrzanie instalacji, ze względu na stałe odprowadzanie przewodem przelewowym do zbiornika powietrza przenikającego wraz z paliwem do filtrów.

Samochody i ciągniki z silnikami gaźnikowymi wyposaża się zarówno w opadowe układy zasilania, jak i w układy obiegowe. O systemie zasilania decyduje tu zwykle miejsce wbudowania zbiornika w pojeździe. Układy opadowe stosuje się tylko w najtańszych samochodach i w ciągnikach, jeżeli zbiornik paliwa może być wbudowany dostatecznie wysoko. Istotną zaletą zasilania opadowego jest brak pulsowania ciśnienia dopływu paliwa do gaźnika lub pompy wtryskowej. Gdy chodzi o silniki gaźnikowe, poważną wadą układu opadowego jest możliwość wyciekania paliwa ze zbiornika podczas postoju pojazdu w razie zawieszenia się lub usterki pływaka w gaźniku. Wówczas bowiem paliwo przelewa się przez gaźnik aż do zupełnego opróżnienia się zbiornika. Inną wada zasilania opadowego jest możliwość zapalania się paliwa w zbiorniku,
[hasła pokrewne: kugelfischer, auto complex nowy sącz, euro car otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto complex nowy sącz euro car otomoto kugelfischer