Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Urządzenie biegu jałowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Urządzenie biegu jałowego ma przeważnie studzienkę, do której paliwo napływa przez dyszę dozującą tzw. dysze biegu jałowego. Wskutek podciśnienia za przepustnicą paliwo przenikające przez dyszę biegu jałowego przedostaje się do kanału poziomego, gdzie miesza się z powietrzem napływającym przez kanalik, którego wolny przelot może być zmieniany śrubą regulacyjną biegu jałowego (gwarowo śruba „wolnych obrotów”).

Podczas wkręcania Śruby regulacyjnej biegu jałowego maleje dopływ powietrza, wskutek czego mieszanka się wzbogaca. Natomiast wykręcanie śruby regulacyjnej biegu jałowego powoduje zubożenie mieszanki wytwarzanej przez urządzenie biegu jałowego. Położenie rozpylacza biegu jałowego względem przepustnicy i kierunku jej obrotu ma duży wpływ na jakość rozpylania paliwa i na prawidłowość przechodzenia silnika z biegu jałowego na pracę pod obciążeniem. [patrz też: bramy segmentowe łódź, otomoto jarosław, Blog motoryzacyjny ]

Jeżeli podczas uchylania przepustnicy w sasiedztwie wylotu rozpylacza szybko zanika podciśnienie, urządzenie biegu jałowego stosunkowo wcześnie przestaje dostarczać wzbogacona mieszankę. Niekiedy częściowo zapobiega się temu zaopatrując przepustnice w odpowiednie zgrubienie. Przeważnie jednak kosztem pogorszenia prawidłowości rozpylania paliwa umieszcza się wylot rozpylacza w taki sposób, aby pomimo częściowego uchylenia przepustnicy w sąsiedztwie rozpylacza nadal utrzymywało sie dość znaczne podciśnienie, dzięki czemu urządzenie biegu jałowego dostarcza dość bogatą mieszankę również i w czasie pracy silnika z niewielkim obciażeniem.

Wówczas bowiem wskutek zmniejszania się podciśnienia w kanałach paliwa, w miarę odsłaniania przez przepustnicę coraz większego wolnego przelotu dla dopływu powietrza do rury ssącej, mieszanka dostarczana przez urządzenie biegu jałowego szybko ubożeje. Wspomnianej niedogodności zapobiega się najczęściej przez zastosowanie rozpylacza biegu jałowego o dwóch kanalikach wylotowych. W razie niewielkiego uchylenia przepustnicy, kiedy silnik zasysa małe ilości powietrza, rozpylacz taki rozprasza niewielkie ilości paliwa, ponieważ powietrze napływaj ące • przez dolny kanalik do kanałów paliwa zmniejsza panujące w nich podciśnienie, a wiec  intensywność wydobywania sie paliwa. W miarę uchylania przepustnica coraz bardziej przesłania wylot dolnego kanalika i odpowiednio maleje dopływ powietrza do kanalików paliwa, wskutek czego zwiększa się panujące w nich podciśnienie i wzrasta ilość paliwa wydostającego sie z rozpylacza.

Dzięki temu nieznaczne uchylenie przepustnicy powoduje dość gwałtowne wzbogacenie mieszanki. W miarę dalszego uchylania przepustnica przestaje przesłaniać wyloty obu kanalików rozpylacza, wskutek czego ustaje napływ powietrza do kanałów paliwa i przez oba kanaliki wylotowe rozpylacza wydobywa sie swobodnie emulsja paliwowo-powietrzna. W rezultacie podczas przechodzenia silnika z biegu jałowego na prace pod obciążeniem skład mieszanki wytwarzanej przez urządzenie biegu jałowego z podwójnym rozpylaczem jest o wiele korzystniejszy niż w przypadku pojedynczego rozpylacza biegu jałowego.
[więcej w: otomoto jarosław, gaźnik solex, eurocar sosnowiec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: eurocar sosnowiec gaźnik solex otomoto jarosław