Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Filtry paliwa silników wtryskowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Pomiędzy kołpakiem a korpusem znajduje się uszczelka. Paliwo dopływa jak wskazują strzałki. Dociskany sprężyną do korpusu wkład filtrujący składa się z dużej liczby płytek z blachy o grubości około 0,15 mm, ściśniętych pomiędzy dwoma sztywnymi tarczami za pomocą dwóch cienkich ściągaczy. Każda płytka zaopatrzona jest w 12 otworów oraz wytłoczonych występów o wysokości około 0,05 mm. Dzieki tym występom miedzy sąsiednimi płytkami wkładu filtrującego istnieją szczeliny o Szerokości około 0,05 mm, z osadnikiem (samochód FSC Lublin) przez które paliwo może przepływać do wnętrza wkładu. Podobne wkłady filtrujące stosowane są w filtrach zespolonych z pompami zasilającymi.

Jako wstępne filtry paliwa do silników wtryskowych stosuje sie podobne filtry jak w razie zasilania gaźnikowego, Filtry dokładnego oczyszczania, które zatrzymują najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia i decydują o trwałości urządzeń wtryskowych, różnią sie niekiedy bardzo poważnie konstrukcją. Wynika to z okoliczności, że konstruktorzy rozmaitymi środkami dążą do zwiększenia dokładności usuwania zanieczyszczeń z oleju napędowego. Podkreślić należy, że w zasadzie żaden, nawet najsprawniejszy filtr dokładnego oczyszczania nie spełnia wspomnianego uprzednio wymagania, to jest wychwytywania wszystkich zanieczyszczeń o ziarnistości ponad 0,001 mm. Najlepsze ze stosowanych obecnie filtrów dokładnego oczyszczania zatrzymują około połowy zanieczyszczeń o ziarnistości 0,002. . 0,005 mm oraz prawie wszystkie większe. Zapewnia to sprawne działanie urządzenia wtryskowego podczas przebiegu pojazdu Około 200 000 km. Większe przebiegi uzyskuje się tylko dzięki wstępnemu oczyszczaniu paliwa przez odstanie. [podobne: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Filtry dokładnego oczyszczania można podzielić na dwie zasadnicze odmiany; filtry o wkładach powierzchniowych i filtry o wkładach objętościowych. Wkład powierzchniowy wyróżnia się tym, że w oczyszczaniu paliwa bierze udział jedynie sama powierzchnia wkładu. Natomiast we wkładzie objętościowym zanieczyszczenia są wychwytywane w zasadzie na całej grubości przegrody odsączające], przy czym im mniejsze jest stale ciało obce, tym dalej przenika ono w głąb porowatej ścianki wkładu.

Ponadto w filtrach dokładnego oczyszczania stosowane są niekiedy wkłady szczelinowe o bardzo małych prześwitach do przepływu oleju napędowego. Wymagane w tym przypadku szczeliny uzyskuje się przez zakładanie bardzo cienkich płytek odległościowych, najczęściej ze sztywnego trwałego papieru. Odmianą tego rodzaju wkładów o dużej Stosunkowo zdolności do wychwytywania najdrobniejszych zanieczyszczeń są wkłady metalowe z bardzo cienkich plytek metalowych, na powierzchni których wytrawione Są rowki o głębokości 0,001 . . .0,002 mm, umożliwiające przesączanie się oleju napędowego. Wkłady metalowe odznaczają się bardzo dużą dokładnością w usuwaniu zanieczyszczeń z paliwa, ale ulegają bardzo szybko zamulaniu i łatwo tracą przepuszczalność, a ponadto są trudne do oczyszczenia, Filtry z wkładami metalowymi wbudowuje się więc z reguły szeregowo ze zwykłymi filtrami dokładnego oczyszczania, które skutecznie chronią je przed szybkim zamulaniem,
[podobne: salon citroen warszawa, marvel otomoto, salon citroen kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: marvel otomoto salon citroen kraków salon citroen warszawa