Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Filtry paliwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przewody paliwa prowadzi się możliwie daleko od silnie rozgrzewających się elementów, jak np. tłumika lub rury wydechowej. Istotne to jest zwłaszcza dla silników benzynowych. Wskutek nagrzewania się przewodu, w jego wnętrzu łatwo parują lekkie frakcje paliwa, w następstwie czego tworzą się korki gazowe, utrudniające prawidłowy dopływ paliwa do gaźnika lub pompy wtryskowej. Przewody paliwa zawiesza się w sposób zapobiegający ich drganiu lub ocieraniu się o wystające elementy, ponieważ w innym przypadku szybko następuje miejscowe uszkodzenie przewodu wskutek zmęczenia materiału lub przetarcia. [więcej w: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Zanieczyszczenia w paliwie. Wraz z paliwem do zbiornika przedostają się różne zanieczyszczenia pochodzące jeszcze z procesów destylacji ropy naftowej lub przerobu przetworów syntetycznych, zanieczyszczenia ze zbiorników, w których paliwo jest magazynowane lub transportowane oraz przypadkowe zanieczyszczenia przenikające do paliwa z otoczenia, np. podczas przelewania, Ponieważ zanieczyszczenia takie powodują niedomagania i wzmagają zużycie podzespołów instalacji zasilających, paliwo jeszcze przed doprowadzeniem do urządzenia dawkującego powinno być odpowiednio przefiltrowane.

Usuwanie zanieczyszczeń z paliwa. Wymagana dokładność filtrowania paliwa zależy od rodzaju i konstrukcji urządzenia dawkującego.

Najmniejsze wymagani co do czystości paliwa stawiają układy zasilania silników gaźnikowych. Jeżeli bowiem urządzeniem dawkującym jest gaźnik, dopływające do niego paliwo powinno być w zasadzie tylko na tyle czyste, aby nie następowało zamulanie komory pływakowej gaźnika lub zaślepianie dysz paliwa. Ponieważ najmniejsze ze stosowanych w gaźnikach dysz paliwa mają przeloty o średnicy co najmniej 0,3 mm, wszelkie zanieczyszczenia o mniejszej ziarnistości teoretycznie mogą swobodnie przedostawać się wraz z paliwem do wnętrza cylindrów silnika nie powodując zakłóceń w działaniu układu zasilania, Z uwagi na mechaniczne ścieranie przylgni zaworka iglicowego i ścianek kalibrowanych kanalików w gaźniku itp. przez tego rodzaju wtrącenia, należy dążyć do usuwania z paliwa możliwie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Ogólnie biorąc, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu zaworka iglicowego oraz rozkalibrowaniu dysz paliwa w gajniku, W zasadzie wystarcza zastosować w układzie zasilania Odstojnik, w którym paliwo wytraca szybkość przepływu, podobnie jąk w komorze pływakowej gaźnika (co chroni ją przed zamulaniem przez osadzające się zanieczyszczenia), oraz filtr wychwytujący wszystkie zanieczyszczenia o ziarnistości ponad mm. Zanieczyszczenia mechaniczne powinny być w miarę możności usuwane z paliwa jeszcze przed dojściem ich do pompy zasilającej. Inaczej bowiem jej zaworki zużywają się dość szybko. Układ zasilania silnika gaźnikowego wyposaża się zwykle w jeden filtr paliwa wbudowany przed pompą zasilającą (lub zespolony z nią). W opadowym układzie zasilania filtr paliwa umieszcza sie zwykle bezpośrednio za zbiornikiem paliwa. Układ zasilania silnika gaźnikowego o dużym zużyciu paliwa (np. samochodu ciężarowego) zaopatruje się niekiedy w dwa filtry paliwa wbudowane szeregowo, ponieważ chłonność jednego tylko filtru może być zbyt mała, z uwagi na przepompowywanie dużych ilości paliwa.
[hasła pokrewne: kugelfischer, auto complex nowy sącz, euro car otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto complex nowy sącz euro car otomoto kugelfischer