Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Gaźnik K-80

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Gaźnik BVF H 362 (produkcji NRD) jest stosowany jako osprzęt dwusuwowego silnika samochodu FSO Syrena oraz WARTBURG. Wersje gaźnika BVF 362 spotyka się również w osprzęcie silników samochodów IFA F-8 i P-70. Gaźnik składa się z trzech zasadniczych członów: korpusu (w którym znajduje się przepustnica, wymienna gardziel, urządzenie rozruchowe oraz wszystkie dysze paliwa), odejmowanej komory pływakowej i króćca przewodu ssącego. Paliwo z komory pływakowej przepływa poziomym kanałem do głównego i pomocniczych urządzeń dawkujących, znajdujących się w korpusie gaźnika.

Główne urządzenie kompensacyjne reguluje skład mieszanki przez powietrzne hamowanie wypływu paliwa. Studzienka, w której zanurzona jest rurka emulsyjna, stanowi zarazem rozpylacz paliwa, Urządzenie rozruchowe, dodatkowy gaźniczek, jest włączane przez przesuniecie cięgłem zaworu obrotowego. Paliwo do urządzenia rozruchowego pobierane jest sprzed głównej dyszy paliwa w dolnej części korpusu.

dysze paliwa, gardziel, przeponowa pompka przyspieszająca oraz sterowany podciśnieniowo oszczędzacz. Główne urządzenie kompensacyjne reguluje skład mieszanki przez powietrzne hamowanie wypływu paliwa. [przypisy: pokrowce antyroztoczowe, Upadłość transgraniczna, tribusteron ]

Gaźnik K-80 stosowany jako osprzęt silnika ZIS-120 (samochody ZIS-150, ZIS-151 i ZIS-585) wyróżnia się oryginalną konstrukcją. Kompensacja składu mieszanki polega na regulowaniu wolnego przelotu gardzieli. Do urządzenia biegu jałowego paliwo jest pobierane ze studzienki głównego układu kompensacyjnego za główną dyszą paliwa, poprzez układ pionowych i poziomych kanałów. Paliwo wydostające się z dyszy paliwa miesza się z powietrzem, którego dopływ jest dozowany przez śrubkę regulacyjną i w postaci emulsji wydobywa się przez dwa kanały wylotowe w sąsiedztwie obrzeża przepustnicy. W kanale wlotowym wbudowany jest zasysacz zaopatrzony w zawór płytkowy. Komora pływakowa wraz z obudową gardzieli tworzy środkowy człon gaźnika. Z komory pływakowej paliwo dopływa do pionowej studzienki, z którą połączony jest poziomy rozpylacz w kształcie rurki osadzonej w poprzek.
[podobne: mm cars otomoto, mm cars używane, gaźnik weber ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaźnik weber mm cars otomoto mm cars używane