Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Instalacje gazu ciekłego (płynnego)

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Gaz ciekły (popularnie płynny), najczęściej mieszanina propanu i butanu, wyróżnia się tym, że już przy umiarkowanym stosunkowo nadciśnieniu przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły. Dzięki temu w butlach można zmagazynować znaczne ilości gazu płynnego w stanie ciekłym.

Instalacja gazu ciekłego. Najbardziej rozpowszechnione są: instalacja typu HESSENVERK oraz pochodne (RC i NAMI) i instalacja typu SOLEX. Typowa instalacja gazu ciekłego składa się z dwóch butli gazu ciekłego, przeważnie o pojemności około 33 kG każda, zespołu zaworów odcinających, podgrzewacza gazu ciekłego, filtru gazu, reduktora ciśnienia gazu, odparowalnika (tylko w instalacji SOLEX) oraz przewodów i złączy. [patrz też: euro car otomoto, Rekrutacja it, rekrutacja specjalistów it, doradztwo personalne it, bruksizm ]

Budowa, przeznaczenie i działanie poszczególnych elementów instalacji gazu ciekłego, mimo pewnych różnic konstrukcyjnych, nie odbiegają zasadniczo od podobnych elementów instalacji gazu wysokosprężonego. Istotne różnice występują jedynie w wykonaniu butli gazowych oraz częściowo w budowie zaworów butli i zespołu zaworów odcinających. Przykładowo w reduktorze HESSENVERK model DMIOOF różnica polega jedynie na odmiennej konstrukcji zaworu komory redukcyjnej pierwszego stopnia (zmienione gniazdko zaworu, a zawór zamiast kulki ma uszczelkę gumową). Butle gazu ciekłego mają znacznie lżejszą konstrukcję niż butle gazu wysokospreżonego. Są to z reguły butle cienkościenne, przeważnie konstrukcji spawanej. Rozróżnia sie dwa zasadnicze rodzaje butli gazu ciekłego: butle takie napełnia sie gazem ciekłym, podobnie jak butle gazu wysokosprężonego, w specjalnych stacjach ładowania gazu ciekłego, czyli bez wybudowywania z samochodu.

Zawory butli. Butle jednozaworowe wyposaża się w zawory z króćcami o gwincie stożkowym. Butla wielozaworowa niezależnie od zaworu odcinającego ma również zawór do napełniania oraz wskaźnik poziomu paliwa z podziałką, obrotowy lub automatyczny z pływakiem, o mechanicznym lub magnetycznym napędzie wskazówki.

Zespół zaworów odcinających. W instalacji gazu ciekłego do zasilania silnika pobiera się zawsze gaz wyłącznie z jednej butli. W celu ułatwienia kierowcy otwierania lub zamykania reduktora, kabinie kierowcy instaluje się jeden zespół zaworów odcinających. Aby uniemożliwić ewentualne pomyłki zespól wyposaża się tylko w jedno kółko pokrętne.
[hasła pokrewne: kugelfischer, auto complex nowy sącz, euro car otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto complex nowy sącz euro car otomoto kugelfischer