Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Termostarter

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Oddziaływanie zasysacza podczas pracy silnika jest bardzo szkodliwe, ponieważ do cylindrów wraz z mieszanką przedostają się kropelki ciekłego paliwa i osiadają na gładzi zmywając z niej olej. Wzbogacanie mieszanki w okresie rozruchu jest złem koniecznym i w miarę możności powinno trwać jak najkrócej. Pozostawienie włączonego zasysacza po uruchomieniu silnika powoduje w krótkim czasie znaczne zużycie gładzi cylindrów i pogorszenie jakości oleju silnikowego, rozcieńczanego przez paliwo ściekające do skrzyni korbowej. Aby temu zapobiec, stosuje się coraz częściej urządzenie samoczynnie wyłączające zasysacz po rozruchu silnika. Najczęściej samoczynne wyłączanie zasysacza zapewnia się przez wyposażenie gaźnika w tzw. termostarter, czyli automatyczne urządzenie wyłączające zasysacz, jeżeli tylko termostat nagrzeje się, np. od spalin, które zaczynają uchodzić przez rurę wydechową. Termostat jest zwykle sprzężony z zasysaczem w taki sposób, że samoczynnie przymyka go kiedy silnik jest zimny i samoczynnie uchyla zasysacz w miarę nagrzewania się silnika. Zadania termostatu spełnia przeważnie plaska lub spiralna taśma bimetalowa, której jeden koniec jest umocowany na stałe do korpusu, a drugi polączony — z dźwignią zasysacza. Termostarter SOLEX wyróżnia Się zastosowaniem spiralnej sprężyny bimetalowej, która samoczynnie przekręca zawór obrotowy, spełniający identyczne zadania, jak suwak obrotowy w zwykłym. [podobne: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Gaźnik rozruchowy, stanowiący wyposażenie gaźnika ZENI TH model V, włącza się za pomocą cięgła przesuwającego stożkowy zawór, Przez oddalenie zaworu od gniazda otwarte zostaje połączenie pomiędzy rozpylaczem gaźnika za przepustnicą i studzienką gaźnika rozruchowego. Jeżeli silnik zaczyna pracować, wskutek wzrostu podciśnienia otwiera się dodatkowy zawór powietrza, co powoduje wymagane zubożenie mieszanki. Gaźnik rozruchowy ma własną gardziel z przewężeniem zaopatrzonym w pierścień z otworkami, przez które wydobywa się paliwo lub emulsja paliwowo-powietrzna.

Przekręcany zawór obrotowy dławi coraz bardziej dopływ benzyny do przelotni gaźnika rozruchowego oraz wypływ mieszanki przez kanał główny. W rezultacie coraz bardziej ubożeje mieszanka wytwarzana przez gaźnik rozruchowy. Do termostartera cieple powietrze dopływa wskutek zasysania do cylindrów silnika, z intensywnością kontrolowaną przez dysze ciepłego powietrza.

Główne urządzenie kompensacyjne współpracuje z urządzeniem dozującym, utrzymując stały w przybliżeniu skład mieszanki, przynajmniej w zakresie średnich i dużych obciążeń silnika. Wymaganą kompensacje składu mieszanki zapewnia się albo przez zmienianie podciśnienia w gardzieli, (np. przez doprowadzanie z ominięciem gardzieli tzw. „powietrza dodatkowego”), albo przez zmienianie wolnego przelotu gardzieli odpowiednio do wzrostu lub spadku obciążenia silnika, albo przez regulowanie dopływu paliwa do rozpylacza odpowiednio do zmian podciśnienia w gardzieli.
[patrz też: otomoto częstochowa, otomoto interauto, samochody poleasingowe śląsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: otomoto częstochowa otomoto interauto samochody poleasingowe śląsk