Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Urządzenia wtryskowe bezpośredniego działania

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Urządzenie BOSCH do silnika dwusuwowego jest przeznaczone do zasilania dwucylindrowego silnika dwusuwowego o umiarkowanej pojemności skokowej. Schemat połączeń instalacji przypomina pod wieloma względami typowe urządzenie wtryskowe BOSCH do silnika wysokoprężnego. Odmierzone już dokładnie dawki paliwa rozpylane są we wnętrzu każdego z cylindrów silnika przez oddzielny układ wtryskowy, złożony z sekcji tłoczącej, przewodu wysokiego ciśnienia i wtryskiwacza.

Sekcje tloczace obu układów wtryskowych mieszczą się we wspólnej obudowie i wraz z mechanizmami napędu oraz sterowania dawkowaniem tworzą tzw. pompę wtryskową. Sekcja tłocząca składa sie z zespołu cylinderka i tłoczka, zaworka odcinającego, popychacza z rolką, sprężyny powrotnej oraz tulei pokrętnej z pierścieniem zębatym. Cylinderek każdej sekcji wciśnięty jest w gniazdo w obudowie i unieruchomiony kołkiem ustalającym. Kanalik zasilający w ściance cylinderka łączy jego wnętrze z komorą wyrównawczą w obudowie pompy wtryskowej, wspólnej dla obydwóch sekcji tłoczących. [podobne: voluson, ekrany bezszwowe, cyklofosfamid ]

Komora wyrównawcza jest całkowicie zalana paliwem, które tłoczy pompa zasilająca. Przewód odpowietrzający odprowadza zbiornika paliwa pary paliwa oraz powietrze, które przypadkowo przenika do wnętrza instalacji.

Podczas pracy silnika tłoczek w cylinderku sekcji nieustannie sie posuwisto-zwrotnie pomiędzy stałymi polożeniami skrajnymi. Cykl pracy sekcji tłoczącej obejmuje dwa kolejne suwy tłoczka — tzw. suw napełniania i suw roboczy. Mechanizm napędu tłoczka składa; się ze sprężyny powrotnej oraz popychacza z rolką. Suw napełniania wykonuje tłoczek wskutek rozprężania się sprężyny powrotnej. Suw roboczy tłoczka wymusza krzywka na wałku napędowym, ściskając jednocześnie sprężynę powrotną.

Zwiększanie lub zmniejszanie dawkowania polega na przekręcaniu w odpowiednim kierunku tłoczka w cylinderku, wskutek czego wydłuża sie lub Skraca długość czynnego suwu roboczego tłoczka, więc i okres czasu, w którym odbywa się tłoczenie paliwo do wtryskiwacza. W omawianym urządzeniu wtryskowymi stosuje się tłoczki o zmiennym początku i stałym końcu tłoczenia, czyli wskutek zwiększania dawkowania rośnie wyprzedzenie wtryskiwania, podczas gdy koniec wtryskiwania jest stały i zależy tylko od ustawienia pompy wtryskowej.

DO jednoczesnego sterowania dawkowaniem sekcji tłoczących służy wspólna dla obu sekcji zębatka sprzężona z regulatorem obrotów. Podczas poosiowego przesuwania zębatki obracają się o pewien kąt zazębione z nią pierścienie zębate, a wraz z nimi tuleje pokrętne i tłoczki w cylinderkach. Dzięki odpowiednim wycięciom w tulei pokrętnej, z którymi współpracują zabieraki tłoczka, wykonuje on swobodnie ruchy posuwisto-zwrotne, lecz przekręcić się może tylko w razie jednoczesnego przemieszczenia się zębatki sterującej, Regulacja dawkowania sekcji tłoczącej polega na zluzowaniu śruby zaciskającej pierścień zębaty na tulei pokrętne, przekręceniu go względem tulei i ponownym zaciśnięciu w odpowiednim położeniu. Koniec wtryskiwania ustawia się za pomocą śruby regulacyjnej, wkręconej w popychacz i unieruchomionej przy użyciu przeciwnakretki.

 
[patrz też: mm cars otomoto, mm cars używane, gaźnik weber ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaźnik weber mm cars otomoto mm cars używane