Wypożyczalnia samochodów Gdańsk
Wypożyczalnia i wynajem samochodów Gdańsk

Współczynnik nadmiaru powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zmiana przepustowości dyszy powietrza zmienia kąt pochylenia krzywej współczynnika nadmiaru powietrza płytek sprężystych. W miarę dalszego uchylania przepustnicy podciśnienie wciąż rośnie, a zawór lub płytki przepuszczają coraz więcej powietrza, co zapobiega nadmiernemu wzbogacaniu sie mieszanki wytwarzanej przez gaźnik.

Istotnymi niedogodnościami są natomiast trudności w regulacji elementów kontrolujących dopływanie dodatkowego powietrza oraz ich skłonność do drgań, które poważnie zakłócają prawidłowość kompensacji. Współczynnik nadmiaru powietrza określa prosta wychodząca z początku układu współrzędnych. W zakresie małych obciążeń silnika krzywa odchyla się w górę, czyli mieszanka wzbogaca się w miarę spadku podciśnienia w gardzieli. Im większa jest przepustowość dyszy kompensacyjnej, tym bogatsza jest mieszanka przy małym podciśnieniu w gardzieli. lm mniejsza jest natomiast przepustowość dyszy kompensacyjnej, tym bardziej charakterystyka omawianego gaźnika zbliża sie do charakterystyki gaźnika elementarnego.

Podczas pracy silnika, przy dużym podciśnieniu w gardzieli mieszanka tworzy się przede wszystkim z paliwa przenikającego przez dyszę główną, podczas gdy wpływ dyszy kompensacyjnej na skład mieszanki jest niewielki . Mechaniczne regulowanie dopływu paliwa; gaźniki CARTER, Kompensacja składu mieszanki polega na ograniczaniu intensywności wydobywania się paliwa z pojedynczego rozpylacza, w miarę wzrostu podciśnienia w gardzieli lub uchylania przepustnicy. Iglica dławiąca przepływ paliwa przez dyszę główną może być sterowana mechanicznie (np. układem dźwigniowym, sprzęgającym ją z przepustnicą) lub pneumatycznie, za pomocą urządzenia reagującego na zmiany podciśnienia w gardzieli. [patrz też: żuraw warsztatowy Warszawa, taśmy transportujące, żuraw warsztatowy ]

Niedogodnością kompensacji składu mieszanki przez dławienie dopływu paliwa jest konieczność bardzo dokładnej obróbki iglicy i dyszy oraz zakłócenia w działaniu gaźnika w razie zużycia tych elementów. Z tych względów w gaźniku o kompensacji mechanicznej, zwłaszcza w przeznaczonym do małego silnika, niezależnie od dyszy paliwa z iglicą wbudowuje się szeregowo drugą dyszę paliwa bez iglicy. Natężenie wypływu paliwa wynika wówczas z oporów dławienia w obu dyszach, przy czym przepustowość dyszy głównej jest stała, a przepustowość dyszy dodatkowej zmienia się zależnie Od położenia iglicy. Ponieważ w takim układzie decydujący wpływ mają opory dyszy głównej, przeto dokładność wykonania dyszy i iglicy kompensacyjnej jest mniej istotna niż w razie stosowania pojedynczej dyszy o regulowanej przepustowości.

 

[podobne: kugelfischer, auto complex nowy sącz, euro car otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto complex nowy sącz euro car otomoto kugelfischer